U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Bez kladiva ani ránu

Kategorie: Dílna | Autor: Petr Černý, FOTO ZI a ARCHIV

Kladivo a sekyra jsou jedním z nejstarších pracovních nástrojů, které člověk vytvořil. Původně to byl jen kámen přivázaný k dřevěné rukojeti. Kladivo prodlužovalo akční rádius paže a na principu páky zvětšovalo sílu úderu. Tak fungují kladiva i dnes, i když se samozřejmě na jejich výrobu používají jiné materiály a odlišují se i tvarově.

Kladiva jsou dnes (stejně jako jejich uživatelé) specializovaná: jiné typy jsou určeny pro práci s kovem, jiné pro zedníky, kameníky, pokrývače, sklenáře, svářeče či dlaždiče. Některé typy se dají zakoupit v několika velikostech. V domácnostech se pro všechny činnosti používá většinou jediný typ – nejčastěji je to tzv. kladivo zámečnické o hmotnosti hlavy 250 až 400 g, s násadou z tvrdého dřeva.Pro hlavu kladiva se používá vysoce pevná ocel. Základní tvar se získá kováním v tzv. zápustkách, houževnatost a tvrdost tepelným zpracováním. Hlava kladiva má tzv. nos, což je její zúžená část, a plosku neboli čelo (plochu určenou k úderům). U tesařských kladiv jsou součástí hlavy dvojice “jazyků”, určené pro vytahování hřebíků. Čelo je podle typu kladiva rovné nebo mírně či více vypouklé. Násada byla donedávna vyráběna výhradně z tvrdého dřeva (z buku, dubu, jasanu), pro lepší držení se zesílenou střední částí. V poslední době se používají i násady ze skelných laminátů či tvrdých plastů; ty bývají vylehčené (duté), v některých případech je jejich povrch opatřen protiskluznou měkkou vrstvou, která účinně tlumí nárazy. Pro některé účely se vyrábějí kladiva s násadami integrovanými. Tato celoocelová kladiva se osvědčila zejména jako zednická; jsou sice těžká, ale pádná a prakticky nezničitelná. I zde je část, která se při práci drží, pokryta měkkým plastem nebo pryží. Násada kladiva by měla být co nejlépe přizpůsobena anatomii ruky; při dlouhotrvající práci se tak vyvarujeme otlaků dlaně a prstů, puchýřů, mozolů a trvalých deformací. Ergonomické tvary se dají vytvořit prakticky jen u násad plastových, laminátových a kovových; dřevěná topůrka nejsou i přes všechna vylepšení vhodná pro dlouhotrvající práci. Dřevěné násady se v hlavách kladiv upevňují pomocí dřevěných nebo ocelových klínů, zapuštěných do horní části násady. Namísto klínků (často s tzv. zpětnými zoubky) se také k fixování násady v oku kladiva používají ocelové prstence (kroužky). Plné ocelové násady jsou vyráběny zároveň s hlavami, trubkové jsou k hlavám přivařeny. Plastové a laminátové násady jsou s hlavou spojeny natolik pevně, že k jejich uvolnění nedochází.

Rozdělení kladiv podle účelu

* Kladiva zámečnická, určená pro nýtování a některé práce s plechem, mají poněkud vypouklá čela. Pro zatloukání hřebíků se sice příliš nehodí, protože oblý povrch čela ztěžuje vedení kolmých úderů, ale představují nejčastěji používané nástroje v našich dílnách.

* Truhlářská kladiva bývají vyráběna s křížovým nosem či v tzv. francouzském provedení připomínajícím kladiva zámečnická. Mají rovná čela, umožňující rovné zatloukání hřebíků. Kladivo má protažený nos pro páčení desek.

