U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Broskvoně vítají oteplování

Kategorie: Zahrada | Autor: Jaroslav Kraus

Předpoklad budoucího vývoje počasí naší krajiny směřuje k oteplování, tedy i k růstu průměrných teplot. Pro drobné pěstitele tím vznikne možnost většího rozšíření broskvoní.

Je to příjemné i proto, že chuťové vlastnosti u nás vypěstovaných broskví jsou většinou lepší než těch, které koupíme v obchodě. Je to zejména proto, že plody nepodtrhneme tvrdé. Na zahradě počkáme, až broskvoň začne zráním plodů vonět a pak začneme protrhávat zralé plody. Poznáme je podle toho, že začnou měknout. Získáváme tak ovoce, které můžeme považovat za dietní biopotravinu, protože na plody broskvoní nemusíme použít žádný chemický postřik.

Vhodné stanoviště

Broskvoň je teplomilná dřevina, proto by stanoviště mělo být chráněno před severními větry. Nesázíme ji tam, kde mráz zůstává bez pohybu a nemá kam stéci, tedy do mrazových údolí. Musíme dbát, aby měl stromek plné světlo a dobré oslunění. Každé zastínění způsobuje vznik chorob a možnost napadení bakteriemi (Pseodomonas sysingae) a houbami (Leucostoma cincta). Následuje vznik klejotoků na pletivech větví a kmínku. Pro stromky broskvoní po výsadbě představuje poškození klejotokem největší nebezpečí.

Hlavními podmínkami vzniku klejotoku je nedostatek světla a slunce. Přispívá k němu též špatné stanoviště, nevhodná půda, mrazová a mechanická poškození kmínku, řez v nesprávnou dobu a neošetřené rány po řezu, nepravidelný růst a špatný zdravotní stav stromku (po kadeřavosti listů), nedostatečná závlaha atd. Každou ránu vzniklou vlivem poškození pletiva klejotokem musíme vyčistit, to znamená vyřezat nožem zahnědlý lepivý bakteriální sliz až do zdravého pletiva, potom ránu dezinfikovat (fungicid nebo 8% ocet) a zatřít stromovým balzámem. Zatíráme ránu opakovaně až do jejího zavalení a zahojení.

Výsadba broskvoní

Pokud máme dobrou úrodnou půdu s ornicí do hloubky 40 cm, nemusíme kopat jámu pro stromek. Nemáme-li ji v této kvalitě, připravíme jámu 50 cm hlubokou o průměru 1 metr. Broskvoním se dobře daří v zemině bohatě zásobené humusem s půdní reakcí pH 6 – 7,2. Ne-snáší vápenité půdy. Nad touto hranicí hrozí nebezpečí žloutenky listů. Do jámy připravíme směs z 1/3 ornice, 1/3 zahradního substrátu (nebo přesátý starší kompost či rašelinu), 1/3 říčního písku (pokud je ornice jílovitá). Ve spodní části jámy můžeme mimo dosah kořenů vmíchat do zeminy směs minerálních hnojiv pro zásobní hnojení (500 g síranu draselného, 250 g superfosfátu). V kyselé půdě přidáme ještě 1 kg dolomitického vápence.

Broskvoně sázíme na jaře a nejlépe z půdy do půdy. U stromku již může být vidět pohyb pupenů. Začišťujeme jen konce poškozených kořenů a ty odumřelé. Sázíme ke kůlu tak hluboko, jako stromek rostl ve školce, nesmíme jej utopit. Kořeny by měly přijít jen do jemně prosáté ornice. Při rašení pupenů zkracujeme výhony v korunce na 2 – 3 pupeny, které směřují ven. Jinak nám v prvním roce nenarostou potřebné letorosty. Nové letorosty broskvoní by měly ročně přirůst o 40 až 70 cm.

Hnojení a řez

Aby přírůstky letorostů byly optimální, je třeba broskvoně dobře a podle potřeby hnojit a dostatečně zavlažovat. Nejlépe je hnojit stromky organickými hnojivy. Podle možností a potřeby dodáváme každé tři až čtyři roky na podzim chlévský hnůj. Další možností je kompost, který můžeme přidávat každoročně (při nedostatku humusu). Průmyslová hnojiva dodáváme podle rozboru půdy a spotřeby plodícího stromu. Na jeden strom, kde koruna má v průměru 3,5 m, dáme při malé zásobě živin 100 g dusíku, 50 g fosforu a 160 g draslíku. Dusík jen na jaře do půlky června, aby letorosty do zimy dobře dorostly.

