U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZAJÍMAVOSTI

Kategorie: Oznamovatel | Autor:

Ocenění. Vysoce slinuté glazované dlaždice programu Provance, letošní novinka z produkce Chlumčanských keramických závodů, byla oceněna titulem Dobrý design 2000. Autor designu ing. Pavel Verner převzal certifikát z rukou ministra průmyslu a obchodu České republiky Miroslava Grégra dne 4. dubna v Praze na slavnostním vyhlášení výsledků letošní národní designérské soutěže, pořádané Design centrem České republiky.

Statistika spotřeby elektřiny. Jak jsme na tom v porovnání s ostatními evropskými zeměmi ve spotřebě elektrického proudu v domácnostech na jednoho obyvatele v letech 1995 a 2005 uvádí následující tabulka. Hodnota pro rok 2005 byla extrapolována z dosavadních údajů.

Země    
   1995    2005

   
   (kWh)    (kWh)

Polsko    
   538    757

Portugalsko    730    1030

Slovensko    839    911

Maďarsko    964    986

Španělsko    1018    1499

Itálie    
   1032    1380

Řecko    
   1120    1402

Holandsko    1199    1263

Česko    
   1217    1448

Švýcarsko    1450    1700

Německo    1585    1627

Rakousko    1627    1987

Velká Británie    1760    1828

Dánsko    
   1880    1887

Francie    
   2038    2237

Belgie    
   2356    2795

Finsko    
   3504    4152

Švédsko    4368    4696

Norsko    
   7563    8243

Na velké spotřebě elektrické energie v severských zemích se podílí zejména elektrické vytápění.

Bez kouření. Odvyknout kouření není lehké, a proto se lékaři a vědci snaží usnadnit kuřákům jejich pokus o návrat ke zdravému způsobu života. Jedním z podpůrných prostředků při odvykání kouření jsou žvýkačky a náplasti značky Nicorette. Oba prostředky fungují tak, že organismu dodávají nízké dávky nikotinu, a tím snižují některé abstinenční příznaky, které následují po zanechání kouření. Postupným snižováním žvýkání a omezováním používání náplastí si tělo postupně na hladinu nikotinu odvyká a člověk přestává mít chuť si zapálit.

Dnešní samozřejmost. Původní lednice se skutečným ledem začaly teprve ve dvacátých letech nahrazovat mechanické chladničky, které ke chlazení používaly motorové kompresory. Chladicí plyny byly však jedovaté a často z chladniček unikaly. Technologický průlom znamenal až švédský vynález absorpční chladničky, která ke chlazení využívala plamene zemního plynu. Tam, kde je třeba chladit menší prostory, například v minibarech hotelových pokojů či v chladničkách karavanů, nachází své uplatnění dodnes.

Autogenu je sto let. V letošním kalendáři dějin vědy a techniky si připomínáme počátek éry svařování a řezání materiálů plamenem, které vyvinul francouzský metalurg Edmond Fouché. Při tomto “autogenním” svařování se získává potřebné teplo spalováním acetylénu nebo vodíku s čistým kyslíkem v injektorovém nebo tlakovém hořáku, ve kterém se oba plyny směšují v různém poměru a dosahují teploty až 3000 °C. Přes řadu inovací (laserové, elektronové či plazmové metody), zůstává vedle svařování elektrickým obloukem konvenční plamenové svařování a řezání jednou z hlavních strojírenských technologií spojování, především kovových materiálů a plastů. Vynález svařování se objevuje již na konci 7. století př. Kr. a za jeho původce je pokládán Řek Glaukos z ostrova Chia. V roce 1867 vynalezl americký technik Elihu Thomson elektrické odporové svařování, princip elektrického svařování obloukem pak vymyslel v roce 1885 fyzik N. N. Bernardos. tes

Pohankové slupky. Ty mohou sloužit i jako výplň polštářů ať již v klasickém tvaru nebo v podobě válečků. Pohankové plevy jsou velice elastické, jemné a přizpůsobí se každému tvaru. Polštářek blahodárně působí při bolestech krční páteře a chrání ji proti zablokování, účinný je při migréně, nespavosti, chorobách očí a uší, ale i při revma. Rovněž tlumí bolesti doprovázející onemocnění čelních a čelistních dutin. Příjemný šelest má navíc uklidňující a antidepresivní účinek. Tyto polštářky jsou k dostání v poliklinice Lípa centrum v Seydlerově ulici v Praze 5.

Lovecká střelba. Nové vydání úspěšné publikace ing. Jiřího Bílého je určeno uchazečům o první lovecký lístek i těm, kteří se připravují na vyšší odborné zkoušky. Určitě uspokojí i myslivce, kteří se chtějí zdokonalovat v lovecké střelbě. Autor rozebírá jejich osobnost a všechny střelecké pomůcky a snaží se z toho základu vytvořit metodu výcviku dobrého a vynikajícího střelce. V barevné příloze jsou zařazeny vynikající fotografie Eduarda Studničky, do nichž jsou počítačovou animací zakresleny situace při lovu tak, jak je nahlíží myslivec miřidly nebo zaměřovacím dalekohledem.

ZAJÍMAVOSTI