* Zednická kladiva mají kulatou dřevěnou násadu, nahoře s kuželovitě zesíleným koncem – proto se násada nasazuje do hlavy shora, obráceně než u ostatních kladiv. Je to proto, aby hlava nemohla z násady při práci vypadnout. Aby dobře držela, je nutné násadu na delší dobu namočit do vody. Hlava má na jednom konci plosku, na druhé břit, kterým se dělí cihly. Zednická kladiva s integrovanou rukojetí jsou celoocelová. Vyrábějí se jak s ploskou hladkou, tak drážkovanou. Vzhledem k jejich vyšší ceně se s nimi v dílnách kutilů setkáváme jen výjimečně.

* Tesařská kladiva jsou opatřena rozdvojeným nosem; jeden z nich bývá delší a je protažený do ostrého hrotu, který umožňuje kladivo zaseknout do trámu a tak ho odložit. Štěrbina mezi hroty slouží k vytahování hřebíků.

* Kladívko klepací využijeme pro nýtování, naklepávání kos či srpů a při tvarování kovů. Ploska kladiva je v porovnání s kladivem zámečnickým značně zaoblená, aby s ním mohli klempíři vyklepávat kovové díly.

* Palice na kámen slouží pro dělení hornin a stavebních materiálů (betonu); vyrábí se v hmotnosti 1 až 2 kg, v provedení s dlouhou násadou do 8 kg. Protože násada musí vydržet značné namáhání, musí být vyrobena z kvalitního jasanového dřeva bez suků.

* Palice klempířská je určena zejména pro vyklepávání karoserií a tváření plechů; kromě provedení z tvrdého dřeva (průměr hlavy 70 nebo 80 mm) se také vyrábí v kombinaci dřevo a tvrdá pryž či plastická hmota.

* Truhlářská palice je využívána zejména truhláři a tesaři při práci s různými dláty. Vyrobena je z tvrdého dřeva.

Několik zásad pro práci s kladivem

* Před zahájením práce si vždy ověříme, zda je hlava nepoškozená a na topůrku pevně drží – uvolněnou nebo dokonce prasklou hlavou lze způsobit sobě či okolí úraz.

* Jestliže se nám podaří nalomit násadu, musíme ji neprodleně vyměnit – oprava ovázáním provázkem atd. je nebezpečná.

* Přestože je kladivo houževnatý nástroj, vyvarujte se těchto nebezpečných úkonů: nikdy netlučte bokem kladiva a nikdy netlučte jedním kladivem o druhé.

* Při práci s kladivem doporučujeme používat ochranné rukavice a ochranné brýle.

FOTO 1 – Truhlářské kladivo francouzského typu

FOTO 2 – Tesařské kladivo

FOTO 3 – Warrington kladivo – anglické truhlářské kladivo s křížovým nosem

FOTO 4 – Truhlářské kladivo

FOTO 5 – Zámečnické kladivo s křížovým kolíkovým nosem

FOTO 6 – Zednické kladivo

FOTO 7 – Zámečnické kladivo

FOTO 8 – Zámečnické kladivo s oblým nosem

FOTO 9 – Klepací kladivo

FOTO 10 – Gumová palice

FOTO 11 – Palice na kámen

FOTO 12 – Truhlářská palice

FOTO 13 – Klepací kladivo francouzského typu

FOTO 14 – Máte otlučené prsty od zatloukání malých hřebíčků? Pomoc je snadná. Odstřihněte si pásek papíru, hřebíček do něj zapíchněte a přidržte na požadovaném místě. Po zaklepnutí papírek odtrhněte a hřebíček doražte.

FOTO 15 – Stane se, že potřebujete přibít prkno nebo lať a chybí vám další pomocná ruka, která by přidržela hřebík. I to zvládnete sami.

FOTO 16 – Připravte si hřebík a kladivo tak, že hřebík přiložíte hlavičkou na násadu těsně pod hlavu kladiva a prsty jej přidržíte.

FOTO 17 – Lehkým úderem kladiva zarazíte hřebík hrotem do dřeva. Poté několika mírnými ranami zaklepnete a normálně dotlučete.

Bez kladiva ani ránu