U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zpívající FONTÁNY

Kategorie: Kouzlo zahrady – vodní zahrady | Autor: zi

Můžeme se jen domýšlet, kde poprvé vznikla umělá vodní zahrada. Víme, že s vodou si „hráli“ ve starověkém Egyptě, Persii, Indii, Číně, Japonsku… Zato u fontán jdeme najisto – ty první byly dílem starých Řeků a Římanů.

Za Alexandra Velikého vznikla spousta důmyslných akvaduktů a vodních systémů, které obsahovaly jednoduché fontány a vodní varhany. Římané si přímo libovali v zahradách s jezírky, kanály, kaskádami. Doplňovaly je nádoby se sochami, jimiž procházela voda a vytvářela vodní paprsky či pramínky.

   Dnes může mít fontánu či vodotrysk každý, kdo má kousek zahrádky. Na trhu je nabídka nejrůznějších tvarů a forem, stačí zvážit, zda se právě k nám bude hodit mohutný tryskající gejzír, anebo jen křehký paprsek vody. Moderním, pravidelně uspořádaným zahradám takový prvek dokonce prospívá, jen mu nesmíme zapomenout dát dost prostoru, aby mohl vyniknout.

Několik tipů

* Fontána ozdobená sochou může tvořit architektonické jádro zahrady. Zvláště v zimě, když jsou větve stromů holé, bude upoutávat pozornost.

* Fontána zabudovaná do zdi (tzv. chrlič) vynikne na rozcestí ve tvaru „T“ nebo na konci cesty. Jakmile cesta v zahradě nikam nevede, nemáme důvod po ní jít. Umístíme-li tam chrlič, situace se razantně změní.

* Nasvícením vody po setmění dosáhneme působivé atmosféry a použitím barevných filtrů ji můžeme ještě zvýraznit. Nezapomeňte ale, že „někdy méně je více“.

Popisy k obrázkům

Instalaci této sady s čerpadlem z produkce Gardeny zvládne každý

Autor fotografií: FOTO GARDENA

Zpívající FONTÁNY