U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DOKONALÁ ILUZE DEŠTĚ

Kategorie: Zahrada | Autor: MARTINA LŽIČAŘOVÁ

Sluníčko pálí a vy myslíte na to, že zajedete na zahrádku ne až o víkendu, ale i někdy v týdnu. Chtělo by to vzít konve s vodou a všechnu zeleninu, ovocné stromky i květiny důkladně zalít, jinak z úrody nebude nic.

Tyhle starosti byste mohli hodit za hlavu, kdyby byl ve vaší zahrádce nainstalován automatický závlahový systém. Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem dokážou zajistit při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše, ať už je léto jakkoliv parné.

Jak probíhá závlaha?

Při automatickém zavlažování se výsuvné části postřikovačů tlakem vody vysunou nad trávník, kde zůstanou po předem naprogramovanou dobu a pak se opět zasunou zpět pod povrch. Plocha, kterou chceme zavlažovat, je rozdělena do několika částí, ve kterých závlaha probíhá samostatně (režim zavlažování se v nich může lišit). Toto rozdělení je nutné proto, že zdroj vody nemusí být vždy dostatečný pro zavlažování celé plochy najednou všemi postřikovači, ale také výhodné, neboť lze zavlažovat jednotlivé sekce kratší nebo delší dobu podle potřeby.

   Velkoplošné postřikovače se kombinují s nadzemním nebo podzemním hadicovým systémem zakončeným přenosnými nebo stabilními zavlažovači a různými formami mikrozávlahy, které se uplatňují především u zeleniny, květin či keřové výsadby. Také se jimi můžou zavlažovat truhlíkové či hrnkové rostliny. Jde o kapače, rozprašovače či mikropostřikovače, rozvedené k rostlinám soustavou tenkých trubek, které dodají vláhu přesně tam, kam je jí třeba.

Co když zaprší?

Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, která si „odebírá“ informace ze senzoru vlhkosti, uloženého v zemi. Podle jeho měření se uvádí celý systém do provozu. Další senzor registruje přirozené srážky nebo velký vítr a dává signál k dočasné blokaci zavlažování. K návratu do běžného provozního režimu dojde až poté, co se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Závlahu je možné ale spustit kdykoliv i manuálně.

Nebojte se množství prvků

Závlahové systémy, které najdete na trhu, jsou tvořeny uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří postřikovače několika typů a provedení, plastové trubní podzemní rozvody, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur a ostatního příslušenství. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice. Výrobci k celému systému dodávají podrobné pokyny, podle nichž se dá snadno sestavit. Pokud si na to netroufáte, zavolejte odborníkům ze specializovaných firem.

***

www.gardena.cz, www.claber.com, www.rainbird.cz, www.irimon.cz, www.aquagarden.com, www.keja.cz

KDYŽ SE ŘEKNE

zalévání

Průměrná týdenní potřeba vody pro kvalitní trávník je cca 25 – 40 l/m2. Pokud tedy tuto dávku rozdělíme do 3 cyklů týdně (např. pondělí/středa/pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy kolem 10 – 15 litrů na metr čtvereční. Méně vody potřebuje cibulová zelenina a bobuloviny, ostatní zelenina vyžaduje kolem 20 – 40 l/m2 v každé dávce zalévání, ovocné stromy ještě o 10 l na m2 víc. Nejefektivnější je zálivka v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách.

TIP!

* Při návrhu rozmístění postřikovačů je nutné respektovat zásadu dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači – každý postřikovač by měl vždy stříkat na sousední postřikovač.

* Velikosti jednotlivých sekcí by měly odpovídat kapacitě zdroje vody. Tu je nutné vždy předem ověřit a sekce spočítat.

* Aby závlaha byla rovnoměrná, je třeba používat v jedné sekci stejný typ postřikovačů.

* Přívodní potrubí by mělo být osazeno účinným filtrem, aby se nezanášely trysky postřikovačů. Mikrozávlahu je nutné opatřit samostatným jemným filtrem, jinak se bude ucpávat a tím se výrazně zkrátí její životnost.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: GARDENA

DOKONALÁ ILUZE DEŠTĚ