Zemní a výkopové práce

hloubění jámy bagrem

Zkušený řemeslník s malým bagrem zvládne plošnou skrývku zeminy, ale i vyhloubení základů či jámy pro zahradní jezírko. Foto: Shutterstock

U dílčích úprav pozemku, zakládání nových záhonů, vyrovnávání svažitého terénu do teras nebo budování chodníků je zvládnete svépomocí. Velká stavba už vyžaduje techniku a přesné plánování.

Kopat základy, rýhy, příkopy či jámy není žádná věda. Ale musíte vědět, kde a proč je kopete, jak hluboké mají být, v jakém sklonu je například nutné pokládat potrubí v nich a také kam složit skrývku ornice či hlušiny, abyste je opětovně a správně využili. U novostavby se dělají zemní práce podle projektu a obvykle je provádí najatá firma vybavená technikou pro hloubení, úpravy terénu, ale i pro případnou stabilizaci vykopaných jam, aby se nesesunuly. Práce menšího rozsahu, které mohou zahrnovat budování zahradního jezírka či bazénu, chodníku, zpevněné plochy nebo terasy, lze zvládnout i svépomocí a bez těžké techniky. Ale nemá smysl nadřít se u kopání víc, než je nutné. Lecjaké nářadí včetně malých bagrů se snadným ovládáním si lze půjčit, práci velmi usnadní i tak jednoduché stroje, jako je například motorové kolečko.

S místem pro uložení ornice je u novostavby nutné počítat až do jejího dokončení, teprve pak se vrací na pozemek

Na nic nečekat

U výkopových prací je nutné počítat s komplikacemi v případě špatného počasí. Zaplaví-li rýhy či jámy voda, zkomplikuje to ukládání betonu nebo kanalizačních trubek a rovněž může dojít k sesunutí nestabilní zeminy na dno výkopu. Je tedy nutné co nejdříve po vykopání betonovat, pokládat trubky či kabely a provádět zásyp i hutnění, které výkopy stabilizuje.

Pokud už se stane, že se vyhloubený terén zaplaví vodou a znečistí bahnem, nezbude než ho nechat vyschnout a vyčistit. Není od věci mít po ruce kalové čerpadlo a něco jako krizový plán pro případ, že by k takové situaci došlo. Přívalový déšť či bouřka s průtrží mračen mohou i zdánlivě nenáročné povrchové úpravy terénu prodražit a zkomplikovat. S deštěm raději počítejte, mějte k dispozici i krycí polyetylenové plachty, není to opatření nijak extrémně drahé ani náročné, a pokud plachta nebude nutná k zakrytí výkopů, nějaké využití na chalupě nakonec jistě najde.

kopání jámy

Rýč, lopata a krumpáč na některé terénní úpravy zcela postačí. Foto: Shutterstock

Pravidla zemních prací

  1. Plánujeme je ještě před začátkem stavby.
  2. Zahrnují základové spáry i stavební jámu, ale také výkopy pro sítě, jímku či bazén.
  3. Začínají skrývkou ornice a končí jejím navrácením do míst, kde bude zatravněná plocha či zahrada.
  4. V místech výskytu radonu je nutné průzkumem stanovit radonový index a podle toho určit hloubku základových spár.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Zemní a výkopové práce