U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Levně a ekologicky

Kategorie: Teplo domova | Autor: Vít Straňák

Topení dřevem může být nejlevnější variantou vytápění. Má to ovšem háček: museli byste topit nekomfortně kusovým dřevem. Pokud zvolíte pohodlnější variantu (dřevěné brikety, štěpky, pelety), můžete si připsat zásluhu o zdravé životní prostředí, ale náklady na vytápění se vám zdvojnásobí. Stále však budete topit levněji než plynem, natož pak elektřinou.

Dřevo je obnovitelným zdrojem energie a u nás patří k nejdostupnějším palivům. Při dodržení správné technologie spalování je můžeme zařadit mezi paliva ekologická. Pokud jste dosud topili uhlím, nejspíš vás zaujme, že dřevěné brikety či pelety mají vyšší výhřevnost než hnědé uhlí. Lze doporučit kombinaci tohoto vytápění s dražším, ale mobilnějším vytápěním elektřinou.

Prosté spalování

Ze dřeva a vlastně jakékoli suché bioma-sy (štěpky, sláma, dřevěné brikety, pelety) se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, takzvaný dřevoplyn. Jestliže je přitom přítomen vzduch, dochází k hoření – tedy k prostému spalování biomasy. Takto známe spalování dřeva v kamnech nebo starších kotlích. Moderní kotle na dřevo ovšem nabízejí jinou konstrukci, která umožňuje daleko efektivnější princip spalování pomocí tzv. pyrolytické destilace (viz dále).

Zplyňování

Konstrukce kotlů na dřevo je dnes navržena tak, aby se biomasa zahřívala bez přístupu vzduchu a teprve vzniklý dřevoplyn se odvádí do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Při spalování tedy nedochází ke klasickému hoření dřevní hmoty, nýbrž k pyrolytické destilaci, která účinnost kotle zvyšuje až na 85 procent.

Spalování probíhá třístupňovým procesem:

1) vysoušení a zplyňování dřevní hmoty,

2) hoření dřevoplynu na trysce s přívodem předehřátého sekundárního vzduchu,

3) dohořívání v nechlazeném spalovacím prostoru.

Část vzniklého tepla je přitom použita na zplyňování další biomasy. Výhod tohoto systému spalování je několik: vyšší účinnost, nižší emise, snadná regulace výkonu. V kotli na dřevo lze spalovat piliny, hobliny, štěpky, pelety, dřevěné brikety i polena do průměru 20 cm a délky 50 cm. Provoz je zpravidla řízen pomocí elektronického regulátoru v rozmezí od 40 až do 100 % výkonu. Kotel se dá odstavit na dobu až 24 hodin do tzv. tepelné rezervy (topí na minimální výkon, není nutný zásah obsluhy). Popel stačí vybírat jednou za tři až pět dní.

Pro potřeby rodinných domů a menších objektů se vyrábí kotle o výkonech od 18 do 30 kW. Vyplatí se instalovat kotel společně s jednou nebo i více akumulačními nádržemi (ohřívají vodu do zásoby), což vám umožní provoz kotle na optimální výkon, vyšší účinnost, nižší spotřebu paliva a komfortnější obsluhu.

Slepky, brikety, pelety

Výhodné zpracování zahradní- ho odpadu nabízejí dřevní štěpky ze slabých větví nebo drobných kmínků. Štěpkování pro účely vytápění navíc umožňuje automatický a plynulý přísun paliva ze zásobníku. Totéž nabízejí i lisované pelety z pilin a dalšího dřevního odpadu, které navíc (podobné jako dřevěné brikety) lze objednat i s dopravou u výrobců nebo prodejců kotlů na dřevo, l to je jeden z důvodů, proč si pelety získávají stále větší oblibu (již nejen v zahraničí). Snad největší popularitě se však pelety teší u našich sousedů v Horním Rakousku: vysoká výhřevnost paliva, automatický provoz kotle a zdařilá informační kampaň vykonaly své. Rakušané také vyvinuli vysoce účinné kondenzační peletové kotle a jejich norma vyžaduje, aby všechny pelety měly průměr jen 6 milimetrů (čím menší je průměr pelet, tím dokonaleji odhořívají). U nás jsou pelety zatím v plenkách: existuje 5 či 6 výrobců peletových kotlů (ceny 60 až 80 tisíc Kč), průměr pelet se pohybuje od 6 do 10 mm. Přesto jde již dnes o vytápění ekonomicky zajímavé.

