Domovní znamení, jmenovky a čísla

Co mají všechny domy, chalupy a chaty společného? Přece označení domovními čísly. Ta byla zavedena zhruba před dvě stě padesáti lety, aby usnadnila orientaci. Ale proč mít na domě jen strohé číslo? Leckdo si k němu přidává i zajímavě ztvárněnou jmenovku, nebo dokonce domovní znamení. Ta dnešní, na rozdíl od historických, bývají vtipná, často vycházejí ze jména, profese nebo záliby majitelů domu.

Keramik, řezbář nebo kovář nám můžou vytvořit na zakázku domovní číslo doplněné jménem, domovní znamení se jménem nebo můžou jméno, znamení i číslo tvořit jeden výtvarný celek.

Kamenná plastika vinného hroznu je možná původním znamením, možná je do stěny domu vsazena druhotně. Foto: Iva Tvrzová

Domovní znamení na chalupě k pronájmu říká, kde se mohou hosté ubytovat. Foto: Vladimír Hájek

Na domovní znamení navazovaly vývěsní štíty, které označovaly činnosti provozované v domě. (Foto: Martina Lžičařová)

Nová domovní znamení bývají často inspirována jmény majitelů – výhodu mají například nositelé názvů ptáků a jiných zvířat –, jejich profesí, zálibami, ale i okolím domu či významnou místní událostí.

Tady není pochyb, kdo tu bydlel. Malíř označil své dveře naprosto jasně (Foto: Vladimír Hájek)

Plastické označení domu je vyvedeno stejným způsobem jako vročení na fasádě. (Foto: Martina Lžičařová)

Na jižní Moravě se malují čísla přímo na dům, nechybí ani drobné ornamenty. (Foto: Martina Lžičařová)

Štuková dekorace kolem čísla je možná jen ozdobou, možná symbolizovala vztah majitele k nějaké činnosti. (Foto: Martina Lžičařová)

Usmívejte se, jako by říkalo sluníčko nade dveřmi příchozím. Foto: Pavel Veselý

Při vymýšlení vhodného doprovodu ke jménu nezapomínají autoři na vtip (Foto: Keramika- -Voborský)

Původní smaltované číslo na stěně chalupy doplnilo výtvarně pojaté nové keramické. Foto: Pavel Veselý

Jednoduché, ale elegantní pojetí monogramu stavebníka a čísla domu, orámovaných vavřínovým věncem (Foto: Martina Lžičařová)

U domů s bohatou štukovou výzdobou se i domovní čísla dělala ze štuku. Fasáda tak působila jednotně (Foto: Martina Lžičařová)

text: Iva Tvrzová
Foto: Vladimír Hájek, Martina Lžičařová, Iva Tvrzová, Pavel Veselý,
Shutterstock a se svolením firem Keramika-Voborský, Keramická dílna Jana, Domovní
čísla, Anna Tyrolerová, Ateliér Čertovina

Domovní znamení, jmenovky a čísla