U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zahrádka u chaty

Kategorie: Zahrada | Autor:

V návrhu sadové úpravy zahrady je volně rostoucí plot komponován jako skupinky dřevin stejného druhu; zároveň se počítá s částečnou průhledností. Mezery mezi jednotlivými skupinami umožňují výhledy do krajiny a tyto přírodní netvarované dřeviny díky navázání na okolí zahradu opticky zvětšují. Péče o ně spočívá pouze v občasném prosvětlování po několika letech a v případném zmlazení starších keřů.Terasa za zadní částí chaty umožňuje rozhled po téměř celé zahradě a vyhlídku do okolní krajiny, což ještě zpříjemňuje pobyt na chatě a venkovní posezení. Plocha terasy je vydlážděna deskami z přírodního kamene a navazuje na cestu okolo chaty (vstupní chodník je ze stejného materiálu). Udržovaný trávník spojuje nejen všechny zahradní prostory, ale i terasu doplněnou květinovým záhonem a též plochu pro ohniště, která je rovněž z přírodního kamene. Rovnoměrně zelená travnatá plocha přispívá ke klidu a uvolnění a tvoří neutrální podklad, ze kterého vystupují a barevně kontrastují různými odstíny zeleně skupiny dřevin a trvalek. Zeď chaty je ze strany terasy pokryta popínavým přísavníkem trojcípým (Parthenocissus tricuspidata). Mezi trávník a květinový záhon vedle terasy se hodí i kamenná dlažba, která brání prorůstání trávy mezi květiny v záhonu a zároveň usnadňuje sečení. Vstupní prostor je osázen jehličinami (jalovec a borovice kleč). Doplňuje je nepravidelná skupina růží svraskalých, které kvetou růžovočerveně a příjemně voní. Na okraji zbývající části zahrady jsou roztroušeny skupinky stromů, pod kterými může být trávník nahrazen i jinými rostlinami.

Obr. 1 – Plodiny vhodné do nenáročné zahrádky

1 – Jalovec obecný (Juniperus communis ‘Hibernica’)

2 – Borovice kleč (Pinus mugo)

3 – Borovice černá (Pinus nigra)

4 – Bříza bělokorá (Betula pendula)

5 – Javor babyka (Acer campestre)

6 – Květinový záhon

7 – Růže svraskalá (Rosa rugosa)

8 – Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)

9 – Líska obecná (Corylus avellana)

10 – Dřín obecný (Cornus mas)

11 – Habr obecný (Carpinus betulus)

12 – Vrba jíva (Salix caprea)

13 – Skalník puchýřnatý (Cotoneaster bullatus)

14 – Kalina obecná (Viburnum opulus)

15 – Přísavník trojcípý (Parthenocissus tricuspidata)

Obr. 2 – Květinový záhon vedle terasy

1 – Kapraď samec (Dryopteris filix-mas)

2 – Kamzičník rakouský (Doronicum austriacum)

3 – Bergenie srdčitá (Bergenia cordifolia)

4 – Kopretina největší (Leucanthemum maximum)

5 – Prvosenka (Primula vulgaris)

6 – Bohyška (Hosta sieboldii)

7 – Sasanka japonská (Anemone japonica)

8 – Oměj šalamounek (Aconitum napellus)

9 – Prvosenka (Primula denticulata)

10 – Udatna (Aruncus dioicus)

11 – Zběhovec plazivý (Ajuga reptans)

Zahrádka u chaty