Kamna a krby

Pro komfortní vytápění rodinných domů, chat a chalup jsou určena krbová kamna. Podle typu je můžeme rozdělit na sálavá a konvekční. “Pravá kachlová kamna vydávají sálavé teplo,” tvrdí Pavel Rynda, majitel pražské kamnářské firmy Galerie Rynda. “Sálavé teplo prohřívá celý prostor jako slunce – kdo to nezažil, nevěří tomu rozdílu!” Přesto připouští, že na přání zákazníka lze vytvořit i kamna konvekční. Konvekční kamna umožňují vytápět jak složkou sálavého tepla, tak pomocí konvekce – přirozeného proudění vzduchu, který je dole nasáván a nahoře se ohřátý vrací do místnosti. Ohřátý vzduch lze rozvádět i do dalších místností prostřednictvím teplovodního systému a otopných těles. Tato kombinace je výhodná především pro vytápění rodinného domu nebo větší chalupy. Její odpůrci však tvrdí, že se konvekcí víří vzduch a teplo stoupá ke stropu. Výsledkem je prý přetopený prostor ne- vhodný zejména pro postižené alergiemi. Správné konstrukční řešení krbových kamen umožňuje (při uzavřeném ohništi) dosáhnout provozní účinnosti až 80 %, úspory paliva a jen minimálního zatížení životního prostředí. Komfort obsluhy je o něco nižší než u kotlů na dřevo: při plném výkonu mohou na jedno přiložení vydržet topit až 3 hodiny, v úsporném (tlumeném) režimu až 10 hodin. Výjimku tvoří málo známá krbová kamna z mastku (těžký měkký minerál, který má skvělé akumulační schopnosti): ta vydrží v úsporném režimu sálat i přes 20 hodin! Teplo z těchto kamen dokonale ekonomicky sálá, ale nedá se rozvádět konvekci. Výhod mastku s úspěchem využívají hlavně Finové. Krbová kamna můžete mít s tepelným výkonem od 5 do 12 kW a jejich vzhled i provedení uspokojí i náročné zákazníky. Však jaké nejsou “za hubičku”: včetně DPH vás stavba kachlových kamen vyjde na více než 100 000 Kč. Hospodyňky potěší, že většina krbových kamen má nad horním prostorem spalovací komory osazenu litinovou plotnu. Můžete si samozřejmě nechat postavit i krb (vyža- duje méně odbornosti). Také tady máte možnost volby mezi konvekci a sáláním, ale v opačném gardu: kamenný krb vytápí jedině konvekci, kachlový může i sálat. Kamna i krby se staví na zakázku. Důležitý je nejen typ vytápěného objektu a požadovaný stavební materiál topidla, ale také typ a průměr komínu: zatímco pro kamna může stačit průměr 150 až 180 mm, pro stavbu krbu je nutný průměr komína nejméně 200 mm.

***

Argumenty pro dřevo

+ obnovitelný zdroj energie

+ nízké provozní náklady

+ snadná dostupnost paliva

+ jeho spalováním vzniká jen malé množství škodlivin a minimum popela

+ lze používat topná zařízení, která dokáží dřevo efektivně využít

+ kombinací topného zařízení s akumulačními nádržemi dosáhnete lepšího komfortu obsluhy a vyšší provozní účinnosti

+ u kotle na pelety s podávacím zařízením lze cely provoz zautomatizovat a regulovat podle potřeby tepla

***

Biomasa – palivo budoucnosti

Evropská unie důsledně plní závazky mezinárodních konvencí o snižování množství skleníkových plynů. Do roku 2025 má být 20 % fosilních paliv nahrazeno fytopalivy. Současný podíl energie z biomasy je v průměru EU jen něco přes 3 %, ale např. ve Švédsku již činí 18 % a v Rakousku 12,5 %. Přesto, že u nás energie z biomasy zatím představuje méně než 1 %, závazky EU jsou i našimi závazky.

Moderní krbová kamna z kovu (Semaco)

Stavba kachlového krbu s odhalenými “vnitřnostmi” (Galerie Rynda)

Krb dnes může mít tradiční i ryze moderní podobu (Semaco)

Kombinace krbu a kachlových kamen se speciálním otevřeným ohništěm. Topná soustava je napojena na dva komíny, aby se dosáhlo akumulace tepla a vyšší výhřevnosti kamen (Galerie Rynda)

Foto: Atmos, Galerie Rynda, Jakon, Morso, Semaco

Levně a ekologicky