U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jaká okna do chaty a chalupy

Kategorie: Stavba | Autor: Tomáš Trapl

Na okna jsou kladeny velmi vysoké nároky, protože jejich konstrukce jsou vystavené slunci, dešti a značnému kolísání teplot. Během roku lze naměřit na povrchu budov teploty od -20 °C do +35 °C ve stínu a na sluneční straně dokonce až 60 °C. Ve velkém rozmezí kolísá také vlhko a sucho, uplatňuje se prach, kyselé deště, sluneční ultrafialové záření a další nepříznivé vlivy. Povětrnostním podmínkám sice odolávají lépe okna plastová než dřevěná, ale toto kritérium nemusí být jediné.

Okna – kritická místa

Okna domů a bytů jsou místem, kudy uniká nejvíce tepla. Jeho ztrátám sice nelze nikdy zcela zabránit, lze je však výrazně snížit. Jestliže okna a dveře nejsou opatřeny dodatečnými izolacemi, uniká jimi zhruba 30 až 40 procent tepla. Část těchto ztrát připadá na únik tepla netěsnostmi, část vyzařováním skly. Přesný poměr se vyčíslit nedá, protože závisí nejen na druhu oken, ale také na jejich velikosti. Přestože moderními okny (i dřevěnými) prakticky netáhne a spáry mezi jejich rámy a okenními a dveřními otvory jsou zanedbatelné, pronikání tepla plochou skel se úplně zabránit nedá; nadále platí, že čím více prosklených ploch dům má, tím větší tepelné ztráty můžeme očekávat.

Únik tepla plochou skel

Zlepšit nežádoucí vyzařování tepla je možné používáním speciálních skel s vyšším tepelným odporem (řešení je drahé, skla jsou málo dostupná) nebo třemi vrstvami skla (nevýhodou je zvýšení hmotnosti oken a cena). Cenově dostupné jsou termoizolační fólie, které lze použít i pro špaletová okna starších rodinných domků. Fólie se snadno nalepí na každé okenní sklo; i když je to možné svépomocně, vyšší kvalitu zaručí odborné firmy. Fólie dovede zadržet až 25 procent tepla, které by jinak uniklo sklem. Majitelé rodinných domů, jejichž okna jsou fólií doplněna, naměří při stejném výkonu topného systému teplotu o 2 – 4 stupně vyšší. Fólie lze samozřejmě použít i u oken plastových a hliníkových. Snížit nežádoucí únik tepla je možné také zmenšením plochy skel – toto řešení je nelogické, upozorňujeme pouze na skutečnost, že v místnostech, kde chcete vyměnit okna za výrazně větší, dojde v topné sezoně k poklesu teploty a v krajním případě budete mít pocit “nevytopitelnosti”.

Únik tepla netěsnostmi

Omezení tepelných ztrát utěsněním dřevěných oken sníží nežádoucí zvýšenou výměnu vzduchu a zabrání průvanu, takže se nejen sníží ztráty ohřátého vzduchu, ale zvýší se i pohoda bydlení. Spáry a dutiny mezi rámem okna a okolními díly můžeme bez velkých znalostí i nákladů utěsnit jednosložkovou pěnou (PUR – polyuretanovou), běžně dostupnou v tlakové láhvi. Spáry mezi pohyblivými a pevnými částmi okna je nutno utěsnit trvale pružnými prvky, zejména pásky z pěnových plastů, z pěnových pryží a ze silikonového kaučuku, opatřených samolepicí vrstvou. Pro některé aplikace jsou vhodné těsnicí lišty s kombinací pružné a tuhé částí. Kovové pásky (kovotěs) jsou dnes považovány za zastaralé, jejich parametry jsou horší než u těsnění silikonových, mají však vysokou životnost. Okna, kromě toho, že místnosti osvětlují, musí plnit hygienické požadavky týkající se výměny vzduchu v místnosti. Větráním odstraňujeme produkty dýchání člověka (zejména CO2), vlhkost uvolňující se ze zdiva, ale i z listů pokojových rostlin a také některé nebezpečné látky (např. produkty kouření nebo i plynný radon). Výměna vzduchu, kterou požadují hygienici (viz ČSN 73 0504), musí být tak intenzivní, aby se za hodinu vyměnila polovina vzduchu v místnosti. To ovšem zvyšuje nároky na cirkulaci vzduchu, popř. na vytápění, protože při předepsaném větrání uniká z místnosti i teplý vzduch. Značná část rekreačních objektů je využívána zejména v jarních až podzimních měsících, proto by nás mělo zajímat nejen jak v nich udržet teplo v zimě, ale také jak se v létě naopak přebytečného tepla zbavit, respektive nedopustit, aby slunce nežádoucně zahřívalo vnitřní prostory domu. Žaluzie či markýzy, jejichž výběr je široký a instalace celkem jednoduchá, nás mohou zbavit tohoto problému u některých typů chat; ve stylových vesnických staveních raději zůstaneme u záclonek.

