U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Čerpadlo samo i v kombinacích

Kategorie: Teplo domova | Autor:

Volte tepelné čerpadlo typu: vzduch-voda. Hlavní a jediný zdroj tepelné energie ve vašem domě. Nebo je kombinujte s plynovým kotlem. Topení je to k okolí šetrné a ekonomicky se vyplatí – znějí slogany silných trendů v topení u nových domů v Česku. Tepelná čerpadla ve všech variantách jsou báječná, ale jejich pořizovací cena je vysoká.

Pro tepelné čerpadlo v novém domě hovoří řada faktorů. Neoddiskutovatelná ekologická podstata, snížení spotřeby energie, úspora peněz za teplo, alej to, že stát je ekonomicky podporuje. Jejich uživatelé mají nárok na speciální tarif pro spotřebu elektrické energie. Domácnost mající tepelné čerpadlo, 1 kWh stojí přibližně 1,25 Kč, a to po dobu 22 hodin denně pro všechny elektrické spotřebiče. Existují i státní subvence na samo zařízení, které mohou pokrýt až třicet procent nákladů na jeho pořízení a instalaci. Státní fond životního prostředí poskytuje výhodnou půjčku na instalaci tepelného čerpadla. Zmíněné podpory jsou však občas omezovány či vypláceny ex post, proto spoléhat při volbě tepelného čerpadla jen na ně, není moudré. Mimochodem představují i obrovské papírování. Ale přesto…

   Čerpadlo potřebuje elektřinu

Tepelná čerpadla mají výrazný ekonomický efekt. Jejich provoz, byť jsou hnána elektřinou, dokáže snížit spotřebu energie pro vytápění až o sedmdesát procent! Čím je nutnost elektrické podpory čerpadla nižší a jeho výkon vyšší, tím je systém dokonalejší a přínosnější. “Dejme tomu, že potřebujeme pro domácnost dvacet kilowat tepla. Čerpadlo vzduchvoda si jich z okolního vzduchu vezme čtrnáct a šest z elektrické sítě rozvodných závodů. Poměrem je topný faktor. Ten ukazuje výši násobku tepla, který získám, proti tomu, kolik odeberu ze sítě,” vysvětluje na příkladu Václav Helebrant, vedoucí technického úseku Stiebel Eltron. I on podotýká, že pořízení tepelného čerpadla je ekonomicky náročnější než nový plynový či elektrický kotel, ale je investicí výhledově výhodnou. “Čerpadlo se majiteli musí zhodnotit do šesti let. Jak se návratnost prodlouží na dobu delší, plusy výrazně mizí. Doba životnosti přístroje se uvádí nejméně patnáct let,” zmiňuje inženýr Helebrant. Průměrné ceny čerpadel se pohybují od 142 000 Kč. Nutno přičíst zemní práce a další komponenty. Takže? Pořizovací částka dosáhne tak 250 000 a více korun. Nicméně, během deseti let ušetří čerpadlo 70 až 110 000 korun. Vyhřívá nejen dům, ale ohřívá i užitkovou vodu (TUV) a může se vrhnout i na bazén. Proto často volí lidí nákup čerpadla na hypotéku.

   Teplo ze středu země

Tepelná čerpadla umějí získávat teplo z přírodního prostředí a pomocí podpory elektrické energie ho převedou do formy vhodné na vytápění domů či na ohřev TUV. Teplo odebírají z vody, vzduchu i země. “Volba typu čerpadla je věcí peněz i dispozic budoucího domu, jeho tepelných ztrát a pak velikostí pozemku,” tvrdí energetický poradce Dušan Stácha, a popisuje principy: “Teplo z povrchu země odebírá plošný kolektor z plastových trubic, které jsou v zemi metr až metr třicet hluboko, a to v okolí domu. Trubic by mělo být dva až třikrát více metrů čtverečných, než má vytápěná plocha, takže má-li dům malý pozemek, není to vhodný typ. Trubky musejí mít od sebe navíc odstup.” Země ohřívá medium v trubkách a čerpadlo dodá zmíněnou energii do topných těles. Z čerpadel je toto nejlevnější, je však složitější při budování. “Pokud je v tomto případě mylně stanovena například hloubka ložení trubic a zejména celková plocha kolektoru, může čerpáním energie dojít k vy mraze ní země. Ta se nestačí v létě regenerovat a stane se, že tráva nad zařízením pak raší později, zelenina dozrává ve skluzu nebo vůbec,” jsou slova Václava Helebranta. Země je zdroj tepla nejen pro čerpání horizontální, ale i vertikální. “Vertikální vrt má hloubku 80 – 1 20 metrů o průměru patnáct až sedmnáct centimetrů. Jeho náročnost závisí na podloží,” říká nezávislý expert Stácha. Ve vrtu se uloží sonda, jíž cirkuluje nemrznoucí směs.

