U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TOPAS – ideální pro chaty a chalupy

Kategorie: Hospodaření | Autor: ing. Jan Topol

Biologické čistírny odpadních vod TOPAS jsou určené k čištění vod z domácností, hotelů, restaurací a menších provozoven. Typová řada začíná od velikosti pro rodinný domek (5 EO) a končí velikostí pro 100 EO (EO = ekvivalentní obyvatel). Díky originálnímu konstrukčnímu řešení jsou jako jedny z mála schopny pracovat bez nátoku odpadních vod až po dobu 3 měsíců, aniž by došlo k podstatnému zhoršení funkce. To je ideální zejména pro rekreační objekty, kde se předpokládá nepravidelný nátok odpadních vod. Systém TOPAS využívá systému čištění s aktivovaným kalem ve vznosu s předřazenou vyrovnávací nádrží, který je vhodný zejména pro malé producenty odpadních vod. Jde o nové technické řešení, které dokáže jednoduchým způsobem řídit jinak velmi složité biologické procesy. Výsledkem je automatický provoz ČOV bez nutnosti instalace počítačové jednotky. Nároky na obsluhu jsou minimální, jde pouze o občasnou vizuální kontrolu a vyčerpání přebytečného kalu ze samostatného kalojemu. Kal je aerobně stabilizován (bez zápachu) a je možné jej využít jako kvalitní organické hnojivo. V případě, že má provozovatel ČOV zájem o využití vyčištěné vody (např. k zálivce), je možné dodat současně s čistírnou akumulační nádrž na vyčištěnou vodu, doplněnou o čerpadlo s plovákovým spínačem. Celý komplet pak tvoří jeden kompaktní výrobek. V případě dalšího využívání vyčištěné vody je vhodné připojit též integrovaný provzdušňovaný pískový filtr. Tento konstrukční doplněk se neprojeví na zvětšení rozměrů ČOV, ale zvýší účinnost čištění až na 98 %. To v praxi znamená naprosto čirou nezapáchající vodu, která má po desinfekci charakter užitkové vody. Lze ji běžně použít k zálivce travnatých ploch, případně zpětně ve WC.

TOPAS – ideální pro chaty a chalupy