K výměně starých kotlů

Rubrika: Právo

Znečištění ovzduší představuje v České republice dlouhodobý problém. Je příčinou nemocí dýchacích cest a ovlivňuje také výskyt srdečních a dalších onemocnění. Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který platí od 1. září 2012, se snaží tento problém řešit.

K výměně starých kotlů

Mezi největší zdroje znečištění ovzduší patří tepelné elektrárny a automobilová doprava. Významně však k němu přispívá i topení ve starých nevyhovujících kotlích, v nichž leckdo navíc zužitkovává nevhodné topivo.

Koho se výměna týká

Zhruba 640 tisíc tuzemských domácností používá jako zdroj tepla pro ústřední vytápění kotel na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) o výkonu 10 – 300 kW. Zájemců o topení dřevem – na úkor těch, kteří dříve používali hlavně uhlí – v posledních letech přibývá. To je dobrá zpráva. Méně potěšující je fakt, že průměrný věk využívaných kotlů je dvacet až pětadvacet let. A emisně nevyhovujících je 70 až 80 procent z celkového počtu těchto zařízení. Zmíněná novela zákona má mj. eliminovat vliv těchto lokálních znečišťovatelů na kvalitu ovzduší.

Nevyhovující kotle a další kamna připojená k teplovodní soustavě ústředního vytápění, jejichž výkon je v rozmezí 10 – 300 kW, bude nutné postupně vyměnit za topidla odpovídající limitům. Bát se tedy nemusí majitelé menších kamen typu Petra či krbů na chalupě, kteří jimi vytápějí jen jednu či dvě místnosti. Ti musí samozřejmě dbát na pravidelné revize komínů. Majitelé větších rekreačních staveb, kteří je vytápějí centrálně starším kotlem o výkonu nad 10 kW, by však měli počítat s investicí do nového topidla.

Důležité termíny

První kontrola technického stavu zmíněných kotlů musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. O revize by se měl postarat obecní úřad a ujme se jich odborně způsobilá osoba, tedy autorizovaný servisní technik. Povinnost pravidelných kontrol (od uvedeného data každé další dva roky) platí i pro majitele kotlů, které už dnes splňují 3. emisní třídu podle ČSN EN 303-5.

Odhaduje se, že při první kontrole nesplní požadavky zhruba půl milionu starých topných zařízení. To ovšem neznamená, že je majitelé budou muset ihned odvézt do šrotu. K výměně kotlů bude docházet postupně až do podzimu 2022. Je tedy dostatek času zjistit parametry svého kotle a připravit se na změnu. Počítejte však s tím, že: V lednu 2017 jsou majitelé kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 – 300 kW povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o jejich revizi. Pokud jej nepředloží, zaplatí pokutu 20 tisíc Kč.

Deset let od schválení novely zákona o ochraně ovzduší, tedy v září 2022, by měly všechny kotle uvedeného výkonu splňovat parametry 3. emisní třídy. Kdo tuto podmínku nesplní, zaplatí 50 tisíc korun.

Pokutu 50 tisíc korun zaplatí provozovatel kotle i za to, že spaluje zakázaná paliva (uhelné kaly atd.). Obavu z kontroly nemusí mít majitelé kotlů s tzv. automatickým přikládáním, jejichž výrobce zaručuje, že se na rošt nebude moci dostat neschválené palivo.

Kontrola způsobu topení ve zplyňovacích kotlích na dřevo s ručním přikládáním, které rovněž mohou splňovat 3. emisní třídu, je složitější. Při podezření na spalování nevhodných materiálů (tmavý kouř, zápach), lze se obrátit na příslušný obecní úřad, který má kompetenci ke kontrole dodržování povinností u těchto zdrojů.

Koupi kamen odpovídajících zákonným požadavkům nám usnadní sami výrobci. Od roku 2014 bude totiž povoleno prodávat pouze kotle 3. třídy a vyšší. To znamená, že do dvou let bude zakázán prodej asi 75 % dnes nabízených kotlů. A od 1. ledna 2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a vyšší emisní třídy.

Kotle 1. a 2. emisní třídy stojí 20 – 25 tisíc Kč. Ty už se nevyplatí kupovat, protože za deset let zaplatí majitel za jejich používání pokutu. Zplyňovací kotel na kusové dřevo s ručním přikládáním přijde na 35 tisíc Kč a více. A ceny automatických kotlů na pelety nebo na uhlí 3. a 4. emisní třídy přijdou minimálně na 60 tisíc korun. Ovšem jejich provoz je mnohem jednodušší a úspornější.

Dotace na nové kotle

Obyvatele domácnosti, které čeká výměna kotle, samozřejmě zajímá, zda se nepočítá s podporou nákupu nízkoemisních topitel. Pozitivní je, že vláda ČR schválila loni na podzim zákon, který upravuje obchodování s emisními povolenkami. Uvažovalo se, že část výnosu z jejich prodeje zamíří do programu, který naváže na úspěšnou Zelenou úsporám. Měl se spustit v polovině letošního roku. Ale zatím není nic jistého.

Pokud by byl dotační program schválen, finance by šly na rekonstrukci veřejných budov (školky, školy, sociální a kulturní zařízení) a na rekonstrukce soukromých domů, zaměřené opět na snižování jejich energetické náročnosti. Musíme si počkat.

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

K výměně starých kotlů