Správně obutý automobil

Rubrika: Auto

Hnací i brzdné síly se z automobilu na vozovku přenášejí pouze na čtyřech plochách zhruba o velikosti dopisní obálky. Právě takovou plochou se dotýkají pneumatiky vozovky.

Pravidelné huštění pneumatik je důležité hlavně z hlediska bezpečnosti

Konstrukce pneumatiky musí splňovat řadu požadavků – od stability jízdy přes přesnost řízení, schopnost brzdit na nejrůznějších površích, nízký valivý odpor, jízdní komfort, nenáročnost na údržbu až po dlouhou životnost.

Rozdělení pneumatik

Pneumatiky můžeme rozdělit především na letní a zimní. Existuje ale celá řada dalších skupin. Vlastnosti letních a zimních pneumatik například spojují pneumatiky univerzální. V současnosti se u pneumatik využívá radiální konstrukce, která vytěsnila konstrukci diagonální. Pneumatiky jsou dále rozděleny podle maximální rychlosti do rychlostních kategorií – označení najdeme na boku pláště pneumatiky.

Podle poměru výšky k šířce se dělí pneumatiky na standardní – s poměrem 65 až 80 % a nízkoprofilové – s poměrem zhruba 30 až 35 %. Pneumatiky se odlišují i podle svých valivých vlastností – ty s nejnižším valivým odporem jsou nazývány pneumatikami „zelenými“, protože je s nimi dosahováno snížení spotřeby paliva.

Nezapomínejte hustit

Když se před několika lety uskutečnila na našich silnicích kontrola, mělo nesprávně nahuštěné pneumatiky skoro 90 % řidičů! Správné nahuštění je důležité, svědčí o tom i statistiky: každá desátá dálniční nehoda je způsobena roztržením pneumatiky, což je většinou zaviněno právě nedostatečným tlakem. Ke zlepšení není třeba od řidičů žádných výdajů, ale pouze změna jejich přístupu – pravidelná kontrola a dohuštění pneumatik. Při správném nahuštění se pneumatiky pomaleji opotřebovávají a uspoří se palivo. Proto by se měl tlak kontrolovat každé dva týdny nebo aspoň jednou za měsíc a také před dlouhými cestami.

Na hloubce záleží

Dezény na pneumatikách jsou konstruovány tak, aby měly dobré brzdné a záběrové vlastnosti, některé lépe odolávají aquaplaningu, usnadňují řízení vozidla apod. Hloubka dezénu by měla být minimálně 2 mm, u nízkoprofilových pneumatik by neměla klesnout pod 3 mm, u zimních pneumatik nesmí být nižší než 4 mm.

Sjetý dezén pneumatik může snadno zavinit nehodu

Nedostatečná hloubka dezénu patří mezi nejnebezpečnější vady. Výrobci proto na pneumatikách používají nejrůznější indikátory opotřebení. Podle míry ojetí dezénu se na pneumatice objevují nejrůznější barvy nebo dokonce konkrétní hodnoty hloubky zbytkového dezénu.

Hledejte v průkazu

Jaké máme mít pneumatiky a jejich správné rozměry najdeme v technickém průkazu k vozidlu. Na vozidle nesmějí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně použity pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí. Na jedné nápravě musí být používány shodné pneumatiky. Konstrukcí se míní konstrukce diagonální, radiální, smíšená apod. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky.

Nezapomeňte včas přezout

Pneumatiky přezouváme podle ročního období a také, když dosluhují. Použití zimních pneumatik v zimním období je povinné alespoň na některých silničních úsecích, vhodné je ale jezdit na nich všude. Směs použitá na výrobu zimních pneumatik totiž na rozdíl od letní směsi „nezmrzne“ a zimní pláště tak poskytují větší míru bezpečí – jsou bezpečnější než letní, jakmile začne teplota pravidelně klesat pod 7 oC. Neměli bychom je ale používat při trvalých teplotách přes +10 °C, protože jsou vyrobeny z měkčích směsí, které se za vyšších teplot rychleji opotřebují.

Výměna pneumatik

V běžném provozu dochází i ke sjíždění pneumatik, které ale nebývá na všech kolech rovnoměrné. Na hnacích kolech jsou pneumatiky více opotřebené. Pokud je například hnací nápravou ta přední, vyplatí se vzájemná výměna pneumatik ze zadní nápravy, aby docházelo k souměrnému opotřebení. Při výměně je potřeba dodržet předepsaný směr otáčení u pneumatik se směrově orientovaným nebo asymetrickým dezénem.

Pokud zjistíme nesouměrné sjíždění pneumatik na jednotlivých kolech, měli bychom nechat zkontrolovat geometrii podvozku. I pokud se pneumatiky sjíždějí rovnoměrně, je vhodné jednou za čas nechat zkontrolovat geometrii podvozku a vyvážení kol.

Jak pneumatiky uložit

Pokud jsou pneumatiky skladovány bez disků, měly by být uloženy nastojato vedle sebe a vždy po čtyřech týdnech je vhodné s nimi pootočit. Neměly by se zavěšovat na háky ani pokládat na sebe naležato. Naopak pneumatiky s disky je vhodné zavěsit na háky nebo položit na sebe naležato, ale neměly by se ukládat nastojato. Pneumatiky by měly být chráněny před povětrnostními vlivy a neměly by být skladovány v místnosti se zvýšenou koncentrací chemických látek.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: ARCHIV AUTORA

Správně obutý automobil

Správně obutý automobil