U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zeď nemůžeme vyměnit

Kategorie: Příloha – stavba domu od sklepa až po střechu | Autor: (JiT)

Dokončení hrubé stavby rodinného domu oznamuje stavebník vztyčením slavnostní májky. Končí první etapa dlouhé a náročné cesty k vlastnímu domovu. Na počátku byl možná jenom sen. Pak se ale stavebník rozhodl jej uskutečnit. Našel finanční zdroje, koupil pozemek, vybral projekt a vyřídil stavební povolení. A když to všechno ve zdraví přežil, mohl začít kopat základy.

Zdivo představuje jen 7 až 10 procent ceny stavby, nicméně zásadně ovlivňuje kvalitu bydlení. V rodinném domku totiž můžeme časem vyměnit téměř všechno, obvodovou zeď však nikoliv. Proto vybíráme zdicí materiály především podle těch vlastností, které ovlivňují budoucí pohodu bydlení. Sledujeme tepelný odpor zdiva, schopnost tepelné akumulace, prostupnost pro vodní páry, objemovou stálost, zdravotní nezávadnost a protipožární odolnost. Velmi důležitá je komplexnost zdicího systému. Čím je systém propracovanější, tím je hotová stavba dokonalejší. Výrobci obvykle nabízejí zdicí systémy včetně doporučených pojiv, malt a omítek a rozhodně se vyplatí tuto nabídku využít.

Začíná se od základů

Základy rodinného domu jsou tvořeny podsklepením nebo betonovou základovou deskou. Sklep býval běžnou součásti domů, ale nové typové projekty s ním většinou nepočítají. Je to škoda, nebol’ ve sklepě se nejen dají uskladnit brambory, ale může tam být domácí dílna nebo malý bazén a do sklepa také můžeme umístit některé rozvody. Trubky se pak nemusí “tahat” podlahou bytu. Podzemní podlaží dobře izoluje dům proti chladu a vlhku – čímž se podstatně snižují náklady na vytápění – a je i výbornou ochranou proti vyzařování radonu. Zvláště při svépomocné stavbě není problém sklep naplánovat, jenže nakonec o všem rozhodují peníze. Podzemní podlaží je totiž až o třetinu dražší než patro na povrchu a v některých případech je úplným luxusem: například když stavíte na skále, nebo při vysoké hladině spodní vody. Sklep má mít výšku nejméně 210 cm, přístupné schodiště a dobré odvětrání Základová deska je podstatně jednoduší a také levnější. Svépomocně ji pořídíte už za 150 tisíc korun. Cena je však přímo úměrná tloušťce železobetonové desky, což závisí především na sklonu pozemku a geologické skladbě podloží. Většinou se přitom neobejdeme se bez poměrně drahého geologického průzkumu (až 30 tisíc Kč) a povinný je také posudek o intenzitě radonového záření. Zemní výkopy pro základy se dělají téměř výhradně strojně, ale začištění je stále ještě práce pro kopáče. Pozor na bezpečnost -zavalení totiž hrozí již při hloubce výkopu 130 cm! Vykopanou zeminu můžeme odvést a uskladnit, což opět stojí nemalé peníze, nebo použít při úpravě okolí domu a zahrady.

Tvárnice a cihly

Při stavbě obvodového zdiva svépomocí nás budou zajímat především technologie, které nevyžadují mimořádné stavební znalosti, řemeslnou zručnost a náročné vybavení mechanizací. Tyto požadavky nejlépe splňují plynosilikátové tvárnice, vyrobené moderními technologiemi. Jsou lehké, pevné a tepelně dobře izolují. Nevýhodou je větší počáteční vlhkost a křehkost. Také betonové tvárnice vylehčené keramickými materiály jsou poměrně lehké, pevné a se stabilním tepelným odporem v průběhu roku. Mají nízkou nasákavost a proto jsou vhodným zdivem i pro části stavby pod úrovní terénu a do záplavových oblastí. Doba zdění a pracnost se snižuje použitím tvárnic spojovaných nasucho nebo jen s malou spotřebou malty. Běžným zdicím materiálem pro rodinné domky je cihelný blok. Kromě klasické plné cihly nabízejí cihláři mnoha typů vylehčených a tepelně izolačních materiálů, ze kterých můžeme postavit celou hrubou stavbu. Speciální cihly se používají pro zdění vnitřních těžkých (nosných) příček – lehké příčky se dělají především ze sádrokarionu.

Nastupují systémy

Ke stavbě rodinných domů se stále víc používají ucelené konstrukční systémy, umožňující snadnou a rychlou montáž. V továrně se například vyrobí nosné a stěnové panely z vylehčené betonové směsi. Ty se odvezou na místo stavby, doplní stropními a střešními dílci a dalšími prvky a sestaví dohromady. Zajímavá je i technologie nazvaná “ztracené” bednění. Základem jsou duté tvarovky z polystyrénu velkých rozměrů – až 100x25x25 cm, takže stavba roste velmi rychle. Po sestavení tvarovek se jejich dutiny vyplní betonem, který pak tvoří nosnou část zdiva, zatímco polystyren má funkcí “ztraceného” bednění. Zeď o tloušťce pouhých 27 cm (včetně omítky) je pevná a výborně izoluje teplo. Polystyren mohou nahradit lisované štěrko-cementové desky, které se při stavbě použijí jako běžné bednění. Po nalití betonového jádra se pak stanou součástí konstrukce. Obvodová zeď o tloušťce 36 cm má rovněž vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Sendviče šetří metry

Obvodové zdivo můžeme postavit v jedné vrstvě nebo jako kompletní vícevrstevnou konstrukci,tzv. sendvič. Oba způsoby se liší vlastnostmi a způsobem zdění, rozdílná je tloušťka zdiva a rozdílné je i procento zastavěné plochy. To je důležité zejména u malých objektů, kde je třeba šetřit s každým centimetrem. Například rodinný dům o zastavěné ploše asi 110 m2, postavený z jednovrstevného zdiva (cihelných nebo plynosilikátových tvarovek o tloušťce 44 cm včetně omítek), nabídne asi 90 m2 užitné plochy. Stejný dům z vícevrstvého zdiva – například sendvič o tloušťce zdiva 36,5 cm – nabídne pět metrů čtverečních navíc. Do našich krajů začínají pronikat i sedvičové konstrukce na bázi dřeva. Masivní či lepené dřevěné díly nebo celé panely mají výborné tepelně izolační vlastnosti, příjemný vzhled a šetří životní prostředí.

Zeď nemůžeme vyměnit