Auto na splátky

Rubrika: Auto

Kupujete automobil? A nemáte na něj celou potřebnou částku? Žádný problém, můžete si jej koupit na splátky.

Takovýchto nabídek najdete nepřeberné množství. Pořídit si nový i ojetý automobil je v posledních letech poměrně jednoduché. Celkové prodeje nových aut u nás i za našimi hranicemi víceméně klesají, a tak automobilky vyvíjejí co největší úsilí, aby své vozy prodaly. A to i v případě, že zrovna nemáte dostatečnou hotovost na jeho zakoupení, případně se vám nechce takovou částku vydávat najednou.

Jaké tedy máme možnosti?

Pokud jsme si již vybrali značku, model, barvu i vybavení auta, musíme se rozhodnout, zda máme dostatek volných financí, či zda zvolíme některou z nabízených finančních služeb. Již v tomto okamžiku na nás cílí většina prodejců nabídkou slevových akcí. Pokud využijeme některou možnost financování, tak nám nabízejí nejrůznější výši snížení pořizovací ceny, případně možnost využití splátek bez navýšení, prodloužení záruky na nový vůz apod.

Pamatujme vždy ale na to, že peníze na nákup nám půjčují finanční instituce, jejichž obživou je půjčování peněz za úplatu. Takže nesmíme zapomínat na správné propočítání toho, zda sleva při financování vozidla není jen lákavou vějičkou a zda nezaplatíme nakonec za vysněný automobil mnohem více, než pokud bychom jej pořizovali za hotové.

Úvěr nebo leasing?

Vraťme se ale k základnímu rozdělení našich možností. Při uvažování o koupi se budeme muset především rozhodnout, zda využijeme nabídky finančního úvěru, či některé z forem leasingu. V uplynulých letech byl využíván pro nákup vozidel poměrně často leasing. V současnosti se změnou zákona a možností odpočtu DPH pro podnikatelské subjekty při nákupu vozidla se stále více dostává do popředí naopak klasické úvěrování nákupu. Obě možnosti financování se od sebe významně liší.

Pokud si pořídíte auto na leasing, počítejte s tím, že po celou dobu splácení bude majetkem leasingové společnosti a v případě předčasného splacení pravděpodobně zaplatíte sankce. Pro vlastní rozhodovací proces je však skutečnost, že je vůz majetkem leasingové společnosti až do uhrazení celé částky, příznivější. Rozhodnutí může být poměrně krátkou záležitostí a smlouva bývá uzavřena prakticky obratem u prodejce vozidla. U leasingu je také jednou z povinností uzavření pojistek, včetně havarijní.

Pokud využijete úvěr, bude auto ihned po převzetí vaším majetkem, podnikatel může prakticky ihned odečíst DPH a v některých případech lze úvěr i předčasně splatit bez sankcí. Jako u každého jiného spotřebitelského úvěru si ale finanční společnost bude více prověřovat vaši finanční a úvěrovou minulost a schopnost splácení. Tím se poněkud prodlouží doba pro poskytnutí úvěru, případně nemusí být úvěr vůbec přidělen.

Možnosti leasingu

Na trhu se setkáváme s několika typy leasingových pronájmů, uveďme si alespoň základní rysy těch nejvíce nabízených.

Finanční leasing – finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Poskytuje nájemci právo, lépe řečeno povinnost, předmět leasingu po skončení leasingové smlouvy odkoupit od leasingového pronajímatele za předem smluvně dohodnutou cenu. U finančního leasingu je zároveň stanovena minimální doba trvání nájmu, která se obvykle odvíjí od doby životnosti zařízení, nebo od doby odpisování, které je ze zákona předepsané pro dané zařízení. Veškeré náklady spojené s provozem a údržbou daného předmětu přebírá nájemce. Z toho vyplývá, že ani případná porucha, či výpadek provozu nezbavuje nájemce povinnosti platit i nadále smluvně stanovené splátky.

