U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kostelík pro radost

Kategorie: Volný čas | Autor: Alena Drábová

Lomnicko v Českém ráji si oblíbil hudební skladatel Jaroslav Krček. Na chalupě ve Rváčově u Lomnice nad Popelkou, blízko známé Smetanovy vyhlídky, tráví zhruba polovinu roku. A čím je tohle místo tak zajímavé?

Asi před osmi lety si tu Jaroslav Krček splnil dávný sen. Na kopci vedle své chalupy nechal postavit roubený kostelík o půdorysu sedmkrát čtyři metry se šestibokou věžičkou a stylovými okny do obloučku. Nezvyklá stavba vznikla podle modelu, který na přání hudebního skladatele vyrobil jeden místní šikula v měřítku 1:50. Jaroslav Krček v kostelíku předvádí vlastní hudební produkce, pořádá kulturní akce a besedy nebo návštěvníkům představuje své přátele a hosty z uměleckých kruhů. Rváčovský kostelík pravidelně navštěvuje Zdeněk Mahler, kytarista Štěpán Rak, houslista Ivan Ženatý, recitátor Alfréd Strejček, malíř Vladimír Komárek, herec Radovan Lukavský a další umělci.”Kostelík jsem postavil z posedlosti a pro radost, ne na nějaké exkurze. A dokud budu mít co jíst, tak bude lidem k dispozici. I v zimě tu pořádám různé besedy a debatní kroužky. Kvůli tomu jsem také v podlaze instaloval topení,” říká Jaroslav Krček. Kostelík není vysvěcený, aby vyhovoval všem bez ohledu na barvu pleti a náboženské vyznání. Nechybí mu ovšem oltář ani obrazy a sochy svatých, které sem většinou věnovali přátelé výtvarníci. Jeden kamarád vyřezal svatou Cecilku z ořechového dřeva, jiný hlavu Krista, další namalovali obrazy s biblickými motivy. K šedesátinám dostal Jaroslav Krček porcelánový oltářík zasazený v dřevěném rámu – je to prý naivně ztvárněná Musica Bohemica. Z mnoha hudebních nástrojů vedle varhan, umístěných na kůru, asi nejvíc zaujme indiánský rainmaker – dlouhý úzký dřevěný válec s otvory. Uvnitř válce jsou mušličky, které při pomalém převracení z jednoho konce na druhý procházejí mezi spirálovitě napíchanými jehličkami a vydávají zvuky připomínající drobný déšť. Do dřevěných kostelních lavic se pohodlně vejde asi čtyřicet lidí. Nad vstupními dveřmi je nápis “KULturní dílNA” se zdůrazněním první a poslední slabiky a kroužkem nad “ů” (Kůlna). Vejít může každý, kdo se předem ohlásí a domluví si termín. Jako dramaturg se Jaroslav Krček velmi aktivně podílí také na letním hudebně dramatickém festivalu Lomnické kulturní léto, jehož osmý ročník proběhne od 2. do 11. srpna 2002. Představení a koncerty se konají v Tylově divadle, v kostele sv. Mikuláše, v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor i v kostelíku ve Rváčově, čili v Kulturní dílně. Tady si v neděli 4. srpna dopoledne návštěvníci poslechnou matiné rozhlasové hry o J. S. Bachovi a G. F. Händlovi v přednesu Josefa Kemra a Rudolfa Hrušínského pod názvem Mohlo to být hvězdné setkání. Pak následuje beseda s režisérkou Hanou Kofránkovou. Ve středu 7. srpna od 16 a 20 hodin se na Rváčově budou konat Komorní koncerty při svíčkách.

* * *

Kostelík ve Rváčově čili Kulturní dílna

Jaroslav Krček a jeho rainmaker

FOTO AUTORKA

Kostelík pro radost