Dřevěná okna

Dřevěná okna se hodí k většině staveb, zejména venkovských, neoddiskutovatelně nejlépe. Aby odolávala povětrnostním vlivům, jsou dnes vyráběna z vícevrstvých lepených lamelových profilů a opatřena impregnacemi a nátěry (Eurookna). I přesto je nutné udržovat je dalšími nátěry, aby se vlivem vlhka nedeformovala – a nezvyšovaly se ztráty únikem tepla. Namísto klasických emailových barev je výhodnější opatřit je laky lazurovacími. Okna jsou tak chráněna nejen před působením mikroorganizmů, ale hodí se lépe i ke starším stavením. Některé firmy nově doporučují impregnační lazuru ředitelnou vodou, a pro konečný nátěr silnovrstvou lazuru syntetickou. Nátěry je nutné pravidelně obnovovat; neuvádí-li výrobce jinak, pak je optimální interval pro lazurovací laky tři roky, pro kryvé nátěry každých pět až šest let. Diskutabilní je recyklovatelnost dřevěných okenních rámů, protože dřevo je pod krycím nátěrem napuštěno zdravotně závadnými ochrannými prostředky. Stará okna se napouštěla fermeží (což je materiál vcelku nezávadný – je to rafinovaný lněný olej) a nátěry byly rovněž olejové (do fermeže vmíchaná hlinka nebo plavená křída). Protože však drtivá většina starých oken již byla znovu natírána, a to většinou nátěry syntetickými, jejich spalování ani ekologická recyklace nejsou možné (dokonce firmy, které vyrábějí lehčené stavební prvky, do nichž se přidává dřevěný odpad, se vyhýbají již použitému, a tedy nátěry opatřenému dřevu, ale kupují dřevní odpad na pilách). I když moderní nátěrové materiály ředitelné vodou jsou považovány za ekologické, neplatí to při jejich spalování.

Plast a hliník

Přestože plastová okna nepotřebují údržbu a nátěry, jsou tvarově stálé a dobře těsní, k většině starších objektů se nehodí a působí nepatřičně. Dodávají se sice v mnoha barevných odstínech a některé modely napodobují ráz oken dřevěných, rozdíl je však dost patrný, takže bychom je neměli používat u stylových chalup. Profily jejich křídel bývají viditelně masivnější a rámy výrazně přesahují ostění. Plocha zasklení se zmenší a změní se i celkový výtvarný dojem, takže místní stavební úřady leckde tato okna pro starší domky nepovolují. Pro modernější objekty však jsou plastová okna výhodná, je ovšem třeba nakupovat je u důvěryhodných firem. V České republice se totiž prodává i mnoho nekvalitních “bezejmenných” výrobků (zatímco dřevěná okna se vyrábějí snad bezezbytku u nás a firmy musí kontrolním institucím předkládat například i seznam používaných impregnačních materiálů, plastová okna se ve značné míře dovážejí; jsou mezi nimi samozřejmě typy schválené a vyhovující, ale byla sem prokazatelně dovezena i okna velice nekvalitní. Rámy oken ze slitin hliníku mohou být vzhledem k tomu, že hliník má vysokou pevnost, vyráběny z úzkých profilů a místnosti jsou dobře prosvětleny. Jejich cena je však vyšší než plastových a výtvarně se hodí vysloveně k moderním stavbám. Pro konstrukci některých nových druhů oken se využívá více materiálů, které jim dodávají vlastnosti lepší, než je tomu u “jednomateriálových”. Patří sem například plastová okna se zpevňujícími kovovými prvky či dokonale tepelně izolující plastová okna s izolační pěnovou výplní. Ty, kdož mají rádi dřevo v interiéru, by mohla možná zajímat okna z kombinace hliník a dřevo. Kovový rám s dokonalou povrchovou úpravou je vně, uvnitř vidíme výhradně dřevo. Například firma Internorm je dodává pod názvem GeniAL, ale vyrábějí je i četné další firmy. Okna “na míru” Zatímco dveřní otvory jsou víceméně normalizované, takže se dveře vyplácí vyrábět v několika variantách ve velkém, u oken to neplatí. Tvarová i rozměrová různost oken způsobuje, že mnozí chalupáři namísto starých dřevěných okenních rámů, které dosloužily, osazují moderní typizovaná okna, jejichž ráz ani rozměry původnímu objektu neodpovídají. V supermarketech pro kutily jsme hotových oken menších rozměrů našli málo, jen tři typy – sklopná 120×50 cm, vhodná spíš pro sklepy a kůlny, jednokřídlá 20×60 cm (2570 Kč) a dvoukřídlá 120×120 cm (4200 Kč). V porovnání s plastem jsou cenově příznivější jen některé typy oken vyráběné ve velkých sériích. Špaletová okna jsou někteří menší výrobci schopni vyrobit k nerozeznání od původních. Nejdražší jsou pochopitelně dřevěná okna vyráběná na zakázku. Majitelé starších stavení se proto snaží uchovat stávající okna v použitelném stavu co nejdéle.

