Nové informace o původu masa


Od 1. dubna 2015 výrobci v celé Evropské unii musí povinně uvádět zemi původu u vepřového, drůbežího, skopového a kozího masa.

Nová pravidla nařizují výrobcům povinně uvádět údaje, v jaké zemi bylo zvíře chováno a v jaké poraženo. Zákazník se tak dozví, jestli maso, které kupuje, pochází z České republiky, některé země EU, anebo ze státu mimo EU. „Pokud bylo zvíře chováno v jedné a poraženo v druhé zemi, musí výrobce uvést na etiketě nebo cedulce u prodejního pultu oba dva údaje. Když bylo zvíře chováno a poraženo v jednom státě, stačí, když výrobce zveřejní pouze údaj o původu zvířete,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Pro každý druh je stanovena konkrétní lhůta chovu, která musí být splněna, aby na etiketě mohlo být uvedeno, že zvíře bylo v dané zemi chováno. Například u drůbeže platí, že musí žít minimálně jeden měsíc v určité zemi. Správnost údajů u čerstvého i mraženého masa budou kontrolovat inspektoři dozorových orgánů (Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa). Za porušení povinnosti uvádět původ masa může výrobce zaplatit pokutu až deset miliónů korun.

Zdroj: Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe


Komentáře

Napsat komentář


TIP!

STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY,
AUTORIZOVANÉ PROFESE, VYVLASTNĚNÍ, ÚZ Č. 1081

Publikace obsahuje úplné znění stavebního zákona po novele z února 2015 (42 změn a doplnění). Dále jsou zde všechny prováděcí vyhlášky stavebního zákona, zákon o vyvlastnění, zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a zákon o výkonu autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Více informací na www.sta.sagit.cz.

Sagit, 448 stran, cena 179 Kč