   Vzduchu je všude dost

Prodejci tepelných čerpadel se předhánějí v nabídce a založili i Asociaci, ale snad nejsilnější lobby má tepelné čerpadlo “na vzduch.” Jeho obhájci zmiňuji, že všudypřítomnost vzduchu, který je u nás jen krátce v roce pod teplotním bodem -5 stupňů Celsia – to je zdroj. “Nevýhodnou je, že zařízení čerpadla je větší. Vzduchové trubice potřebují velký průměr, tak je nutný prostor. Čerpadlo je zpravidla mimo dům, což může vyvolat obavy sousedů z hluku. Abychom řekli i další pravdu, za teplot dvacet stupňů pod nulou je nutno zajistit topení dalším zdrojem, protože jejich výkon nestačí. Osobně bych ho kombinoval s elektrokotlem či elektrickými přímotopy,” uvádí inženýr Helebrant. Podobně se vyjadřují odborníci z firmy Regulus zabývající se tepelnými čerpadly, a dávají k dispozici jasný graf. Uvedené čerpadlo má na rozdíl od ostatních ovšem nejednodušší instalaci. Získat teplo lze i z větraného vzduchu. “Kvalitně tepelně izolované domy mají k výměně vzduchu tzv. nucené větrání, a z tohoto odpadního vzduchu lze část energie získat zpět,” naznačuje inženýr Stácha, další šanci. K tomuto je třeba rekuperačních výměníků či speciální čerpadlo. A voda? I ta může poskytnout teplo, povrchová i spodní. Tepelné čerpadlo využívající energii z vody je poslední typ. Je vysoce efektivní, ale potřebuje dokonalé hydrologicke podmínky a minimálně dva vrty (studny). Studna být vydatná. “Čerpadla je dobré s jiným zdrojem tepla, mnoale stačí sama, to musí zvážit architekt domu s investorem. Ve finále rozhodují fimusí nanční možnosti investora, jeho ekokombinovat myšlení a představy o bydlení,” říká Duha šan Stácha.

***

Ještě o tepelných čerpadlech

* Tepelná čerpadla jsou 100% účinná spolu s nízkotepelnými topnými systémy (podlahové topení)

* Tepelná čerpadla mají vestavěné regulátory a jednoduchou obsluhu

* Návratnost – například v porovnání s novou topnou soustavou na zemní plyn. Investice do čerpadla je zhruba o 80 000 Kč vyšší, ale roční provoz znamená úsporu okolo 14 000 korun proti plynu. Takže provoz bude ziskový v sedmém roce. Třeba počítat s tím, že ceny plynu rostou.

Tabulka

Roční

spotřeba

Zdroj tepla topného Vytápění

media nebo Kč/rok

elektřiny

Propan 2670 kq 48 600

Topné oleje 2944 kfl 32 900

Elektricky kotel 31000 kWh 29 600

Zemni plyn 3892 m3 17 700

Tepelné čerpadlo 8917 kWh 10 800

Odhad

Ohřev TUV Elektřina Celkem investičních

Kč/rok Kč/rok Kč/rok nákladů

v Kč

11 600 11 200 71 400 160 000

7 700 11 200 51 800 130 000

6 900 5 400 41 900 70 000

4 100 11 200 33 000 100 000

2 600 5 400 18 800 180 000

Tabulka

Úspora na provozních nákladech v Kč za 1 rok

Úspora vůči Tepelné

čerpadlo

Tepelné čerpadlo X

Zemní plyn *14 200

Elektrický kotel -23 100

Topné oleje *33 000

Propan -55 600

Zemní plyn Elektrický Topné oleje Propan

kotel

14 200 23 100 33 000 55 600

X 8900 18 800 38 400

-8 900 X 9 900 19 500

*18 800 *9 900 X 12 600

-38 400 -19 500 -12 600 X

Popisy k obrázkům

Tepelná čeradla v kombinaci s dalšími ekologickými typy vytápění a ohřevu vody. Tato ukázka slouží většímu společenskému objektu.

Ukázky principu vytápění, chlazení i větrání jednotkami rekuperace tepla

Kompaktní tepelné čerpadlo země/voda (typ na 162 litry vody pro vnitřní instalaci)

Tepelné čerpadlo vzduch/voda (vnitřní provedení)

Tepelné čerpadlo vzduch/voda (venkovní provedení)

Tepelné čerpadlo voda/voda

Ne vždy je čerpadlo náročné na prostor

Čerpadlo samo i v kombinacích