U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZOPAKUJME SI

Kategorie: Stavba | Autor: lp

Úkolem vybíjecího ventilu je periodicky otvírat průtok vody trkačem. Při každém nárazu (trknutí) vody na vybíjecí ventil se vzniklá síla projeví prudkým stoupnutím tlaku v jeho okolí. Stoupnutí tlaku bývá při správné funkci trkače mnohonásobně vyšší, než by byl jen hydrostatický tlak vyvolaný pouze statickým tlakem proudící vody. Tento přírůstek tlaku trvá jen krátký okamžik.

Výtlačný ventil (záklopka) dovolí vniknutí vody při nárůstu tlaku dovnitř větrníku, ale zamezuje úniku vody stejnou cestou zpět. Zajistíme-li opakované rozbíhání a zastavování vody, její hladina ve větrníku počne stoupat a tím stlačovat zde přítomný vzduch. Nad vodou vznikne pružný vzduchový polštář. Při každém rázu tlak ve větrníku o něco vzroste, až dosáhne hodnoty vyšší, než je odpovídající hodnota hydrostatického tlaku potřebná pro překonání výtlačné síly. Voda pak působením vzduchového polštáře plynule vytéká do nádrže.

V případě, že trkačem budeme čerpat jen užitkovou vodu nikoli trvale, ale jen občas, vystačíme s trkačem ve výše popsaném provedení. Při požadavku trvalé práce trkače, musíme dbát hlavně na kvalitní konstrukční provedení vybíjecího ventilu, neboť ten zásadně ovlivňuje životnost systému.

ZOPAKUJME SI