U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zdíme vápenopískovými cihlami

Kategorie: Stavba | Autor: Jan Neuwirth

PORADNA

Chci si přistavět ve dvoře za chalupou menší domek, v němž budu parkovat auto a různé zahradnické stroje. Slyšel jsem, že se dobře staví z vápenopískových cihel. Můžete mi o nich a o tomto systému výstavby napsat něco bližšího? Nejsou moc drahé?

   (J. P., Jičín)

Vápenopískové cihly vyrábí hodonínská firma KM Beta, která tím navázala na dlouholetou tradici jejich výroby na jižní Moravě. Používají se pro vnitřní i obvodové zdivo, pro konstrukce nosné, dělicí i výplňové. Mají vysokou pevnost v tlaku a vynikající zvukově izolační vlastnosti. To umožňuje navrhovat nosné stěny s minimální tloušťkou a tím uspořit stavební materiál i obestavěný prostor. Tam, kde by nedošlo k narušení tradiční venkovské zástavby, se vápenopískové cihly hodí také k vyzdívání lícového zdiva, komínů, soklů, dekoračních stěn a zídek, krbů nebo klenbových stropů.

Svými rozměry tvoří všechny součásti sortimentu vápenopískových cihel jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce. Díky široké rozměrové řadě je možné volit různé výšky zdiva již po 41 mm. Tím lze takřka libovolně vysoko umístit parapety, nadpraží otvorů, vyzdívek apod. K tradičním plným, profilovaným a děrovaným vápenopískovým tvárnicím pro vnitřní i vnější nosné zdivo přibyly koncem loňského roku velmi zajímavé novinky.

Jde o kvádr 8DF, vhodný pro vyzdívání nosných i nenosných stěn tloušťky 240 mm (tedy i pro vrstvené zdivo Sendwix), kvádr 4DF, jenž doporučujeme ke zdění příček a výplňových stěn tloušťky 115 mm i k doplnění zdiva z předchozích tvárnic v nárožích či ostěních. Dalším zajímavým tvarem jsou U-profily pro vyzdívání překladů a pozedních věnců nebo prefabrikované překlady z U profilů, dodávané již výrobcem pro obě tloušťky zdí.

Nové unikátní formáty tvarovek KM Beta zásadně snižují pracnost při vyzdívání díky extrémně přesným tvarům, včetně systému pera a drážky ve svislých spárách. Manipulaci s kvádry usnadňují ergonomické kapsy, které chrání ruce při pokládce cihel na ložnou spáru. Vylehčení dutinami snižuje hmotnost cihel při zachování nadstandardních pevnostních a akustických vlastností. Pracnost při výstavbě významně snižují i nové dávkovače malty pro její rychlé a přesné nanášení v ložné spáře. Cihly se vyrábějí také ve zvýšených formátech pro vyzdívání na tenkovrstvé lepidlo, které celou práci ještě dále usnadňuje, zrychluje a také mírně zlevňuje.

Cena zdiva z VPC KM Beta:

tloušťka   
   
   
   cena

zdiva   
   
   
   
   (Kč/m2)

240 mm   na maltu   
   632

   
   na lepidlo   
   591

115 mm   na maltu   
   330

   
   na lepidlo   
   311

Zdíme vápenopískovými cihlami