Vstup do domu

vstup do roubenky

Máme-li prostor, můžeme si dopřát před vchodem široké schody, na nichž je dost místa i na kamenné žlaby s keříky zeleně. Foto: František Vaňásek

Prostor před vchodovými dveřmi je to první, co příchozího vítá. Náš zrak upoutají dveře – moderní či starobylé vyřezávané, nenápadné či barevné. Odděluje nás od nich jeden i více schodů, rámuje je ostění, sloupy a většinou nechybí zeleň či nějaké dekorace.

Zádveří je maličká místnost hned za vstupními dveřmi, kterou od dalších prostor, většinou předsíně, oddělují další dveře. Slouží jako tepelný a hygienický filtr. Závětří tvoří jen stříška a boční stěny. Chrání před deštěm a větrem při odemykání dveří.

Dveře a jejich bezprostřední okolí může ozdobit zavěšený věnec i jiná dekorace, truhlíky či květináče se zelení, nemělo by chybět osvětlení. Ale všimněte si na fotografiích i praktických pomocníků – opřených či pověšených košťat a smetáčků.

Zeleň přede dveřmi je jistou zárukou toho, že vstupní prostor oživí. Může být v podobě zelených keříků i pestře kvetoucích květin zasazených přímo do země nebo do přenosných nádob. Využijeme kamenná korýtka, dřevěné truhlíky, keramické i plechové obaly.

Text: Iva Tvrzová
Foto: Lucie Dvořáková, Richard Guryča, Vladimír Hájek, Zdeněk Roller, Iva Tvrzová, František Vaňásek, Pavel Veselý, Robert Virt, Petr Vurma, Petr Živný a Shutterstock

Vstup do domu