U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

z vápna a písku

Kategorie: Stavba | Autor: RICHARD GURYČA

Cihly z vápna, vody a kvalitního křemičitého písku patří mezi tradiční zdicí materiály. Dnes se jejich používání opět výrazně rozšiřuje.

Vlastnosti vápenopískových cihel začínají stavebníci stále častěji využívat ke stavbě izolačních a dekoračních stěn, ale tyto cihly se používají i k výstavbě fasádního a vícevrstvého zdiva.

   Vápenopískové cihly se vyznačují vysokou objemovou hmotností a extrémní únosností. Jsou proto vhodné především k vyzdívání namáhaných stěn a pilířů, včetně nosné vnitřní části obvodových konstrukcí. Vysoká únosnost cihel umožňuje vyzdívat poměrně tenké nosné stěny, a tak zmenšit zastavěnou plochu, a zároveň využít velmi dobrých tepelně izolačních vlastností tohoto typu zdiva.

Dobře drží teplo

KM Beta, jeden z výrobců vápenopískových cihel například uvádí, že nosné zdivo z tohoto materiálu má díky vysoké objemové hmotnosti enormní schopnost tepelné akumulace a vysokou tepelnou setrvačnost. Vzhledem k tomu, že vnitřní nosné vrstvě předchází směrem od exteriéru tepelná izolace, je teplota vnitřního zdiva i při nízkých venkovních teplotách téměř konstantní a velmi blízká teplotě vzduchu v interiéru. Takto kumulované teplo vyrovnává okamžité teplotní výkyvy v exteriéru nebo v případě, že se přestane topit.

   Vápenopískové cihly navíc dosahují nejvyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti ze všech stavebních materiálů na trhu. Ve spojení s vrstvou tepelné izolace se zvukově izolační schopnosti vícevrstvého zdiva ještě dále umocňují a vyhoví i stavbám s nejnáročnějšími požadavky na odhlučnění interiéru.

Režné i omítané fasády

Z vápenopískových cihel je možné vyzdívat také vnější lícovou vrstvu obvodového pláště. Výhody cihel pro tuto část konstrukce spočívají opět v jejich vysoké únosnosti. Dobrým argumentem pro použití tohoto typu tvarovek je také jejich nízká nasákavost, mrazuvzdornost a vysoká odolnost vůči působení povětrnostních vlivů, stejně jako elegantní vzhled a absolutní tvarová a rozměrová přesnost cihel.

   Lícové cihly je možné omítnout, ale často se volí právě pro použití bez omítky. V nabídce výrobců je výběr různých barev a formátů, ať už v bílé barvě nebo v odstínu cihlově červeném či pískově žlutém, který se přibližuje vzhledu přírodního pískovce.

   Například zmíněný výrobce KM Beta pak nabízí možnost vyrobit cihly podle požadavku zákazníka téměř v jakékoliv barvě. U lícového obvodového zdiva se používají také štípané cihly s pohledově hrubou lícovou plochou, která se tvoří mechanickým štípáním vápenopískových kvádrů. Zajímavé možnosti pro doplnění vzhledu stavby či rekonstrukce pak nabízejí také dekorativní obklady ze štípaných vápenopískových pásků. V exteriéru lze vápenopískové cihly použít také například na stavbu plotů, zídek, kleneb, komínů a krbových těles.

   Pokud se vápenopískové cihly a obkladové pásky používají v exteriéru, doporučuje výrobce ošetření těchto prvků hydrofobizačním nátěrem. *

www.kmbeta.cz, www.sendwix.cz

***

SENDWIX KMB Sendwix je systém vícevrstvých konstrukcí, který sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí. Ty se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrech. Parametry dosahované jednotlivými konstrukcemi KMB Sendwix podle výrobce značně převyšují možnosti jednoplášťového zdiva při výrazně menších tloušťkách stěn. Tím lze při stavbě dosáhnout nárůstu užitné plochy.

O autorovi| TEXT: RICHARD GURYČA

Popisy k obrázkům

1 Struktura stěny z bílých cihel může být originálním doplňkem interiéru s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi 2 Kromě klasických bílých cihel nabízejí výrobci vápenopískové cihly v několika dalších odstínech 3 Schéma systému Sendwix z vícevrstvých konstrukcí, tvořených vápenopískovými cihlami

Autor fotografií: FOTO: ARCHIV FIREM

z vápna a písku