U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PO VYSUŠENÍ ÚPRAVA POVRCHU

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Po vysušení zdiva se musí povrch zdiva vhodným způsobem upravit. Pro vodní páry můžeme zeď zcela utěsnit, nebo naopak přiměřeně “otevřít”. Utěsnění klasickou omítkou nebo nějakým vodu odpuzujícím přípravkem (například dříve velmi oblíbený nátěr HORP) však znamená uzavření vlhkosti ve zdivu, její kumulaci a postup do jiných oblastí (zpravidla výše). Používá se proto jen tam, kde podmínky stavby nedovolují jiná řešení – a ještě zpravidla jako doplňující opatření.

Sanační omítky

Přiměřené otevření povrchu je vhodnější. Pokud má zdivo po vysušení objemovou vlhkost menší než 11-14 % a není příliš zasolené, mohou být použity sanační omítky. Jsou hydrofobní (odpuzují vodu), ale na druhé straně po zatvrdnutí dostatečně porézní a prodyšné, aby vlhkost pronikající z podkladového zdiva mohla být v omítce přeměněna ve vodní páru a odvedena ven. Působí i proti zasolení: umožňuje to otevřená struktura s póry, které krystalky solí pohlcují. Některé druhy sanačních omítek se blíží klasickým historickým omítkám a jsou tedy vhodné i z pohledu památkářů. Jako levnější náhrada se používají sanační přísady do běžných omítek. Sanační omítky se zpravidla dodávají jako suché maltové směsi. Opravdu kvalitní sanační omítka je sestavena jako omítkový systém, jež může obsahovat až 5 vrstev: Přednástřik podkladu, vyrovnávací vrstva, jádro, štuková vrstva a fasádní nátěr. Ten se dělá ze silikátových (minerálních) barev, které jsou rovněž propustné pro vodní páry.

Doporučený postup

Při sanaci je nutné podklad (zdivo) nejdříve dokonale zbavit staré omítky až do výše 1 m nad viditelnou (nebo měřitelnou) hranici vlhkosti. Spáry mezi cihlami je třeba vyškrábat do hloubky 10-20 mm a zdivo důkladně očistit. Do malty se nesmí přidávat žádné jiné maltové směsi, kamenina a pojiva a jednotlivé složky sanačního systému od jedné firmy nelze nahradit nebo kombinovat s produkty jiných firem. Sanační omítky musí schnout postupně. Proto se nemají nanášet při silném slunečním svitu nebo ve vytápěných místnostech. Místnosti musí být po omítnutí dobře větrány, aby omítka mohla převést vlhkost ze zdiva do ovzduší a ven z objektu. Jsou-li provedena opatření k odstranění příčin vlhkosti a dodržen technologický postup, udrží si sanační systém svoji účinnost až 20 let.

PO VYSUŠENÍ ÚPRAVA POVRCHU