U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

WC v předsazené stěně

Kategorie: Stavba | Autor: ing. Ivan Janík

Výstavba nového WC, jeho rekonstrukce či přemístění bývaly v minulosti při starých technologiích stavění vždy nepříjemnou akcí, kterou doprovázely hromady sutě, prach, hluk a náročná fyzická práce. Umístění WC bývalo navíc limitováno přípojkou vody a možností napojení splašků do odpadu, který musel být k záchodu co nejblíže a v předepsaném minimálním spádu. Všechny uvedené problémy však odpadají, zvolíte-li systém předsazených stěn a koupíte-li si malé kalové čerpadlo, umožňující instalovat WC prakticky kamkoli. Na našem trhu přibývá firem, které nabízejí systémové řešení předsazených stěn ze sádrokartonu v kombinaci se sanitárním zařízením (Knauf – Friatec, Werit, Geberit a další), které je velmi jednoduché, dopravně a odborně nenáročné a praktické. Vyžaduje pouze manuální zručnost a základní vybavení nářadím (je možné si jej i vypůjčit). Protože se veškeré instalační prvky i potrubí umístí do nosné ocelové konstrukce (odolné proti korozi), není třeba nic bourat, popř. dělat drážky do stávající zdi. Sanitární objekty (WC, umyvadlo, bidet a další) nejsou upevněny do stěny, ale do speciálních, k tomu určených konstrukcí (obr. 1). Ty jsou kotveny do podlahy, stropu a okolních CW profilů (jsou z pozinkovaného plechu a určené pro stojiny příčky) tak, že nezatěžují samotnou předsazenou stěnu ze sádrokartonu. I na takovou stěnu je možné bez porušení její statické únosnosti zavěsit různé skříňky či drobnosti. V případě, že jsou instalační rozvody kotveny do stávající zdi, pak je možné postavit předsazenou stěnu formou suchého zdění – lepením impregnovaných sádrokartonových desek pomocí lepidla Perlifix přímo na zeď (obr. 2). Po dokončení rozvodů a instalace nosičů sanitárních zařízení se prostor opláští sádrokartonovými deskami, v případě záchodů a koupelen je vhodné použít desky GKBI, tedy zelený karton, se zvýšenou odolností proti vlhkosti. (Zásady pro montáž jsou uvedeny v příručce výrobce – Návod k použití sádrokartonových desek.) Desky se na nosnou ocelovou konstrukci připevňují pomocí rychlošroubů TN 25 nebo TN 35 – podle tloušťky opláštění. V případě. že budeme stěnu obkládat keramikou, je nutné kvůli únosnosti zdvojit opláštění (obr. 3) nebo zhustit rastr nosné konstrukce ze standardních 62,5 cm na 41,3 cm. Výška nosné konstrukce je variabilní. Lze ji přizpůsobit výšce místnosti a tím prakticky postavit stěnu novou (v tom případě je ovládací tlačítko toalety umístěno ve stěně vpředu), anebo můžeme udělat sokl ve výšce zhruba 130 cm (podle výrobce), na jehož vrchní část lze umístit tlačítko, popřípadě další předměty hygienické potřeby. Při montáži sádrokartonu je nutné tmelit spáry mezi deskami tmelicí hmotou Uniflott (v případě použití jiných hmot musíme spáry v místě styku desek vyztužit bandážovací páskou ke zvýšení pevnosti styků). Dalším důležitým krokem před nalepením obkladu nebo dlažby je ošeření sádrokartonových desek penenetračním nátěrem Grundierung, který vyrovnává savost desek a zvyšuje přilnavost lepidla na obkládačky a dlažbu. Chceme-li, aby obklad či dlažba nepropouštely vodu, je nutné na nátěr Grundierungem přidat ještě tři vrstvy Flächendichtu a do míst styku příčka – příčka nebo podlaha – příčka vložit mezi druhý a třetí nátěr bandážovací pásku Flächendichtband (obr. 4). Pak už můžeme prostor obložit a vydláždit nebo jen vymalovat. Výhodami tohoto způsobu instalace spolu se suchou montáží sádrokartonu je v porovnání s klasickou metodou podstatně menší pracnost a s tím související vyšší rychlost, ale i větší čistota s minimem stavebního odpadu (čímž odpadá i otázka “kam s ním”). Použijeme-li pro přívod vody flexibilní dvouvrstevné VPE-trubky ze zřetězeného polyetylénu, které nepodléhají korozi ani se v nich nevytvářejí (nenarůstají) vápenaté usazeniny, popřípadě flexibilní potrubí z PVC, můžeme přivádět k sanitárním zařízením vodu z jakkoli vzdáleného zdroje. V kombinaci s úvodem zmíněným kalovým čerpadlem, které se napojí na odpad, jehož obsah rozmixuje a transportuje rovněž libovolně daleko (třeba i do kopce), lze umístit WC skutečně kamkoli.

Typy sádrokartonových desek

název    
   příklad   
   barva   
   barva   
   použití

desky    
   označení   kartonu   
   popisu

obyčejná   GKB/A   
   bílá   
   modrá   
   běžné konstrukce

protipožární   GKF/F   
   bílá   
   červená   protipožární konstrukce

obyčejná    GKBI/HA   zelená   
   modrá   
   kuchyně, koupelny, WC

impregnovaná

protipožární    GKFI/HF   zelená   
   červená   kuchyně, koupelny, WC kde je

impregnovaná   
   
   
   
   
   
   požadavek protipožární odolnosti

termodeska   PS   
   bílá   
   modrá   
   zateplení zevnitř

WC v předsazené stěně