* * *

Jak je to s paragrafy?

Stavebník plánující výměnu původních dřevěných oken, při níž se mění materiál, popřípadě vzhled stavení, musí podat žádost o stavební povolení. Při výměně dřevěných oken za jiná stejného provedení postačí ohlášení stavební úpravy. Jestliže je ovšem naše chalupa zařazena mezi chráněné památky, nebo se nachází v památkové zóně, pak je nutno požádat také o stanovisko památkového úřadu. Stavebník si musí nechat zpracovat u osoby k tomu oprávněné projektovou dokumentaci. Pokud v ní stavební úřad neshledá žádné nedostatky, oznámí zahájení stavebního řízení, a to 7 dnů před ústním jednáním a šetřením na místě stavby. Připomínáme, že stavební úpravy bez povolení či ohlášení se pokutují, přičemž stavebník zároveň může být nucen na vlastní náklady uvést objekt do původního stavu.

4x ano pro dřevěná okna

Pro klasické venkovské chalupy a tradiční chaty se z estetického hlediska nejlépe hodí. S výjimkou vícevrstvých Eurooken, v nich dřevo nemá šanci “pracovat”, neuzavřou okenní otvor zcela neprodyšně a mohou tak předcházet vzniku plísní. I Eurookna je proto nutné, stejně jako okna plastová, opatřovat různými úpravami: buď tzv. mikrovětráním (v jedné poloze okenní olivy se okno nepatrně pootevře), nebo tzv. průvětrníky (regulovatelnými otvory v liště v horní části oken). Kdyby došlo k požáru, při jejich hoření se nevyvíjí chlor a další agresivní a nedýchatelné plynné sloučeniny jako u plastových. Dřevo je na dotyk “teplé” a má i podstatně příjemnější aroma než plasty, na které si zejména citlivější lidé těžko zvykají.

Rozdělení oken

Jednoduchá:

* zasklená jednoduchou tabulí (hlavně pro nevytápěné prostory)

* zasklená izolačním dvojsklem (jednokomorová)

– s protisluneční ochranou

– se zvýšenou odolností proti prostupu tepla

– bezpečnostní proti vloupání, průstřelu, požáru

* s vícenásobným zasklením (vícekomorová)

– s protisluneční ochranou

– se zvýšenou odolností proti prostupu tepla

– bezpečnostní

Zdvojená:

* zasklená jednoduchou tabulí

* zasklená vně izolačním dvojsklem, uvnitř jednoduchou tabulí

Špaletová:

* zasklená jednoduchou tabulí

* zasklená vně izolačním dvojsklem, uvnitř jednoduchou tabulí nebo izolačním dvojsklem

Materiálově lze okna členit na dřevěná (z masivu – borovice, smrku nebo modřínu, nebo z lepených borových a smrkových profilů), kovová (ocelová nebo ze slitin hliníku), plastová a kombinovaná (dřevo – plast, dřevo – kov nebo kov – plast).

Jaká okna do chaty a chalupy