Drahé peníze až k vašemu prahu

Rubrika: Hospodaření

Každý úvěr či půjčka mohou být dobrým sluhou, ale zpravidla bývají zlým pánem. Nejinak tomu je také u půjček označovaných „až do domu“.

Označení „půjčky až do domu“ je odvozeno od běžného způsobu distribuce těchto půjček, kdy obchodní zástupce věřitelské společnosti přinese po zavolání požadovaný obnos během jednoho až dvou dní na místo určení, tedy zpravidla do domácnosti budoucího dlužníka. Avšak z hlediska legislativy se většinou jedná o klasickou formu půjčky, na kterou se vztahuje Zákon o spotřebitelském úvěru. Budeme-li tedy mluvit dále o půjčkách, nebude-li řečeno jinak, myslíme tím vždy poskytnutí peněz za úplatu od nebankovní společnosti a jejich doručení přímo do rukou dlužníka.

Jak se (ne)zadlužit

Obecně by se dalo říci, že základním pravidlem zdravého finančního života kohokoliv z nás je snaha vyhýbat se za každou cenu jakýmkoliv úvěrům, a to jak bankovním, tak i nebankovním. Bohužel, opak je realitou, což dokazuje každoroční výrazné navýšení dluhu domácností vůči věřitelům. Aktuálně se jedná o souhrnnou částku převyšující 1,12 bilionu korun. Bude-li současné tempo zadlužování domácností pokračovat, brzy se dočkáme stavu, kdy každý ekonomicky aktivní Čech bude v průměru dlužit 200 000 Kč.

Situace je dána skutečností, že Češi jsou při sjednávání úvěrů a půjček velmi lehkomyslní a navíc nedisponují dostatečnou finanční gramotností, která by je před špatným rozhodnutím ochránila. Podstatná část dlužníků nečte smlouvy a neorientuje se v základních finančních pojmech v nich používaných. To má za následek, že velice snadno podlehnou neférovým praktikám nekorektních poskytovatelů půjček. Následně pak nemají dlužníci ponětí o tom, jak se bránit v případě, že podepsali jednostranně nevýhodnou smlouvu nebo mají s věřitelem problémy. Když už se tedy rozhodnete zadlužit, měli byste v prvé řadě volit správný úvěr na správné účely a velmi dobře si prostudovat veškeré podmínky úvěru či půjčky.

Vstupenka do dluhové pasti

Je objektivně těžké říci, v čem tkví přínos těchto půjček. To, že nám donese obchodní zástupce peníze až před práh domu či bytu po jednom uskutečněném telefonátu, je sice fajn, ale těžko to vynahradí velmi vysoký úrok, za který jsou půjčky až do domu poskytovány (RPSN půjček se může pohybovat v řádech stovek procent). A osobní distribuce je jen zdánlivou výhodou těchto půjček. Bývá totiž zvykem, že osobně se ze strany věřitele vyzvedávají také jednotlivé splátky. To už tak příjemné být nemusí, obzvláště, je-li dlužník v prodlení se svými splátkami.

Rychlé půjčky se vyznačují tím, že se jedná zpravidla o malý obnos, půjčovaný na velmi krátkou dobu, k jejich získání stačí často jediný telefonát, poslaná SMS zpráva nebo e-mail. Věřitel zpravidla nijak významně neprověřuje bonitu klienta a jediné, co vyžaduje, je platný občanský průkaz. Půjčky jsou poskytovány za velmi vysoký úrok či vysoký poplatek za poskytnutí.

Častým argumentem prodejců je, že banka vám nepůjčí malý obnos peněz na velmi krátkou dobu a bude prověřovat vaši bonitu. Může se také stát, že si vás banka prověří v registrech dlužníků a na základě vaší špatné úvěrové minulosti vám půjčku neposkytne, a to i přesto, že už žádné dluhy nemáte. Argumenty jsou to na první pohled logické, avšak naprosto zcestné. Pro takovéto potřeby stačí při zřízení účtu myslet na tzv. kontokorent nebo si k účtu zřídit kreditní kartu a situaci máte zcela pod kontrolou.

Z uvedeného je tedy celkem lehce odvoditelné, kdo daných půjček využívá nejvíce. Jsou to až na výjimky vždy spotřebitelé, kterým banka již nechce půjčit kvůli špatné úvěrové minulosti, lidé, kteří již mají kontokorentní úvěry a kreditní karty vyčerpané, lidé ve špatné finanční situaci. Dost často to jsou dlužníci, kteří nedokážou dostát jiným závazkům a snaží se vytlouci klín klínem, respektive jednu půjčku druhou, zpravidla ještě méně výhodnou.

Dlužník tak začíná roztáčet dluhovou spirálu, která ho dříve či později pohltí a on se stává obětí vlastní neznalosti. Stává se insolventním, přestává splácet nejen úvěry, ale také ostatní běžné platby. Výsledkem je boj s exekutory a věřiteli a výrazné snížení kvality života. Dlouhodobý tlak a stres vede ke zhoršení psychického a celkového zdravotního stavu dlužníka.

Nekalé praktiky

Aby toho na nešťastného dlužníka nebylo málo, samotné splácení dluhu nemusí být jediným problémem, se kterým se může potýkat. Na mysli máme nekalé praktiky nekorektních poskytovatelů půjček. Dost často ve skutečnosti totiž nejsou vysoké úroky tím jejich hlavním byznysem. Draze může být zpoplatněna už samotná telefonní linka, kdy za minutu hovoru můžete zaplatit stovky až tisíce korun.

Některé firmy také mohou přímo počítat s tím, že dlužník nebude splácet nebo bude se splácením v prodlení, a stanoví ve smlouvě přehnaně vysoké penále za byť jediný den zpoždění s platbou. Asi nejhorší situace nastane, když je úvěr zajištěn zástavou nemovitosti nebo bianko směnkou. Zpožděná platba se vám tak může několikanásobně prodražit, nebo vás dokonce stát střechu nad hlavou.

Zamezit takovémuto jednání by měla novela Zákona o spotřebitelském úvěru, jejíž návrh v srpnu schválila vláda a která nyní putuje do Poslanecké sněmovny. Pokud novela projde legislativním procesem, měly by být výše uvedené praktiky zakázány. Navíc bude moci spotřebitel od smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodů a bez sankcí odstoupit. Nicméně je velmi pravděpodobné, že chytré české hlavičky se budou snažit opět zákon nějakým způsobem obcházet.

Měli byste tedy vědět, že jedinou vaší ochranou je obezřetné chování, finanční vzdělávání se a poctivé prostudování všeho, co podepisujete. A nezapomeňte, že na nepoctivé věřitele si můžete stěžovat například u České obchodní inspekce nebo České národní banky. Tak to určitě udělejte.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Drahé peníze až k vašemu prahu