U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VYHRAJTE BOJ S VLHKOSTÍ

Kategorie: Stavení | Autor: L. Michálek, F. Mucha

JAK NA TO

Pokud nás na chalupě či chatě trápí vlhkost, prvním krokem k nápravě je zjistit její zdroj. Zkontrolujeme střechu, oplechování, okapy a střešní svody, trasy dešťové vody i výšku té podzemní. Pak se rozhodneme pro některý z postupů sanace vlhkého zdiva. Mezi méně drastické patří např. dodatečná svislá izolace základového nebo suterénního zdiva po odkopání. Při tom jistě oceníme těsnicí omítku DICHTUNGSSCHLÄME firmy HASIT. Z fóliových izolací jsou vhodné zejména ty distanční s výstupky, neboť nevyžadují tak rovný podklad a nevytváří kapilární vrstvu mezi fólií a zdivem. Další možností je vytvoření hydroizolační clony pomocí chemických prostředků, popřípadě do podřezaných zdí vložení hydroizolačních pásů či vtlačení profilových nerezových plechů. Obě metody musí být konzultovány se statikem. Pořád nám ale zůstalo vlhké a rozpadající se zdivo. Pro takové případy byly vyvinuty speciální sanační omítky, které nevedou kapilárně vlhkost, jsou prodyšné a odolné proti destruktivnímu působení solí. Nejprve zdivo očistíme až na soudržný podklad a proškrábneme spáry do hloubky 2 cm. Necháme je dobře oschnout (v interiéru je třeba hodně větrat). Stavební suť ihned odstraníme. Nikdy ji nepoužíváme na zásypy kolem stavby, protože obsahuje soli, které by se opět dostávaly do zdiva. Jak budeme postupovat dále? Chybějící části dozdíme novým cihelným materiálem (nepoužíváme pálený). Příliš vlhké neoschlé zdivo ošetříme po očištění přípravkem KIESELFEST, jenž je zpevní a vytvoří dočasnou hydroizolaci, která novým omítkám umožní vyzrát a oschnout. Do mokrého KIESELFESTU můžeme aplikovat postřik materiálem HASIT 305 tak, aby nebyl slitý a prosvítalo jím zdivo. Další vrstvou je vyrovnávací sanační omítka HASIT 308, která se nanese v minimální vrstvě 10 mm a po zavadnutí dobře srovná a zdrsní. Rychleji tak vyschne a dobře k ní přilne další vrstva sanační omítky HASIT 300 (pro strojní omítání) nebo HASIT 310 v tloušťce min. 15 mm. Malty mícháme pomocí vrtačky, aby došlo k dobrému provzdušnění. Po vyzrání a vyschnutí se povrch sjednotí sanačním štukem HASIT 312 a zafilcuje. Omítky necháme proschnout po vrstvách – vždy jeden den na 1 mm tloušťky. Pokud spěcháme a naneseme všechny vrstvy najednou, zdivo před malbou schne až 3x déle. Sanační omítky můžeme opatřit jen dostatečně prodyšnými nátěry, např. barvou SILIKAT 760 vnitřní nebo SILIKAT 790 fasádní. A pak už je třeba, zejména v rekreačních objektech, hlavně dobře topit a větrat. Firma HASIT je schopna nabídnout vám službu v podobě optimálního návrhu sanačních opatření, zpracovaného na základě prohlídky vaší stavby. Při větších starostech s vlhkostí je proto prospěšné obrátit se na zástupce firmy nebo na zelenou linku a požádat o konzultaci s některým z jejích specialistů.

VYHRAJTE BOJ S VLHKOSTÍ