U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

HLEDÁNÍ PŘÍČIN

Kategorie: Stavba | Autor:

Příčiny vlhnutí zdiva jsou skryty ve stavbě nebo v jejím okolí, ale většinou v obojím. Častou příčinou vlhnutí je, že dům začal být jinak využíván, nebo se v důsledku stavebních úprav či z jiného důvodu podstatně změnily podmínky pro hromadění vlhkosti v okolí. Objekt také může mít špatnou střechu nebo dešťové svody. Hlavní příčinou však bývá chybějící, poškozená nebo chybně provedená izolace základů a obvodových zdí. Když izolace chybí úplně nebo je jen pod částí domu, dá se pronikající vlhkost ještě docela zvládnout, neboť zdivo může “dýchat”. Horší je situace, kdy namísto vodorovné izolace je zevnitř nebo zvenčí těsné okolí obvodových zdí neprodyšně uzavřeno betonem nebo asfaltem: voda pak intenzivně proniká do zdiva. Při úplné izolaci podlahy (tzv. izolační vana) zase vlhkost “hledá” nejslabší místo a právě tam může nastat nečekaná porucha. Chyba bývá i v projektu – například je navržen nevhodný stavební materiál, který příliš nasává vodní páry (je hygroskopický). Prvním krokem k vypuzení zbytečné vlhkosti z chaty, chalupy, rodinného domku (nebo ze zámku) je tedy důkladný průzkum stavby. Dělá se v několika rovinách a cílem je zjistit příčiny vlhnutí a technický stav objektu. Stavebně historický průzkum si obvykle můžeme udělat i sami. Zjišťujeme, jaké byly během let provedeny dostavby, přístavby a další zásahy. Inženýrsko geologický průzkum již zadáme odborné firmě, neboť spočívá především v rozborech vzorků zeminy. Pak následuje stavebně technický průzkum, při kterém se sondami zkoumá technický stav zdiva a izolace, složení konstrukcí a jejich poruchy. Zjištěné vady mohou být konstrukční (špatný projekt), způsobené stářím materiálů, nesprávným provedením stavby nebo nevhodnou kombinací materiálů či postupů. Nakonec se v interiéru a ve zdivu změří objemová vlhkost.

HLEDÁNÍ PŘÍČIN