U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dřevěné domy

Kategorie: Stavba | Autor:

NOVÉ NÁPADY PRO VENKOV 4

Stavbám ze dřeva se v našem časopise věnujeme často. Tentokrát jsme vybrali ty, které se nesnaží napodobit tradiční konstrukce. Se dřevem samozřejmě pracují i naši soudobí architekti – a mají velmi zajímavé nápady. Domy, které prezentujeme v kresleném návrhu, jsou z letošní soutěže ČKA Dřevěný dům.

Střecha je vážně sedlová

Sedlová střecha tohoto venkovského domu, dodržující klasiku 45° úhlu, skutečně stoupá – podobně jako se klasické jezdecké sedlo zvedá ke hrušce. Východní štít, který je k nám na snímku obrácen, vyvolává pocit vstřícnosti, přestože není dělen okny. Důvodem je nejen zmíněné prohnutí hřebene, ale i teple červenohnědě mořená borovice, z níž je stavba konstruována. V podélné ose je zalomena v tupém úhlu, aby svou jižní fasádu s francouzskými okny, kde je i terasa, nastavila co nejvíce paprskům. Ke kuchyni, hale s jídelnou, obýváku, ložnici a koupelně v přízemí přibude ještě ložnice s koupelnou v patře. Ale to až se rodina rozroste. Provoz je ekonomicky nenáročný – dům vytopí temperované dlažby a jeden radiátor. Projekt: ing. arch David Kraus. kraus@archi.cz

Bydlíme v tom pruhovaném

Takhle možná budou odpovídat budoucí obyvatelé domu, jenž získal v architektonické soutěži Dřevěný dům první cenu. Jednoduchý kvádr s pultovou střechou bude jistě lákat pozornost. Je oblečen do nestejně širokých obkladových desek, které vytvářejí překvapivou dynamickou hru. Obklad je od zbytku konstrukce oddělen odvětrávanou vzduchovou mezerou. Barevně kontrastní okna Variotec s trojitým zasklením a přerušeným tepelným mostem jsou hluboce zasazena za líc fasády. Střechu kryje ocelová krytina Rannila classic, z níž je voda odváděna pomocí zaatikových žlabů. Dům je členěn na společenskou část v prvním patře a klidovou ve druhém. Vstup je ze severu, z jihu a východu je dům otevřen do zahrady. Úkolem oboustranného krbu v hlavním obytném prostoru je dělit jej na část relaxační a jídelní a být příjemným doplňkem, neboť o vytápění celého objektu, tedy i druhého podlaží, kde jsou navrženy tři ložnice, koupelna a šatna, se stará rekuperační jednotka. Projekt: Michal Kotlas. kotlas.michal@tiscali.cz

Dům, který dýchá

Snad je to i kresbou obkladu, jímž je opatřena také střecha, ale jistě tím, že veškerá tepelná izolace je paropropustná (za cenu větší tepelné ztráty proti naprostému zatěsnění). Na západní straně má dům protisluneční stahovací textilní clony, na východě dřevěný rošt pro popínavky. Jednotlivé oblasti interiéru nejsou děleny stěnami, ale výškovými úrovněmi. Jen spací boxy, WC, sauna a pracovny jsou jistým způsobem odděleny. Po domě, jenž se tak stává spíše terénem, je ideální přehled z kuchyně. Jídlo se servíruje na kulatém dvojitě otočném stole, jenž se vsouvá pomocí jednoduchého mechanizmu do „obývací oblasti“. Stejně jednoduše se dá složit do vertikální polohy. Teplovzdušné vytápění domu využívá solární energie, tepelného čerpadla a rekuperace. Obkladové latě nejsou ničím ošetřeny, takže dům bude přirozeně stárnout. Projekt: ing. arch. Bedřich Kastorek. bedak@centrum.cz

Chalupa až oči přecházejí

Investor si skutečně přál chalupu. A získal parádu, od které nemůžete odtrhnout oči. Na tepelně izolovaných obvodových zdech, opatřených dřevěným roštem, je obložení ze zbytků různých druhů tropických dřevin. S tímto výrazným prvkem se dobře pojí šedá barva dřevěných oken i asfaltových modifikovaných pásů, které skryly na střeše bednění z OSB desek. Krov a část stropu pod půdním prostorem, užívaným zatím jako úložný a rezervní prostor, je dřevěná, fošinková. Proč jenom část stropu? Ta nad velkou obytnou místností je totiž otevřena vzhůru a nabízí pohled na hambalkový krov. Chalupě nechybí komín: kdo by řekl, že jí bude slušet tento moderní, umístěný mimo konstrukci? Není divu, že stavba zvítězila v architektonické soutěži Nový domov 2005 v kategorii rodinných domů. Takže alespoň pár slov z hodnocení poroty: „Elementární forma stavby je osobitá, nenápadně zvyšuje kvalitu okolní části obce. Určitě povyrostou i lidé z okolí. Odtrhnout oči od takového pohledu se nechce.“ Projekt: ing. arch. Markéta Cajthamlová a kolektiv. Tel.: 224 317 999.

Dává pocit bezpečí

Opět protáhlý obdélníkový půdorys a sedlová střecha. Dřevěná konstrukce z fošen, k níž je přes OSB desky přichycen obklad z dřevěných panelů, vyrobených již s tepelnou izolací, a z kamene. Masivní štítové stěny evokují dojem nedobytnosti a bezpečí. Střecha, skrývající úložný prostor sezonních věcí (vstup po výsuvném schodišti), je kryta velkými měděnými tabulemi. Okna jsou osazena do bílých dřevěných šambrán. Jde o příjemný kontrast, který doslova vykusuje tyto otvory z obkladu. Otevřená hala v přízemí tvoří spojnici s kuchyní, obytnou místností a schodišťovým prostorem. V patře jsou pokoje a příslušenství. Vytápění je podlahové, v extrémním počasí bude možné dům přitápět krbem. Ve skladu je připraven prostor pro technologii tepelného čerpadla vzduch – vzduch. Prosklená jižní fasáda nabízí využití zisků ze solární energie. Projekt: Bc. Jiří Koten. jiri.koten@seznam.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO ARCHIV FIREM

Dřevěné domy