Využijte dřevní odpad

Zužitkovat zahradní odpad jako palivo a případně stejně využít i odpad z truhlářské dílny je možnost, zajímavá pro řadu zahrádkářů a kutilů. Neobejdete se však bez potřebné techniky.

Topení suchou biomasou, tvořenou zejména dřevem a dřevními odpady je jedním z moderních ekologických trendů. Biomasa je však zároveň palivem s tisíciletou celosvětovou tradicí, přerušenou až v posledních dvou stoletích nástupem fosilních paliv. V konečném důsledku spalování dřevních odpadů šetří nejen přírodu, ale i peníze, a navíc je i běžným spotřebitelům stále dostupnější technika, s jejíž pomocí lze takové palivo zpracovat a spalovat.

Zahradní drtiče a štěpkovače vyrobí biomasu i z tenkých větví, osekaných při kácení

Spalování biopaliv se neobejde bez jejich předchozí úpravy, tedy řezání, štěpkování, případně drcení a následně lisování. Pro výrobu briket či pelet se dřevní odpady nejprve drtí, poté se vysuší, a nakonec se slisují do válcových výlisků bez použití přídavných pojiv. Takto zpracované dřevěné brikety můžete nakupovat u mnoha prodejců, ale můžete je rovněž vyrábět doma, stejně jako pelety a dřevní štěpku.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Příprava palivového dřeva:

Nejlevnější palivo

Příprava dřeva na topení

Sekery vás nezklamou

Kozlík a koza na řezání

Polínka v suchu

Topíme a vaříme

Kotle a kamna na dřevo

________________________________________________________________________

Nože a válce

K tomu, abyste mohli biomasu spalovat, je nutné ji nejdříve zpracovat na některý z výše zmíněných druhů paliva. Na přípravu dřevní štěpky lze využít i zahradní drtiče, ale přímo k tomu určené jsou profesionální průmyslové drtiče, konstruované nejen pro dílny, zahradnictví či lesní hospodářství, ale i pro zpracování bioodpadu v domácnostech, vybavených kotli na biomasu. Profesionální drtiče mají vyšší výkon než zahradní hobby stroje, jsou dražší a využití jejich kapacity se vyplatí spíše v celoročně obývaných objektech s dostatkem materiálu ke zpracování.

Nože štěpkovače rozsekají větve na malé kousky

Průmyslové i zahrádkářské drtiče pracují na podobném principu, který využívá buď nožového systému, nebo frézovacího válce. V přístroji s nožovým systémem je větev přitlačována na kotouč a ten ji otáčením postupně seká, funkce frézovacího válce spočívá ve strouhání a drcení vloženého odpadu na jemnou drť. U profesionálních drtičů pak výrobci deklarují schopnost rozdrtit odpad na jemnou hmotu, vhodnou použití v peletkovačích nebo briketovacích lisech. Drtiče se dají v zemědělské výrobě využívat také pro přípravu krmných směsí.

Profesionální drtiče, které lze pronajmout, zvládnou i malé kmeny

 

Pelety a brikety

Peletkovače jsou přístroje s násypkou a otvorem, z nějž jsou vytlačovány pelety. Připomínají tak trochu mlýnek na maso a jejich základní varianty jsou rovněž určeny pro použití v podmínkách rodinných domů či chalup. Ceny těchto přístrojů začínají na patnácti tisících korun, průmyslové stroje pak mohou stát i více než dvě stě tisíc korun.
Briketovací lisy už patří do kategorie rozměrných a výkonných profesionálních strojů, které se v domácích podmínkách vyplatí snad jen v případě, že vlastníte například výkonnou truhlářskou dílnu či farmu s rostlinnou výrobou. Kromě bioodpadu, který vyprodukuje zahrada či les, tedy zpracované dřevní hmoty, větví a listí lze totiž pro přípravu briket využít i odpad ze zpracování dřeva. Tedy veškeré odřezky, třísky, piliny a hobliny. Ataké odpadní produkty zemědělské výroby, tj. slámu, kukuřičnou slámu nebo obiloviny, fazole či arašídové slupky. Všechny tyto produkty je možné využít pro lisování briket. Potřebujete k tomu však právě ony zmíněné výkonné drtiče, které rozdrtí veškeré suroviny na jemný prach.

Na internetových fórech lze najít také celou řadu návodů na výrobu domácích lisů na brikety včetně přístrojů na lisování briket z odpadového papíru. Průmyslových briketovacích lisů je na trhu k dostání velké množství v nejrůznějších cenových relacích a více či méně opotřebované stroje se objevují i v nabídce bazarů. Produkce peletek či dřevěných briket může být i zajímavou podnikatelskou příležitostí.


Náš tip:


Peleta je palivo ve tvaru válečku o průměru 6 až 20 mm a délce 10 až 30 mm, dřevní štěpka je tvořena drobnými odřezky či kousky větví nebo drceným odpadem z dřevovýroby, ze zahrady, případně z lesního hospodářství.


 

Využijte dřevní odpad