U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MONTÁŽ UMYVADLA

Kategorie: Dílna | Autor: fx

Upevnění umyvadla na stěnu není tak obtížná věc, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejdůležitější je určit vhodné místo a připravit vyústění odpadu a přívodu teplé a studené vody.

Ve starších domech a chalupách byly přívody vody instalovány ve výši 110 – 115 cm nad podlahou, s roztečí 100 nebo 150 mm pro připojení nástěnné baterie. Pokud budeme chtít instalovat umyvadlo se stojánkovou baterií, je nutné mít přívodní a odpadové potrubí v jiné výšce (obr. 1). Výšku umyvadla a tím i přívod a odpad vody si určíme podle vlastní konkrétní potřeby – tedy podle výšky postavy (z neznámých důvodů se umyvadla často instalují níže, než je vhodné). Horní hrana umyvadla by neměla být níž než ve výšce 85 cm nad podlahou (vhodné pro menší postavy kolem 160 cm), pro větší postavy by měla být ještě výše.Většina umyvadel se zavěšuje na stěnu pomocí speciálních hmoždinek a kotevních šroubů s maticemi a pružnými podložkami. Pokud bychom neměli jistotu, že šrouby umyvadlo udrží (slabá stěna apod.), postavíme umyvadlo raději ještě na sloup (nohu).Na trhu jsou i umyvadla s rovnými dosedacími plochami po stranách, která je možné upevnit buď na litinové konzoly, nebo přímo do koupelnových skříněk či pultů. Přívod teplé vody by měl být vyveden vlevo, studené vody vpravo. Kohoutková a páková baterie by fungovala i s obráceným přívodem, jen byste si museli pamatovat, kde máte u kterého umyvadla a dřezu teplou a studenou vodu, což je poněkud nepraktické. Ovšem v případě termostatické baterie je správný přívod teplé a studené vody podmínkou její funkčnosti.Mezi přívodem teplé a studené vody by mělo být vyústění odpadového potrubí. Na obrázcích 1 a 2 jsou uvedeny orientační míry k montáži umyvadla se stojánkovou baterií. Umyvadlo přiložíme na stěnu do požadované výšky v ose s odpadovým potrubím. Polohu upevňovacích otvorů si označíme na stěnu a pak vyvrtáme díry pro hmoždinky. Do hmoždinek zašroubujeme kotevní šrouby tak, aby vyčnívaly částí se závitem pro matici asi 5 cm ze stěny. V případě větší tloušťky zadní stěny umyvadla to bude podle potřeby více. Mezi horní hranu zadní části umyvadla a stěnu naneseme proužek trvale elastické spárovací hmoty.

Pracovní postup:

1 Nad upravenými vývody odpadu a teplé i studené vody vyvrtáme otvory pro hmoždinky a do nich zašroubujeme kotevní šrouby.

2 Umyvadlo nasuneme na kotevní šrouby, nasadíme na ně pružné podložky a našroubujeme upevňovací matice. Utahovat je budeme střídavě, aby v tělese umyvadla nevzniklo pnutí.

3 Do výtokového otvoru umyvadla upevníme s příslušným těsněním odtokový ventil, který spojíme s jeho spodní částí a sifonem. Sifon napojíme na odpadní trubku pomocí pryžové vsuvky.

4 Do tělesa umyvadla vložíme těsnění a hadice pro teplou a studenou vodu prostrčíme otvorem. Ze spodní strany vložíme druhé těsnění a převlečnou maticí upevníme baterii na umyvadlo.

5 Jsou-li přívodní hadice dlouhé, zkrátíme je a nasuneme na ně převlečné matice s kužely, podložkami a těsněními. Matice citlivě dotáhneme stranovým klíčem ke šroubení rohových ventilů.

6 Zkontrolujeme a upravíme správnou polohu vodovodní baterie a těsnost montáže odtokového ventilu. Mezeru mezi umyvadlem a stěnou utěsníme trvale elastickým tmelem.

MONTÁŽ UMYVADLA