Vstup na pozemek

Rubrika: Právo

Teď, když jsme ho předělali na bioplyn, ho nezrušíme.

„Chtěli bychom podél zdi, kde stojí výše zmíněný záchod, postavit odvlhčovací vzduchový kanál se štěrkem,“ píší dále autoři předchozího dotazu. „Jak může být široký, respektive jak daleko může zasahovat na pozemek sousedky bez jejího povolení? Budeme se samozřejmě snažit o její souhlas, ale nevíme, jak pochodíme, pokud budeme trvat na vyřešení problému suchého záchodu.“

Z občanského zákoníku vyplývá povinnost vlastníků sousedících pozemků umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Toto právo vzniká jen tehdy, když údržba stavby nebo obhospodařování pozemku takový vstup nezbytně vyžaduje (nelze se proto domáhat vstupu na sousední pozemek např. za účelem sběru spadaných plodů).

Pokud pak dojde v souvislosti se vstupem na cizí pozemek nebo stavbu ke vzniku škody, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit. Vzniklá odpovědnost má objektivní charakter, nastupuje bez ohledu na to, zda škůdce škodu zavinil či nikoli a nelze se jí vůbec zprostit. Pokud vám soused odmítá dovolit vstup, můžete se obrátit buď na obecní úřad nebo se žalobou na soud.

Vstupu na sousední pozemek se tedy můžete domoci, s výkopem na cizím pozemku to však již bude horší, protože k tomu potřebujete zcela jistě souhlas vlastníka pozemku. Také jde o to, zda váš dům stojí skutečně podél hranice pozemku. Pokud můžete výkop udělat pouze na svém pozemku je vše vyřešené, pouze musíte poté sousedící pozemek uvést do původního stavu. Možná by bylo vhodné si v prvé řadě nechat zaměřit svůj pozemek a zjistit, kudy skutečná hranice pozemku vede. Jinak se bohužel budete muset se sousedem dohodnout a případně i zřídit věcné břemeno.

Text: Mgr. Barbora Peková, kresba: Jiří Novák

Vstup na pozemek