U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dodatečná izolace zdiva proti vlhkosti

Kategorie: Hospodaření | Autor:

Na poškozování staveb se nejvíce podílí voda působící na stavební konstrukce v kapalném, plynném ale i pevném skupenství. Nejčastějším problémem je transport vody z podzákladí a přilehlého terénu.

Na nutnost dodatečného izolování staveb nás upozorňuje až projevující se degradace povrchových úprav zdiva

– vznik tmavých map, opadávání omítky, rozpadání materiálu zdiva, výkvěty rozpustných solí a také rozrůstání hub a plísní.

I při rekonstrukci myslet na vlhkost

Při nové výstavbě si za-ložení stavby bez hydroizolace neumíme představit. Ale u rekonstrukcí starších objektů, kde je zřejmé, že zdivo o podobný zásah volá, není ojedinělý dotaz – A musí se provádět dodatečná izolace? Ano, musí. Nikdo totiž nechce opravovat již “opravené”.

Připomeňme si proto hned v úvodu zdroje vlhkosti a její transportní cesty. Sanační návrh by měl řešit všechny působící vlhkostní vlivy tj.:

– vzlínající zemní vlhkost, působící po celém obvodu základového zdiva, které je ve styku s přilehlou zeminou nebo násypem,

– vodu podzemní stékající z povrchů po deštích, nebo ovlivněnou zvýšenou hladinou spodních vod,

– kondenzaci vodních par na zdivu (povrchová, vnitřní),

– vodu z vadných instalací (dešťová a splašková kanalizace, vodoinstalace), která se projevuje lokálním extrémním zavlhčením,

– hygroskopickou vlhkost projevující se schopností vytvářet tzv. výkvěty solí.

Každý případ je specifický. Je třeba vycházet z náročnosti na užívání suterénních a přízemních prostor, se zřetelem na dlouhodobou investici.

Předpoklady úspěšné sanace

U podsklepeného objektu je předpokladem úspěšné sanace vytvoření

* vnějšího hydroizolačního systému, který se skládá ze svislé izolace, drenáže, ochranné hydroizolace, zateplení zdiva pod úrovní terénu, dodatečné vodorovné izolace zdiva a ochrany proti odstřikující vodě.

V případě, že nelze vytvořit vnější izolaci, provádíme

* vnitřní izolační systém, který se skládá z plošné vnitřní izolace obvodových stěn s napojením na izolace podlah a dodatečné vodorovné izolace zdiva v úrovni terénu. Dále z injektážní technologie pro vytváření plošných izolací (vertikální, horizontální) a z izolace konstrukčních částí a detailů (trhliny, dilatační spáry, prostupy ve zdivu, styky obvodového a vnitřního zdiva, propojení různých úrovní izolací).

U podstatné většiny objektů je nutné provést novou dodatečnou vodorovnou izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti, která se provádí nejčastěji pomocí mechanických metod nebo injektážních technologií.

Dodatečná izolace zdiva proti vlhkosti