U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VYBÍRÁME ODRŮDY JABLONÍ

Kategorie: Zahrada | Autor: KRS

UŽITEK

Půjdeme-li nyní na jaře do zahradnických školek vybírat jabloně, měly bychom se zaměřit na odrůdy, které mají dobrou plodnost, budou odolné k chorobám a samozřejmě budou mít chutné plody. Mezi takové patří jen ty nejlepší z rezistentních odrůd odolných na houbovou chorobu zvanou strupovitost. Odolnost vůči této chorobě se dělí podle kvalifikační stupnice od 9 po 1, přičemž devítka je z tohoto hlediska nejlepší. Od pětky níže se jedná o odrůdy, které jsou na strupovitost už dosti náchylné.

Z odrůd kvalifikačního stupně 9 s největší imunitou na strupovitost můžeme doporučit následující:

HANA – letní odrůda, sklizeň již v srpnu, na uskladnění vydrží jen kolem tří týdnů. Chce řídkou korunu k dobrému vybarvení plodů, dužina je velmi šťavnatá, aromatická, slabě navinulá. Jabloň je určena do všech poloh na podnožích slabě až středně vzrůstných. Na padlí jabloňové je středně odolná.

RUBINOLA – zimní odrůda, při dobrém uskladnění vydrží do března. Sklizňová zralost začíná již v září. Plody při dozrávání nepadají, nesmí však přezrát na stromě. Chce podnože středně až slabě vzrůstné. Polohy si žádá střední a teplé. Po chuťové stránce se umísťuje na předních místech. Je odolná na padlí.

RAJKA – zimní odrůda, sklizeň začíná koncem září, uskladněna vydrží do března. Roste bujně, proto je lepší ji dávat na slabě až středně rostoucí podnože. Na bujně rostoucích podnožích se řezem musí usměrňovat. Má sklon k vyholování větví. Plody mají krémovou šťavnatou aromatickou dužinu. Padlí trpí málo.

ROSANA – zimní odrůda, při dobrém uskladnění vydrží až do dubna. Sklizeň začátkem října. Velmi plodná, vhodná pro všechny podnože. Padlím trpí středně.

TOPAZ – zimní odrůda, sklizeň po půli října, uskladněna vydrží až do dubna. Podnože chce slabě až středně vzrůstné a vyžaduje teplejší až střední oblasti. Plody mají vynikající chuť, při degustacích se umísťují na předních místech. Padlím trpí středně.

GOLDSTAR – pozdně zimní odrůda, sklizeň koncem října, vydrží do konce dubna a při opravdu dobrém uskladnění i déle. Oblast chce teplejší nebo střední, jde na všechny podnože. Nehodí se na přeroubování, protože vzniká nebezpečí gumovitosti větví. Dužina plodů je krémová, chruplavá, navinule sladká. Padlím trpí málo.

Mezi další vhodné rezistentní odrůdy lze zařadit i MELODIE – je kyselejší a vydrží do února, ANETA – vydrží do prosince, NELA – konzum již v září, SELENA – nejlepší je v listopadu a ANGOLD, který vydrží do března.

Odrůdy na strupovitost s klasifikační stupnicí 7, které lze také doporučit:

RUBÍN – zimní, velmi plodná odrůda. V prvních letech sklon k vyholování větví, v dalších letech se však obrost na prázdná místa vrací. Sklizeň je ihned, jakmile se plody zbarví do červena, v teplejších místech se tak děje už v září. Chuťově je to jedno z nejlepších jablek u nás. Lze pěstovat ve všech oblastech, odrůda je však náchylná na gumovitost větví. Padlím trpí málo.

BOHEMIE – jablko s vlastnostmi jako u předchozí odrůdy. Chuťově vynikající.

GOLD BOHEMIE – mutace Bohemie. Vlastnosti zůstávají stejné jako u Rubínu a Bohemie.

MELROSE – pozdně zimní odrůda, sklizeň v druhé polovině října, vydrží do konce dubna i déle. Vyžaduje teplejší až střední polohy, má vynikající chuť. Na padlí je odolná.

JONALORD – pozdně zimní odrůda s velmi dobrou skladovatelností. Sklízí se v říjnu a vydrží až do května. Na podnože a polohu není náročná. Padlím trpí středně v teplejších polohách.

VYBÍRÁME ODRŮDY JABLONÍ