Desky z cementu a dřeva

Cementotřískové a cementovláknité desky kombinují vlastnosti dřeva a betonu. Jsou lehké, pevné a odolné vůči vlhku. Umožňují stavbu bez mokrých procesů a skvěle poslouží při rekonstrukcích.

Práce s deskami je snadná a velmi rychlá

Moderní stavební materiály stále častěji umožňují suchou stavbu, která urychlí práci a snižuje náklady. Cementotřískové a cementovláknité desky mezi takové materiály patří a rozsah jejich použití je velmi široký. Snadno se s nimi pracuje – například deska Cetris o velikosti jednoho metru čtverečního a tloušťce jednoho centimetru váží čtrnáct kilogramů. Dostatečná škála rozměrů a typů dává možnost výběru při jejich použití na podlahy či obklady fasád.

Desky se dodávají v různých tloušťkách

Cementotřískové desky se vyrábí lisováním částic na bázi dřeva, spojených cementem s různými přísadami. Nejrozšířenější minerální pojivo je hydraulický cement, který vytvrzuje vázáním vody a je vodovzdorný.

Odolnost a nezávadnost

Spojení cementu a dřeva představuje výhodnou kombinaci nehořlavého materiálu odolného v tlaku (cement) a materiálu s nízkou hustotou a vysokou pevností v tahu a ohybu. Výsledné cementotřískové desky jsou nehořlavé, odolné proti plísním a hmyzu a díky odolnosti proti vodě vykazují i ve vlhku pouze minimální rozměrové změny. To je předurčuje k použití na podlahářské práce, obklady stěn ve vlhkém prostředí, ale i do konstrukcí exteriérových fasád, vystavených působení povětrnostních podmínek. Neobsahují formaldehydy ani azbest a jsou odolné vůči působení ropných produktů.

Fasáda z cementotřískových desek Cetris

Použít je lze pro suchou výstavbu všude tam, kde se mohou osvědčit jejich dobré vlastnosti. Kromě podlah a obkladů tedy například při rekonstrukcích podkroví a půdních vestavbách, na dodatečně stavěné stěny a příčky nebo při stavbách bazénů.

Téměř shodné vlastnosti vykazují i desky cementovláknité. Původně těžší a masivnější předchůdkyně cementotřískových desek v současné době handicap vyšší hmotnosti překonaly a mohou být ještě lehčí než desky cementotřískové. Obdobné je i jejich použití.

Jak se s deskami pracuje

Výrobci cementotřískových a cementovláknitých desek vám nabídnou nejrůznější varianty těchto materiálů, přizpůsobené pro požadované použití. Některé typy produktů jsou určeny pro obklady či suchou výstavbu, jiné zase pro použití při budování či rekonstrukcích podlah. Například firma Cetris nabízí stěnové, fasádní, střešní či podlahové systémy a v každém segmentu pak několik typů desek, které se liší například spojením na hranu či na pero a drážku. Rozdíl je samozřejmě i v cenách, takže se vyplatí jednotlivé nabídky pečlivě prostudovat a vybrat si tak, abyste materiál zbytečně nepřeplatili.

Desky se hodí rovněž k suché stavbě příček

Pro příklad popisu práce s cementotřískovými deskami poslouží postup, který výrobce doporučuje při kladení plovoucích podlah Polycet z desek Cetris.

Příprava podkladu

Nosným podkladem pro podlahu může být například masivní stropní konstrukce (železobetonová deska, keramické stropy či stropy Hurdis), nebo také dřevěný trámový strop s prkenným záklopem, dřevěný povalový strop i základová betonová deska.

Nutné vyrovnání podkladu lze udělat například cementovou maltou nebo samonivelační stěrkou. Použít však můžete i suchý podsyp vyrovnávací směsí na bázi drceného pórobetonu nebo perlitu. Minimální nutná výška podsypu je 10 milimetrů, maximální 40 milimetrů.

Desky kombinují nejlepší vlastnosti cementu a dřeva

Při vyrovnávání povrchu dřevěného trámového stropu se nejprve posoudí kvalita nosné konstrukce. Vyšlapaná, zprohýbaná (nerovnosti nad 5 mm) a jinak poškozená prkna se vymění. Na záklop se položí papírová lepenka jako ochrana proti propadávání suchého podsypu v otvorech po sucích a v mezerách mezi prkny.

Postup při kladení podlah

Určíme požadovanou konečnou výšku budované podlahy a přeneseme ji na přilehlé stěny. Tento postup je shodný například s přípravou klasické betonové podlahy a k zaměření roviny využijeme šlauchovnici nebo laser.

Podél jedné stěny nasypeme podsyp v šířce přibližně 20 cm do výšky, odpovídající požadované výšce podsypu. Ve vzdálenosti rovnající se délce stahovací latě vytvoříme rovnoběžný pás podsypu. Na pásy položíme vyrovnávací latě, pomocí vodováhy hlídáme rovinu.

Materiál lze snadno nařezat na potřebné rozměry

Vysypeme podsypem prostor mezi pásy a stahovací latí následně stáhneme na požadovanou výškovou úroveň. Pro zamezení průniku vlhkosti do tepelně a zvukově izolační vrstvy je třeba tuto vrstvu oddělit od podlahové konstrukce pomocí hydroizolační fólie. Při vyrovnávání povrchu samonivelační stěrkou se izolace proti vlhkosti ukládá na zhotovenou stěrku, při vyrovnávání podsypem se vkládá mezi nosnou konstrukci a podsyp.

Při pokládání podlahy na dřevěnou nosnou konstrukci nebo na původní stropní konstrukci se však použití fólie nedoporučuje, jinak by strop mohl přestat „dýchat.“ Pro případné odvětrání vlhkých konstrukcí je možné použít mikroventilační vrstvu nebo nopovou fólii. Podlahový systém se pak klade podle návodu výrobce až po ukončení všech „mokrých“ stavebních procesů a dokončení příček a omítek.

Lze využít různé typy spojení, desky si můžete nechat od výrobce nařezat na míru, ale můžete k jejich dělení použít i přímočarou nebo kotoučovou pilu.

www.cetris.cz, www.fermacell.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Desky z cementu a dřeva