U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TOPENÍ A VLHKOST VZDUCHU

Kategorie: Naše tipy – krby a kamna v moderním stylu | Autor: Připravil: Josef Šťastný a GROZMAN autor

Vzduch v místnosti teplý 20 °C potřebuje 3,6krát více vody k dosažení optimální vlhkosti než vzduch teplý 0 °C. Oproti vnější teplotě -10 °C potřebuje vzduch v místnosti 8x tolik vody, nežli je dosaženo bodu nasycení. Je-li ohříván studený venkovní vzduch z teploty -10 °C na 20 °C, má jen 10% relativní vlhkost. Ohřátý vzduch tedy pociťujeme jako velmi suchý, protože mu není přiváděna vodní pára. Čím sušší je vzduch v místnosti, o to více vodní páry uvolňuje naše tělo a na suché kůži vyvolává pocit chladu z odpařování. Vyšší vlhkost vzduchu umožňuje vznik pocitu tepla, neboť čím je vzduch v místnosti vlhčí, o to méně vlhkosti je odnímáno pokožce a pocit chladu z odpařování vzniká jen stěží. Místnost s teplotou 18 °C je při 75% vlhkosti vzduchu pociťována většinou lidí jako teplejší než místnost s teplotou 25 °C při 25% vlhkosti. Při vysoké relativní vlhkosti vzduchu máme značný pocit tepla i při nižší teplotě. Proto topte s konvicí vody na plotně.

TOPENÍ A VLHKOST VZDUCHU