U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Stát podporuje ekologické topení

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor:

Pokud jste tzv. fyzická osoba a rozhodnete se, že pro vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody (TUV) ve svém trvale obývaném domě či bytě použijete systém, který je šetrný k přírodě, můžete na jeho instalaci (bez vnitřních rozvodů a radiátorů) získat od státu finanční podporu.Podpora se týká tepelných čerpadel, solárních kolektorů, vytápění biomasou, případně jejich kombinací. Činí nejvýše 50 % nákladů na pořízení (u tepelných čerpadel nejvýše 30 %) a vyplácí ji Státní fond životního prostředí ČR na podkladě žádosti. Nutno ovšem zdůraznit, že na ni nemáte právní nárok. Prostě musíte vyplnit a odevzdat žádost, doručit další potřebné doklady a čekat, zda vám podpora bude přidělena. Pokud ano, sepíšete s fondem smlouvu.Podpora je vyplácena na podkladě předložených faktur. Když ji získáte, fond vám zpětně uhradí i nejvýše 10 tisíc Kč z nákladů na energetický audit, nebo na vyjádření Energetického konzultačního střediska (nahazuje audit u kotlů na biomasu do výkonu 50 kW).Informace získáte na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, tel.: 267 994 300, e-mail: kancelar@sfzp.cz, nebo na www.sfzp.cz (oddíl Směrnice – Příloha II, program 1.A a 4.A).

Stát podporuje ekologické topení