U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

JAKÉ KABELY POUŽÍT?

Kategorie: Dílna | Autor: tt

PORADNA

Koupil jsem chalupu a chci v ní předělat elektrickou instalaci. Protože jde o velký objekt, chtěl bych z cenových důvodů použít hliníkové vodiče z jiné akce mi zbylo několik desítek metrů kabelu AYKY 2 x 2,5 mm 2 . Chtěl bych jej použít i pro rozvod na půdě. Našel jsem ve starším čísle vašeho časopisu (7/1998, str. 21) článek Instalace mimo místnost, podle kterého mám v úmyslu tyto kabely protáhnout tepelnými izolacemi mezi laťováním a palubkami, které tvoří stěny půdních místností. Je to stále přípustné?

(F. V., Plzeň)

Zatímco kabely s hliníkovými vodiči byly před lety pro instalaci všeho druhu používány přednostně (viz např. norma ČSN 33 020 z roku 1981), pro rozvod v dřevěných či částečně dřevěných objektech je pro jejich nižší spolehlivost a vyšší nároky na údržbu nelze doporučit. Protože rozdíl mezi cenou hliníkových a měděných kabelů není tak veliký, abyste riskoval požár svého stavení, měl byste své zásoby odvézt někam do sběru nebo na skládku. Mimoto vaše dvouvodičové kabely AYKY jsou v současné době, kdy je předepsána instalace výhradně třívodičová, již zcela nepoužitelné a pro rozvod síťového napětí nevhodné. Instalace v mezistěnách je sice v dřevěných objektech esteticky nejvhodnější, kabely je však nutno použít alespoň o stupeň silnější, protože ve vrstvách tepelné izolace se chladí obtížněji. Pro napájení zásuvek 16 A musíte použít měděné CYKY 3 x 2,5 mm 2 , popřípadě i3 x 4 mm 2 . Volba průřezů kabelů je podle současných norem (ČSN 33 2000 – 5-53) pro laika obtížná a měla by být svěřena projektantovi.

JAKÉ KABELY POUŽÍT?