U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

V NAHOŘANECH jako v pohádce

Kategorie: Venkov | Autor: Jan Pešta

REGION

Drobná vesnička Nahořany, nacházející se na Volyňsku v okrese Strakonice, patří k našim nejucelenějším a nejlépe dochovaným souborům lidové architektury. Jak již samo jméno napovídá, Nahořany nalezneme ve vysoko položeném sedle (asi 700 m nad mořem) s překrásným výhledem na panoráma střední Šumavy. Okolní krajina je značně členitá – střídají se zde kopce i údolí, pole s lesy a remízky. Právě působivé průhledy z návsi na okolní krajinu ivzdálený masiv Boubína vtiskují vesničce neopakovatelný ráz. Nahořany patří mezi vesnice středověkého původu. Jádrem vsi je drobná nepravidelná náves, kolem níž se tísní jednotlivé usedlosti s domy, špýchárky a branami. Na některé usedlosti se už místa na návsi nedostalo a tak jejich průčelí, schovaná za předzahrádky, ustoupila do krátkých slepých uliček. Ve vesnici převládá zděná zástavba z doby kolem poloviny 19. století, typická pro podšumavskou oblast. V porovnání s jinými vesnicemi v níže položených oblastech Volyňska (například s blízkými Zechovicemi) jsou však usedlosti výrazně prostší a štuková výzdoba štítů jednodušší. To však nijak neubírá na půvabu kulisy jejich návesních průčelí. Na pohled jistě nejvíce za-ujme usedlost čp. 1 na východní straně návsi. Dům je prostá stavba, stejně jako naproti stojící špýchárek, druhotně upravený k bydlení. Jen trojice větracích okének ve štítu prozrazuje jeho původní funkci. Pozornost však upoutá krásná klenutá brána s nástavcem bohatě členěným polosloupky a pilastry. Tvarosloví nástavce nad bránou v podstatě ještě odpovídá renesanci, přestože brána vznikla až v první polovině 19. století. Rovněž v čele sousední usedlosti čp. 17 stojí ohradní zeď s klenutou branou, vrcholící tvarovaným nástavcem s nikou. Dům usedlosti i protější špýchar jsou na pohled zcela prosté a nesou stopy úprav z konce 19. století. Také ostatní usedlosti se mají čím pochlubit. Dům čp. 13 má rozložitý křídlový štít, dnes již ovšem bez štukové výzdoby. Dochovala se však klenutá brána s pěknými skládanými vraty. Za severovýchodním koutem návsi nalezneme usedlost čp. 16. V čele za předzahrádkou stojí dům s bohatě tvarovaným křídlovým štítem. Vedle domu je ohradní zeď s klenutou branou. Ve dvoře usedlosti se za domem schovává nenápadný patrový špýchar, patřící mezi nejcennější objekty ve vsi. V jeho stěnách jsou místo oken štěrbinovité větrací průduchy. Tato starobylá sýpka je zbytkem špýcharového domu, nahrazeného v první polovině 19. století dnešním klasicistním stavením. Velmi cenný je také samostatně stojící špýchárek v čele usedlosti čp. 5. Ve stěnách špýchárku jsou štěrbinovitá větrací okénka, ve štítu dvě okénka ve tvaru plaménků. Prostředí návsi dotváří pod stromy ukrytá kaplička se zvoničkou z roku 1884 – prostá lidová stavba s prvky novorománského slohu. Tím však výčet zajímavých objektů ve vesnici rozhodně nekončí. Ale o tom se již musíte přesvědčit sami. Neváhejte, obec Nahořany, prohlášená na jaře roku 1995 památkovou rezervací, určitě stojí za návštěvu.

V NAHOŘANECH jako v pohádce