Na řez broskvoní jsou různé názory. Většinou se mluví jen o řezu v době květu. Mohu však z vlastní zkušenosti doporučit ještě doplňující řez kolem půli září. V této době odstraňujeme odplozené dřevo, křižující nebo nevhodně položené letorosty a vše, co je zaschlé. Ale pozor, v této době se nezakracují žádné narostlé letorosty – ať jsou na plodném obrostu nebo v koncích prodlužujících větví (tento řez na plodnost a růst provádíme při nakvétání květu nebo na malé plůdky). Při odstranění nevhodného dřeva v půli září není třeba spotřebovat tolik postřikové látky proti kadeřavosti. A šetříme půdu před toxickou mědí a chemickými prostředky.

Velmi důležitý je u broskvoní výchovný řez, kdy zapěstujeme kotlovitou korunu se čtyřmi kosterními větvemi v úhlu 45°. Větve musíme zapěstovat silné, aby unesly budoucí úrody. Výchovný i zmlazovací řez děláme vždy v květu broskvoní. Rány je nutné zamazávat stromovým balzámem.

Boj proti chorobám

Nejvíce rozšířenou chorobou broskvoní je kadeřavost (Taphrina deformans). Listy se kadeřavě zprohýbají hned po vyrašení, objeví se na nich čevené “strupy” a později opadají. Někdy se doporučuje postřik již na podzim po opadu listů a další v únoru – březnu.

Já proti této chorobě stromy postřikuji řadu let v době, kdy se začínají nalévat pupeny, tedy v únoru nebo v březnu, kdy se po zimě začnou zvyšovat teploty. Po-užívám přípavek Kuprikol 50 (0,6%) nebo Champion 50 WP (0,6%). Při druhém postřiku používám Sillit 65 (0,2%), a to v době, kdy na růstových pupenech raší 2 – 3milimetrové základy listů. Kadeřavost se potom neobjeví. Musí se však namíchat skutečně správná koncentrace postřiků a pokrýt jimi všechny větve, výhony a pupeny. Která místa nezasáhneme, tam se kadeřavost objeví. Největšími nepřáteli při ošetření jsou vítr a déšť. Alespoň 6 hodin po postřiku by nemělo pršet.

ŘEZ BROSKVONÍ PO VÝSADBĚ A V DALŠÍCH DVOU LETECH

Špičák – řez

I. rok – nárůst

Stromek s korunkou

I. rok – nárůst

II. rok – nárůst

na 2 – 3 pupeny

Peckoviny v době květu

VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODRŮD

Odrůda   
   Dužnina   Odluči-   Použití   Odolnost    Zrání

   
   
   
   
   telnost

Cresthaven   
   žlutá   
   dobrá   
   univerz.   velká   
   +25   dnů

Envoy   
   
   žlutá   
   dobrá   
   univerz.   velká   
   +9   dnů

Fairhaven   
   žlutá   
   průměr   konzum   střední   +5   dnů

Fenix   
   
   žlutá   
   průměr   konzum   střední   -22   dnů

Favorita M.3   žlutá   
   dobrá   
   univerz.   velká   
   -10   dnů

Flamingo   
   žlutá   
   dobrá   
   univerz.   střední   +10   dnů

Erlycrest   
   žlutá   
   špatná   konzum   střední   -40   dnů

Harbinger   
   žlutá   
   špatná   konzum   velká   
   -27   dnů

Harbrite   
   žlutá   
   dobrá   
   univerz.   velká   
   -2   dny

Luna   
   
   bílá   
   průměr   konzum   střední   -23   dny

Redhaven   
   žlutá   
   dobrá   
   univerz.   střední   0   dnů

Redwin   
   bílá   
   špatná   konzum   velká   
   -40   dnů

Sunhaven   
   žlutá   
   průměr   konzum   střední   -6   dnů

Suncrest   
   žlutá   
   dobrá   
   univerz.   střední   +18   dnů

FOTO AUTOR A H. POLÁKOVÁ, KRESBA AUTOR

Broskvoně vítají oteplování