Operativní leasing – tato forma leasingu předpokládá vybudování rozsáhlé servisní sítě, která je doplněna celou řadou dalších služeb. Od finančního leasingu se liší především v tom, že operativní leasing nedává nájemci právo na koupi předmětu nájmu a po skončení leasingu je daný předmět vrácen zpět pronajímateli. Značnou výhodou je to, že není stanovena minimální doba trvání leasingové smlouvy, což umožňuje uzavření smlouvy i na kratší časové období. Při operativním leasingu má pronajímatel povinnost zabezpečovat plný servis předmětu pronájmu. V případě poruchy či jiné překážky při používání předmětu pronájmu má pronajímatel povinnost zabezpečit odpovídající náhradu.

Zpětný leasing – při tomto způsobu leasingu dochází k tomu, že uživatel zařízení (a to jak nového, tak i staršího) prodá toto zařízení leasingové společnosti, se kterou uzavře po tomto prodeji leasingovou smlouvu na zpětný pronájem. Tato forma je používána především v těch případech, kdy původní uživatel potřebuje zabezpečit provozní kapitál a využívá také možností leasingových účetních a daňových výhod. Jeho nejpravděpodobnější užití je v případě řešení finančních problémů původního uživatele.

Nejdříve počítejte

Na samotném počátku je potřeba vzít si k ruce kalkulačku a počítat, co bude pro nás nejvýhodnější. Prodejce se nám totiž může snažit vnutit produkt, který bude na první pohled vypadat zajímavě, ale v konečném důsledku může být zajímavý hlavně provizí pro prodejce a ne pro nás jako kupující.

Naším úkolem tedy bude spočítat si, kolik vlastně celkem zaplatíme za náš automobil. Do těchto počtů musíme zahrnout pořizovací cenu vozu, část kupní ceny, kterou budeme při nákupu hradit (čím vyšší počáteční vklad, tím levněji nás nakonec auto bude stát), dobu splácení a všechny další poplatky, které s financováním souvisejí, včetně výše pojistného, které budeme hradit. Dobré je nechat si vyhotovit několik variant s různou výší akontací a dobou splácení. Současně bychom se vždy měli ptát na to, jaké jsou další poplatky související s nabízeným produktem, jaké jsou nabízeny podmínky pojištění u různých pojišťovacích ústavů apod. Jednotlivé varianty výpočtů pak můžeme porovnat mezi sebou a také s původní cenou vozidla, případně s nabízenými slevami apod. Většinou dojdete k závěru, že nabízená sleva a konečná cena zaplacená za vůz se liší až v řádech desítek tisíc korun, a tak zadlužit se kvůli slevě je pravděpodobně zbytečné.

Čtěte pečlivě smlouvy

Máme rozhodnuto, zda vůz budeme financovat prostřednictvím leasingu, nebo úvěru. Nezbývá nám tedy již nic jiného než uzavřít smlouvu. Je jedno, jaký produkt jsme si zvolili, ale nutné bude, stejně jako u jakékoliv jiné smlouvy, nejprve si ji důkladně pročíst, abychom vybrali pro sebe ty nejvýhodnější podmínky. Zajímejte se o historii společnosti, se kterou smlouvu uzavíráte, informujte se o její velikosti. Jednou ze záruk by mělo být například členství v asociacích finančních institucí apod. Při našem rozhodování bychom si měli nechat předložit smlouvy od nabízených společností právě proto, abychom mohli vybrat tu pro nás nejvýhodnější. Prodejce by nám vždy měl umožnit smlouvu si odnést případně i domů a tam si ji v klidu prostudovat.

Podmínky, které finanční instituce do smluv vkládají, jsou totiž občas velmi zajímavé. A tak se například i u velkých firem financujících auta dozvíte při podrobném přečtení podmínek, že nesmíte například s vozem pořízeným na úvěr vycestovat do některých zemí, případně jej smíte provozovat jen na území České republiky, nebo jej nesmíte zapůjčit nikomu dalšímu apod.

Prakticky všechny společnosti, které poskytují úvěry, se jistí kromě toho, že si po dobu úvěru nechají v úschově velký technický průkaz, také takzvaným zajišťovacím převodem práva, díky kterému jim v případě vypovězení smlouvy automobil propadá, a mohou jej zpeněžit. Stejně tak se při využití prodloužené záruky, která bývá v nabídce bonusů při financování vozu, většinou zavazujete k tomu, že s automobilem budete po sjednanou dobu jezdit pouze do značkového servisu. Což pro vás může, ale také nemusí, být výhodou.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Auto na splátky