U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vzhůru do podkroví

Kategorie: Stavba | Autor: Václav Hájek, manželé Kadlecovi a rb

Konstruování a stavění dřevěných schodišť má dlouholetou tradici. Jde o umění, které se předávalo z generace na generaci a postupně se zdokonalovalo, aby ve druhé polovině 20. století začalo těžit i z rozvoje průmyslových metod zpracování.

Když uvážíme, jak obtížné je zvládnout statický systém tolika typů schodišť, které firmy v současnosti nabízejí, nebo na kolika různých aspektech jsou závislé vlastnosti určitých druhů dřeva, lze konstrukci schodišť nazvat uměním. Přesto by výrobci a návrháři měli mít při jejich tvorbě na mysli zejména pevný a bezpečný pohyb z přízemí do patra. A neodmítat spolupráci či radu zkušeného truhláře nebo tesaře. Při výběru firmy, od níž si objednáte tak důležitou součást stavení, jakou jsou schody, je třeba opatrnosti. Důležitější než katalogy na křídě bývá informace o dosavadních realizacích a možnost vyžádat si od nich dobrozdání. Nezapomeňme ani na to, že mnohdy projeví místní, spíše řemeslně vybavení stavitelé schodišť netušenou kreativitu a vstřícnost, zejména chcete-li vytvořit nějakou schodišťovou libůstku. Na jednodušší schodiště nebo schůdky však mohou stačit i síly šikovného chataře nebo chalupáře.

Umístění schodů

Ve většině chalup jsou schody situovány v síni při protější stěně od vchodu do sednice. Tam, kde se síň proměnila v kuchyň, byly většinou přesunuty do komory nebo dalších prostorů. Ve staveních, kde se podkroví začalo využívat jako obytné, se staly součástí interiéru. Nejsnadněji se zhotoví jednoramenné přímé schody. Zabírají sice víc místa než točité, ale jsou nejlevnější. Přímé schody musí být situovány tak, aby výstup v podkroví vedl ke středu chalupy, kde je dostatečná podchodná výška (200 cm). Neměly by probíhat rovnoběžně s vnější okapovou stěnou, aby nebylo nutné zasahovat do střešní konstrukce (např. stavbou vikýře). Není-li možné použít schody jednoramenné, dělají se dvouramenné, které jsou levnější, nebo točité, které zabírají půdorysně nejmenší plochu. Výběr a umístění schodů tedy záleží na půdorysné ploše, kterou můžeme uvolnit, a na dispozičních možnostech.

Dřevěná tradice

Je známo, že dřevo mění v závislosti na vlhkosti svůj objem. Při instalaci do uzavřeného a vytápěného prostoru by mělo mít vyváženou vlhkost s maximální chybou 3 procenta. To samozřejmě neplatí v případě nárazově vytápěných prostorů, jako je většina chat a chalup. Proto je třeba seznámit konstruktéra i prodejce s konkrétními podmínkami instalace. Pokud jde o jednotlivé druhy, vyhovuje z hlediska konstrukčního i estetického dřevo borové, modřínové nebo dubové. Vždy je však třeba použít to nejjakostnější, suché a s rovnými vlákny. Dubové bez běli. Rozhodneme-li se pro průmyslově vyráběné schodiště nebo jeho konstrukci zadáme specializované firmě, lze volit i další materiály: javor, jasan, břízu, ořech, třešeň, akát nebo i některé z vzácných dřev.

Schody se dělají široké 80 až 90 cm. Širší rameno je nevzhledné a zbytečné, neboť potkávání osob se nepředpokládá. Pokud jsou schody z obou stran obezděny, musí být rameno širší. Na rozměrech stupňů závisí bezpečnost a pohodlí chůze. Za únosnou se pokládá ještě výška stupňů 20 cm (vhodná je 16 až 18 cm), čemuž odpovídá šířka 23 cm, dostatečná při výstupu, ale při sestupu již méně vyhovující. Proto se podstupnice mírně zešikmuje, aby se nášlapná plocha zvětšila. Nejjednodušší je jednoramenné schodiště sestavené ze dvou schodnic (tloušťka 35 až 50 mm) a stupňů bez podstupnic. Stupnice (většinou o tloušťce 35 až 40 mm) bývají spojeny se schodnicemi na rovnou drážku o hloubce 15 až 20 mm, případně na drážku rybinovou.

Stupnice mohou být také osazeny na latě, které jsou přišroubovány k vnitřnímu líci schodnic. Po osazení stupnic musí být schodnice ve vzdálenosti 1,5 až 2 m staženy ocelovými táhly o průměru 10 – 12 mm. Při osazení se dolní konce seříznou podle příslušného sklonu a dobře ukotví do podlahy nebo jinak vhodně zabezpečí. Horní konce schodnic se uloží na podestový nosník, položený mezi stropními trámy nebo přímo na trám. Dřevěné schody bývají také podbíjeny a někdy se podbytí také omítá. Jindy se osazují přímo do stěn nebo se podpírají zdivem (podezděné schody).

Konstrukční kouzla

U běžného schodnicového schodiště se nedají vymyslet žádné velké konstruktérské zázraky. Ať už jde o schodiště žebříková nebo se zadlabanými či nasazenými stupnicemi s podstupnicemi nebo bez nich, jsou to osvědčené konstrukce, které má ve svém repertoáru každý zkušený stavitel. Jsou také nejbezpečnější.

I ve venkovských stavbách jsou však prostory, kde se uplatní originálnější schodiště. Zejména pokud je třeba vyřešit výstup do patra otevřeným prostorem haly, vzniklé například zrušením části stropu. V závislosti na kubatuře prostoru, na světelných poměrech a dalších okolnostech je nutné se rozhodnout, jestli má schodiště vyniknout jako ojedinělý stavební prvek, nebo se podřídit celkovému pojetí místnosti. Konstrukce schodiště má v tomto případě zcela rozhodující vliv. Rezignujeme-li například na podstupnice, dosáhneme zcela odlišného účinku, než při nakupení plných masivních schodů.

***

BEZPEČNĚ PO SCHODECH

* K většině pádů dochází na samém začátku schodiště nebo naopak na jeho konci.

* Nejriskantnější jsou v tomto směru přímé nebo točité schody s podestami, neboť v těchto místech je třeba změnit rytmus chůze. Mimořádně zrádná jsou schodišťová ramena s rohovými podestami.

* Nejbezpečnější jsou schody jednoramenné přímé nebo kombinované s krátkými úseky točitými.

* Vřetenové schodiště značně šetří prostor, a pokud je možné držet se zábradlí, je i bezpečné.

* V obytných budovách se vyžaduje výška zábradlí 90 cm (měří se od přední hrany schodu).

* Provazový úchyt na volné straně schodnice je nebezpečný fakticky i z psychologického hlediska.

* Schodiště s více než třemi stupni se zdá nebezpečné, pokud se nemůžeme přidržet alespoň skromného madla po straně.

1) Dvojité přímé schodiště s obdélníkovou podestou působí díky tomu, že je bez podstupnic, příjemně vzdušně

2) U schodnicového schodiště umístěného v chodbě působí podstupnice, tedy schody vpředu uzavřené, naopak seriózním dojmem zateplenosti

3) Řešení jednoduchých schodnicových schodišť nabízí několik pěkných variant

FOTO J. HEJZLAR, KRESBY P. ŽIVNÝ

Vzhůru do podkroví