Vysoký krevní tlak může zabíjet

Mnoho lidí má hypertenzi neboli vysoký krevní tlak, aniž o tom ví. Vysoký krevní tlak nebolí, nemá žádné příznaky, přesto způsobuje poškození tepen a životně důležitých orgánů v těle. Proto je hypertenze nazývána také tichý zabiják.

 

 

Hypertenze je globální epidemie!
Na nemoci způsobené vysokým krevním tlakem celosvětově ročně umírá 7 milionů lidí. Kardiovaskulární choroby jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, v České republice má vysoký krevní tlak zhruba 40 % lidí ve věku 25 až 64 let, přičemž čtvrtina hypertoniků o své chorobě ani neví.

Registry infarktu myokardu prokázaly, že právě kouření patří v tomto směru k nejrizikovějším faktorům. „Průměrný věk mužů kuřáků s prvním infarktem je u nás kolem šedesáti let, u nekuřáků o deset let více. Vysoký tlak sice postihuje muže dříve, protože ženy jsou chráněny pohlavními hormony, ale během menopauzy ženy začnou muže v průměru dohánět,“ vysvětlil odborník na arteriální hypertenzi MUDr. Jan Peleška z Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V dnešní době je dobře léčených hypertoniků více než 30 % a situace je u nás podobná jako v evropských zemích, spíše lepší.

 

Co je krevní tlak?
Krevní tlak je síla, kterou krev působí na tepny. Vlivem činnosti srdce, s jeho tepem, se krevní tlak neustále mění. Pravidelné měření umožňuje včas odhalit změny v kardiovaskulárním systému a předcházet tak rizikům vzniku infarktu a dalších nemocí. „Optimální hodnota tlaku krve je 120-130/70-85 mm Hg, ale pokud nějaká hodnota vyskočí, nehraje to důležitou roli. Může za to například přechodný stres,” upozorňuje MUDr. Peleška.


Změřte si svůj krevní tlak

Domácí měření krevního tlaku se doporučuje jako preventivní prostředek i jako standardní doplněk léčby hypertenze. Výhoda domácího měření krevního tlaku spočívá zejména v tom, že můžete svůj tlak sledovat pravidelně v určitém čase a za normálních každodenních podmínek. Tím se vyhnete uměle zvýšeným hodnotám způsobených nervozitou v cizím prostředí ordinace lékaře (tzv. syndrom bílého pláště).

 

Jak správně měřit tlak
– Před měřením krevního tlaku je třeba sedět v klidu několik minut v tiché místnosti a předtím půl hodiny vydržet bez kouření, jídla, kofeinu a tělesného cvičení. Pacient musí zůstat vsedě s podepřenými zády a paží. Je nutné se nehýbat a nemluvit, nohy by neměly být překřížené.
– Pro používání v domácnosti se doporučují certifikované digitální tlakoměry.
– Vždy je třeba měřit tlak krve dvakrát s časovým intervalem 1-2 minut, ev. i potřetí, pokud jsou první dvě měření velmi rozdílná.
– Měření krevního tlaku jsou vhodná ráno a večer, před užitím léků a vždy při potížích, které mohou vzniknout z vysokých hodnot tlaku krve. Příliš častému měření krevního tlaku je třeba zabránit.
– Doporučuje se používat standardní manžetu, ale u osob s velmi velkým obvodem paže (zejména u obézních lidí) je třeba používat širší manžetu a naopak u osob s malým obvodem paže používat malou manžetu – například tlakoměry OMRON jsou vybaveny prodlouženou manžetou, která se přizpůsobí různým obvodům paží a zabrání tak chybám při volbě správné manžety. A jsou vhodné i pro měření u pacientů s arytmií. Vyznačují se špičkovou technologií Intellisense, která zajišťuje optimální nafukování manžety v závislosti na krevním tlaku pacienta. Měření trvá kratší dobu a je příjemnější – paže není při měření dlouho a příliš stlačována. Další unikátní technologií je technologie dvou měřicích senzorů a kontroly správného nasazení manžety.
–  Manžeta představuje důležitou součást tlakoměru a je třeba dbát na to, aby byla umístěna v úrovni srdce.
– Při prvním měření je vhodné změřit krevní tlak na obou pažích, aby se zjistil případný rozdíl při periferním postižení cév. Následně je vhodné měřit krevní tlak tam, kde jsme naměřili vyšší hodnoty krevního tlaku.
– U starších lidí, diabetiků a těch, kteří mívají sklon k nízkým hodnotám krevního tlaku, je vhodné změřit krevní tlak i vestoje (v 1. a 5. minutě od postavení se), protože po postavení může krevní tlak nadměrně poklesnout.
– Při měření krevního tlaku si všímáme i tepové frekvence, jejíž optimální hodnota by měla být mezi 60-70/min.
– Přesnost tlakoměrů bychom měli po určitém čase nechat překontrolovat v zařízeních k tomu určených (v případě bezproblémového fungování stačí po 2 letech).


Co můžeme udělat, abychom neměli vysoký krevní tlak?

Změny ve stravovacích zvyklostech a redukce hmotnosti jsou efektivními nástroji na redukci zvýšeného krevního tlaku. Jejich efekt se zvyšuje, pokud se uplatní i další změny životního stylu, jako je méně solit, skončit s kouřením, snížení stresu, omezení nadměrné konzumace alkoholu a pravidelná fyzická aktivita. Pokud i přes výše uvedená opatření je váš krevní tlak zvýšený, je třeba poradit se s lékařem o případné farmakologické léčbě, která bývá často efektivní, pokud se pravidelně a důsledně dodržuje.

TEXT: REDAKCE
FOTO ARCHIV

 

 

Vysoký krevní tlak může zabíjet