U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zimní Jilemnice vás vítá

Kategorie: Návštěva | Autor: Jiří Dvořák, FOTO AUTOR

Hledáte-li bránu do západní poloviny Krkonoš, musíte projít Jilemnicí, která je pro svou polohu na pomezí nejvyšších českých hor a jejich podhůří přirozeným středem.

Podhorské město, jež má ve znaku jilm na zeleném trávníku, bylo založeno někdy po roce 1300. Stalo se tržním a hospodářským centrem panství Valdštejnů, sídlících na štěpanickém hradě. Tvář města se od těch dob výrazně změnila. V roce 1646 bylo zpustošeno švédskými vojsky a při požárech v letech 1788, 1803 a 1838 lehla popelem většina převážně dřevěné zástavby. Přesto je Jilemnice pěkná. Návštěvníky zaujme barokní kostel sv. Vavřince, renesanční zámek (do současné podoby přestavěn r. 1892) a radnice s podloubím a věží s hodinami, jejichž výjimečný opakovací stroj odbije za den 1020 úderů! Na náměstí pak empírová kašna z roku 1836, sousoší P. Marie se sv. Barborou a Maří Magdalenou z dílny Matyáše Brauna, novější sousoší Krista na kříži, sv. Vavřince a sv. Jana Nepomuckého, ale i zajímavá secesní budova spořitelny v jeho jihovýchodním rohu. Roubené chalupy ve Zvědavé uličce tvoří malebný soubor lidových staveb.

Zastavení ve Zvědavé uličce

Ve své dnešní podobě vznikla po velkém požáru, který v roce 1788 zničil velkou část Jilemnice. Domky ve Zvědavé uličce vstaly z popela jako jedny z prvních, a tak tato městská část dodnes užívá pojmenování Nové Město. Pozdější doba se klidného předměstí již příliš nedotkla, a proto se i dnes můžeme obdivovat malebným domečkům, které si jsou veskrze velmi podobné. Jsou to stavení s roubenou světnicí na uliční straně, chodbou s černou kuchyní uprostřed a komorou, případně i chlévem, v zadním traktu. A jak přišla ulička k svému neobvyklému jménu? Jednoduše. Domky po pravé straně ulice stoupající ke hřbitovu jsou totiž vždy o délku okna povysazeny a jakoby zvědavě vykukují, co že se to děje níže pod nimi.V ulici, původně osídlené drobnými řemeslníky a obchodníky (považte, že v jednom domečku bydlívalo i 20 lidí), dnes začínají nad stálými obyvateli převažovat chalupáři. Jsou si dobře vědomi kouzla tohoto místa a přispívají k jeho zachování. Město Jilemnice se v rámci Projektu regenerace městských památkových zón postaralo o nové vydláždění ulice, instalaci stylového osvětlení a dokonce o navrácení šindele na střechy několika domků. Mnohé zajímavosti o historii Zvědavé uličky se návštěvník dozví na informačním panelu u rychle košatějícího mladého jilmu, vysazeného na začátku ulice.

Za betlémy do zámku

Jen dvě stovky kroků odtud, v budově zámku, jehož posledními vlastníky byli Harrachové, sídlí Krkonošské muzeum s výstavní síní a třemi stálými expozicemi. Nejrozsáhlejší je ta historicko etnografická, dokumentující vývoj západních Krkonoš; mnohý chalupář si rád prohlédne pěknou sbírku lidového nábytku a nejen děti právě v tento zimní čas potěší krkonošské betlémy. Nejobdivovanějším z nich je unikátní mechanický betlém Jáchyma Metelky se 142 pohyblivými figurkami, jejichž produkce je sestavena do promyšleného představení doplněného zvukovým doprovodem. V sousedství této expozice naleznete obrazovou galerii mistra krajinomalby Františka Kavána (1866 – 1941), v přízemí pak nemůžete minout expozici počátků českého lyžování.Lyžařská expozice je zde zcela zákonitě, protože Jilemnice je pokládána za kolébku lyžování v Čechách. Zdejší Český krkonošský spolek SKI Jilemnice byl založen (jako druhý v Čechách) již roku 1894. Dnes na zdejších školách fungují sportovní třídy specializované na klasické lyžování a kolem města jsou upravovány zimní turistické i závodní tratě.Zimní Jilemnice má pro své návštěvníky připraveno mnoho romantických zákoutí, kulturně-historických zajímavostí i možností sportovního vyžití. Mnohem víc, než vyhlášená – v sezóně však převážně cizojazyčně mluvící – krkonošská střediska cestovního ruchu.

Buď fit!

Mechanický betlém sestrojený Jáchymem Metelkou v letech 1883-1913 se nachází v Krkonošském muzeu Lyžařská turistická trasa Buď fit! v západním okolí Jilemnice byla novinkou loňské zimy a velmi se osvědčila. Trasa je dlouhá 12,5 km. Její nespornou výhodou je, že na ni lze nastoupit na mnoha místech města a začátečníky potěší, že zde nejsou žádné nebezpečné sjezdy. Vzhledem k příznivé zimě mohla být vloni najeta již 5. prosince. Je upravována jako bruslicí pruh, ale má i stopy pro klasiku. Průběh trati Buď fit! je vyznačen modro-žlutými směrovými tabulkami a na nástupních místech (buňky Hraběnka, Roztocká za sběrnou, nad Kolonií, vlek Kozinec), v bazénu, v městském infocentru a na autobusovém nádraží jsou umístěny orientační mapy.

FOTO 1 – Zvědavá ulička vykukuje ze sněhových peřin

FOTO 2 – Asi 350 druhů pohybů lidí a zvířat pohání jediný stroj s jedním závažím. Pouze zvukové efekty mají tři vlastní strojky

Zimní Jilemnice vás vítá