Co dělat, když auto dojezdí

Rubrika: Auto

Automobil, který není pojízdný, dosloužil nebo se ho prostě už chceme zbavit a v autobazaru by ho nechtěli ani na součástky, musíme správně zlikvidovat. Řešením rozhodně není to, že ho odstavíme někde v ulici a zanecháme svému osudu.

Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ za nás v současnosti v případě (nejen) vysloužilých automobilů řeší zákon o odpadech. Ten dokonce ukládá poslednímu vlastníku vozidla povinnost předat vůz s ukončenou životností na specializované vrakoviště, kde jej pak ekologicky zlikvidují.
Výše zmíněný zákon o odpadech v souladu s evropskou směrnicí o vozidlech s ukončenou životností pak hovoří o následném procentuálním využití materiálů z rozebraných a likvidovaných vozidel. Drtivá většina hmotnosti vozidla, resp. materiálů, ze kterých je vyrobeno, by se měla opětovně vracet k dalšímu využití. Navíc všechny autovraky se řadí do kategorie nebezpečných odpadů. Proto je tak důležité, aby se vysloužilá vozidla opravdu dostala na specializovaná pracoviště, která jsou k jejich likvidaci určena.

Vraky stále parkují na ulicích

O tom, že k odevzdání na ta správná místa v některých případech nedochází, svědčí i nejrůznější vraky léta zaparkované na ulicích celé řady měst. Ale pozor – v současnosti není vrakem každé dlouho opuštěné auto, ale pouze silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a jež by si pro obnovení způsobilosti vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce. Takže i když auto zjevně nikdo nepoužívá a zabírá parkovací místo, tak s tím úředníci moc nezmohou a případná likvidace takovéhoto vozidla je celkem zdlouhavá.
V Praze například pomohly tolik diskutované modré parkovací zóny k tomu, aby se z ulic alespoň odstranily nepojízdné vozy, ke kterým se nikdo nehlásil. A pokud se k nim nepřihlásí ani po zákonem dané době, kdy jsou odtaženy na odstavné parkoviště, může také obec přistoupit k jejich likvidaci. Samozřejmě se v tomto případě snaží dohledat například podle VIN kódu vozidla posledního majitele, kterému pak hrozí, že celou tuto proceduru včetně pokut zaplatí.

Jak správně postupovat

Poslední vlastník vozidla má podle zákona povinnost předat jej pouze do takového zařízení, které má souhlas pro využívání, odstraňování, sběr nebo výkup autovraků. Současně byste vůz měli odhlásit z registru vozidel. Pro tento úkon budete potřebovat doklad o ekologické likvidaci, který může vystavit pouze licencované pracoviště zpracovávající autovraky. Tento doklad použije vlastník likvidovaného vozu jako přílohu k žádosti o trvalé vyřazení vozidla z centrálního registru vozidel. Bez tohoto potvrzení není možné automobil z evidence vozidel odhlásit.

Platí se něco?

Vlastní ekologická likvidace autovraku je bezplatná. To ovšem nemusí platit, pokud k likvidaci dodáte vozidlo, které není kompletní a postrádá některé části. Za nekompletní může být považován vůz, kterému chybí například motor a jeho součásti, převodovka a její součásti, náprava nebo nápravy, nebo pokud k likvidaci předáte třeba jen skelet karoserie. V tomto případě si vrakoviště může naúčtovat nějaký ten poplatek za chybějící části vozidla.
Provozovně, která automobil likviduje, totiž zůstává zisk ze surovin získaných z vozidla, a tak je jasné, že o nejdůležitější a nejtěžší části vozu přicházejí jen neradi. Smyslem kompletnosti autovraku je ale také stahování nebezpečných odpadů ze životního prostředí.

Jak ho dopravit na místo?

Lze předpokládat, že automobilový vysloužilec ve většině případů nebude pojízdný. Doporučujeme, abyste si vybrali na webových stránkách Ministerstva životního prostředí po zadání hesla autovraky ze seznamu schválených firem takovou, která je nejblíže k místu, kde váš vůz stojí. A pak můžete věnovat chvíli tomu, že obvoláte několik provozoven. S velkou pravděpodobností narazíte i na takovou, ze které si pro váš vysloužilý automobil přijedou s odtahovkou zdarma.

Jak probíhá likvidace vozidla

Po předání vysloužilého automobilu pracovníci vrakoviště nejdříve zkontrolují úplnost vozidla, ověří VIN kód, demontují registrační značky a vystaví majiteli doklad o přijetí vozu a jeho ekologické likvidaci. Z vozu jsou pak vypuštěny a odsáty všechny nebezpečné látky, jako jsou oleje, pohonné látky a provozní kapaliny. Vozidlo se dále odstrojí, demontují se skla, motor, plasty, katalyzátor apod. Na specializovaných pracovištích pak dochází k nastříhání vraku střiholisem a vše je potom rozdrceno ve velkokapacitním mlýně. Rozdrcený materiál se následně separuje na separačních a dotřiďovacích linkách tak, aby jej bylo možné dále využít minimálně z 95 %.

Co budeme všechno potřebovat

Již jsme zmiňovali, že důležité je vybrat správnou firmu, která smí a umí ekologicky autovraky likvidovat. Při dovezení vraku do takovéto firmy po vás budou chtít občanský průkaz, případně plnou moc v případě, že za majitele vozidla jedná někdo jiný. Pokud se jedná o firmu, tak i výpis z obchodního rejstříku, ale třeba i rozhodnutí o dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele vozidla, a nakonec tzv. velký technický průkaz
V případě, že například budete likvidovat starý vůz po někom z příbuzenstva a nenajdete „velký techničák“, který je nutné předložit na vrakovišti, budete muset dorazit na registr vozidel a vyžádat si vystavení duplikátu, případně by možná mohl stačit i výpis z evidence vozidel.
Následovat bude odhlášení z registru vozidel, kde opět předložíte občanský průkaz, případnou plnou moc, velký technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý techničák), registrační značky a doklad o převzetí vozidla k ekologické likvidaci.
Nakonec nesmíte zapomenout ani na návštěvu pojišťovny, kde po vás při ukončení pojistky budou požadovat velkých technický průkaz s vyznačeným vyřazením z registru vozidel a také budou chtít vrátit tzv. zelenou kartu. Pojišťovna by pak měla vrátit adekvátní část ze zaplacené pojistky.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Autor a Shutterstock

Co dělat, když auto dojezdí

Co dělat, když auto dojezdí