Dodavatelé plynu

Rubrika: Hospodaření

Plyn je v domácnostech nejčastějším energetickým zdrojem při vaření. Větší částkou se na jeho platbách však podílí plynové vytápění

Plyn každoročně zdražuje a zálohy na jeho spotřebu se rok od roku výrazněji projevují v rodinném rozpočtu. Ale možná tak trochu zbytečně. Správným výběrem dodavatele lze totiž ušetřit nemalé peníze.

Češi jsou kupodivu ohledně nákupu zboží nebo služeb poměrně konzervativní spotřebitelé. V praxi se to projevuje tak, že jsme loajální k jedné společnosti, ač tento stav nemá úplně racionální opodstatnění. Nejvíce se to projevuje ve finanční oblasti a u služeb dlouhodobého charakteru – máme odjakživa účet u jedné banky, většinu pojistek u jedné pojišťovny, telefonické hovory spojuje stále stejná telekomunikační firma nebo mobilní operátor apod. Nejinak tomu je také u dodavatelů plynu a elektrické energie.

Jsme konzervativní

Tuto skutečnost potvrzují i statistiky Energetického regulačního úřadu. Zatímco počet domácností připojených na plynovou síť je za posledních několik let v podstatě stále stejný a pohybuje se okolo 2,65 milionu domácností, ke změně dodavatele plynu se jich za posledních 52 měsíců odhodlalo v souhrnu necelých 219 tisíc, tedy 8,24 %. Z toho však téměř polovina připadá na první čtyři měsíce letošního roku. Pokud bychom si tedy odmysleli rok 2011, přistoupilo ke změně dodavatele plynu za čtyři minulé roky něco málo přes 100 tisíc domácností.

Možností výběru je dost

Mezi největší dodavatele působící na českém trhu patří skupina RWE (do skupiny patří společnosti RWE Transgas, RWE Energie, Východočeská plynárenská, Jihomoravská plynárenská a Severomoravská plynárenská), společnost E. ON Energie (dříve Jihočeská plynárenská) a Pražská plynárenská. Avšak na našem trhu nabízejí své služby bezmála tři desítky obchodníků s celorepublikovou působností, kteří aktivně dodávají plyn domácnostem. Podle údajů Energetického regulačního úřadu byly do konce roku 2010 vydány licence na dodávání plynu koncovým zákazníkům sto dvaceti dvěma společnostem.

Jak na změnu dodavatele

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele plynu, zpravidla musíte udělat dva kroky. Prvním krokem je ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu (neplatí samozřejmě pro nově se připojující domácnosti), druhým krokem je uzavření smlouvy o dodávkách plynu s novým dodavatelem. Podání žádosti o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem je nutné nejpozději k termínu dohodnutému v dosavadní smlouvě nebo uvedenému v obchodních podmínkách původního dodavatele plynu. Existuje také možnost vyřídit si vše sami a podepsat samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb. To znamená, že uzavřete zvlášť smlouvu o dodávkách plynu, o distribuci plynu, o přepravě plynu a, pokud to vyžaduje průběh odběru, tak i smlouvu o uskladňování plynu. To je ovšem administrativně dosti náročné a je třeba jednotlivé kroky správně sladit, mít na paměti smluvní a zákonné lhůty a na nic nezapomenout. Obvyklejší je tedy spíše varianta, že podepíšete tzv. smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a celkovou cenu za plyn zaplatíte svému dodavateli. Tuto variantu vám také doporučujeme.
Každý solidní distributor vám nabídne možnost vyřízení celého administrativního procesu. Vzhledem k jeho relativní náročnosti bychom vám to vřele doporučovali. Pokud k tomu nového dodavatele zmocníte, o nic víc než o podmínky nové smlouvy se již nemusíte starat.

Důvěřuj, ale prověřuj

V současné době lze asi největší podíl na změnách přiřknout obchodním zástupcům jednotlivých společností, kteří navštěvují domácnosti a představují nabídku konkrétní společnosti. Je málo smluv, které by byly sjednány tak, že nový zákazník přijde přímo na pobočku a požádá o smlouvu. A protože se tedy jedná o přímý prodej služby, kdy vám do domácnosti přichází cizí osoba, je na místě opatrnost. Stejně tak je třeba dávat pozor, přichází-li pracovník stávajícího dodavatele, aby provedl odečet plynu, případně vyměnil měřidlo či jej zkontroloval.
V prvé řadě si vždy důsledně ověřte totožnost osoby. Na vyžádání by se rovněž měl zástupce jakékoliv společnosti prokázat průkazem společnosti, pro kterou úkon provádí, a zákazník si může vše zkontrolovat dotazem u příslušné distribuční společnosti. V případě kontroly či výměny měřidla potřebuje zástupce distributora pouze zpřístupnit daný plynoměr, není tedy nutné zvát ho do bytu. Před podpisem jakýchkoliv dokumentů, včetně plné moci, je nanejvýš vhodné si vyžádat a podrobně a důkladně se seznámit s veškerými podklady, především se smluvními ustanoveními a obchodními podmínkami dodávky. V případě nejasností si vždy vyžádejte vysvětlení, nejlépe si ponechte čas na rozmyšlenou a ověřte si tvrzení obchodníka. Je zbytečné podpis nové smlouvy uspěchat – jediný profit z rychlého řešení má zpravidla podomní prodejce.
Pokud se vám postup obchodního zástupce nezdá, můžete si danou společnost prověřit přímo na stránkách Energetického regulačního úřadu, který vydává upozornění na případný neseriózní postup některých firem.

Kolik vás to bude stát

Cena dodávky zemního plynu pro koncové zákazníky se skládá ze dvou složek. Regulovaná část ceny je pevně dána, stanovuje ji Energetický regulační úřad a koncový zákazník ji nemůže žádným způsobem ovlivnit. Do ceny regulované se počítá poplatek za přepravu (jedná se pouze o jednotky procent) a cena za distribuci (ta tvoří zhruba pětinu celkové ceny). Jednotlivé kraje jsou rozděleny mezi distributory takto: v Praze je distributorem Pražská plynárenská, v Jihočeském kraji E. ON a ve zbytku republiky společnosti ze skupiny RWE. Distributora tedy nelze vybírat.
Druhou část ceny, neregulovanou složku, která tvoří až 70 % výsledné ceny dodávky zemního plynu, může zákazník ovlivnit právě volbou dodavatele plynu. Touto volbou ovlivňujete většinu své celkové útraty. Proto by nad možnou změnou dodavatele plynu měli zauvažovat především ty domácnosti, které plyn využívají nejen k vaření, ale také k vytápění a ohřevu teplé vody. Takové domácnosti mohou – v závislosti na spotřebě – ušetřit stokoruny i tisíce korun ročně. Při hodnocení jednotlivých nabídek zvažte nejen výši nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu.

TEXT: MILOSLAV PAZDERA, FOTO: SHUTTERSTOCK

Dodavatelé plynu