U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Klášterní zahrady v Litomyšli

Kategorie: Léto s křížovkou | Autor: Jiří Dvořák

Město Litomyšl je odedávna vyhledávaným turistickým cílem – o to lákavějším, že v roce 1999 byl zdejší zámecký areál zapsán do seznamu světového kulturního dědictví Unesco.

Největší atrakcí je renesanční zámek s krásnou sgrafitovou výzdobou. Nechal ho postavit Vratislav z Pernštejna, který se stal majitelem panství v roce 1567. Poslední ze zdejších Pernštejnů, Frebonie, pozvala roku 1640 do Litomyšle církevní řád piaristů. Věnovali se hlavně vzdělávací činnosti, proto tu kromě piaristické koleje s kostelem založili i významné školy – gymnázium a filozofický ústav, tak dobře známý z Jiráskovy Filosofské historie. Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže se začal stavět roku 1714 podle plánů Giovanniho Battisty Alliprandiho. Tento význačný barokní architekt je pohřben nedaleko odtud, v proboštském kostele Povýšení sv. Kříže. Jeho základ je gotický, během staletí však prošel četnými stavebními úpravami. Tou poslední novinkou je postavení jedněch z největších východočeských varhan od prostějovské varhanářské firmy V. Grygar, vysvěcených roku 2000. Právě v sousedství piaristického kláštera s kostelem Nalezení sv. Kříže a staršího chrámu Povýšení sv. Kříže se nacházejí klášterní zahrady. Ty, jak bývalo zvykem, měly funkci okrasnou i užitkovou. Kromě míst k odpočinku a rozjímání tu byla ovocná a zelinářská zahrada, jistě by se našly i záhony s bylinkami. Zahrady sloužily až do odchodu piaristů v roce 1948; od té doby byly uzavřené a zpustly. V roce 1997 byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž na jejich rekonstrukci. Vítězný návrh na odpočinkové místo uprostřed městské památkové rezervace představil ing. Zdeněk Sendler, realizace projektu proběhla v letech 1999 – 2000. Dnes má areál zahrad rozlohu větší než hektar, jednotlivé části jsou rozčleněny opukovými zdmi, nově vysazené dřeviny nebrání výhledům. Síť cest propojuje kostely, zámecký areál a město, prostory mezi cestičkami vyplňují vzorně udržované květinové záhony a zelené plochy. Největší atrakcí klášterních zahrad je bazén s originálním sousoším od Olbrama Zoubka, koncertům slouží přírodní hlediště. Kouzelné je noční osvětlení celého prostoru. Vstup do litomyšlských klášterních zahrad je možný v letním období (duben – říjen) od 8 do 22 hodin, v zimě od 8 do 19 hodin. Ještě musíme připomenout, že Litomyšl je nejen město památek (zámek, rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru), ale také hudby. Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl je největším českým festivalem vážné hudby pod širým nebem (letos 17. června až 4. července). O prázdninách tu probíhají Mezinárodní houslové kurzy, doplněné koncerty pro veřejnost, koncem září se pak koná festival vážné hudby v podání mladých interpretů – Mladá Smetanova Litomyšl. Zámek a expozici B. Smetany můžete navštívit v dubnu a říjnu o víkendech, od května do září denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (tel. 461 615 067). www.litomysl.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: foto: autor

Klášterní zahrady v Litomyšli