Vraťte život staré jámě!

Otevřená nádrž, která původně mohla sloužit jako silážní jáma či jímka na močůvku, se může proměnit i v zahradní jezírko. Foto: Shutterstock

Opětovné využití starých jam, jímek, žump či zemědělských zemních nádrží se na chalupě doslova nabízí. Máte totiž po ruce hotový výkop, který by vás jinak přišel hodně draho.

Všelijaké léta nevyužité či náhodně znovuobjevené zemní stavby se majitelům mnoha chalup často nepříjemně připomínají už proto, že bývá potřeba zabezpečit je, aby do nich náhodou někdo nespadl, nebo se v nich drží voda a nikdo neví, co se pod nimi skrývá.
Dotazy na využití různých starých jímek, silážních jam či rezervoárů na močůvku nebo dešťovku se ostatně velmi často objevují i na chalupářských skupinách na Facebooku a lavina pohoršeného odmítání obvykle následuje poté, co padne návrh, zda by nebylo nejlepší takovou jámu raději zasypat. Někdy by to jistě nejlepší bylo a to, že tyto kdysi praktické a účelové stavby objevují noví majitelé starých statků a zemědělských usedlostí často zasypané, není až tak výrazem barbarství našich předků. Jámy prostě přestaly sloužit svému účelu, nekontrolovaně se plnily vodou, mnohdy nechráněné a nezpevněné okraje byly nebezpečné pro děti a pro hospodářská zvířata a zavézt je odpadem či navážkou z terénních prací mnohdy ušetřilo peníze a přidalo pozemku na hodnotě. Ale bylo to často v dobách, kdy ještě voda nebyla tak cennou komoditou, bazény nebyly v módě, venkovské chalupy nesloužily k rekreaci a nevyužitá jáma neměla žádnou hodnotu. To vše je potřeba vzít v úvahu, když budete přemýšlet o tom, jak, proč a k čemu by vůbec mělo smysl uvažovat o rekonstrukci či opětovném výkopu některé ze zmiňovaných typů zemních staveb.

Výkop bez práce

Záměr možného využití takových jam by se měl odvíjet zejména podle toho, zda jsou uzavřené (bývalé jímky, vyschlé studny, rezervoáry na vodu), nebo otevřené (kamenné kruhové silážní jámy, zpevněná hnojiště, jímky na močůvku). Myslete vždy na to, že zemní stavba tohoto typu by při dnešních cenách výkopových prací vyšla minimálně na desetitisíce korun a vzhledem k možným změnám dispozic či dostavbám v průběhu existence domu už se mnohdy nelze dostat se na místo s těžkou technikou. I když je jáma zasypaná, bývá obvykle snazší odstranit navážku, než kdyby se hloubilo v souvislém terénu. A od věci není ani to, že je v těchto případech vyřešená vyzdívka či betonáž stěn a dna. Ovšem při čistění zasypaných děr je vždy nutné zachovat opatrnost a stabilitu bočních stěn pečlivě kontrolovat.

Vyčištění včetně případného odčerpání vody pak rychle odhalí nejen kvalitu jímky, ale i to, zda do ní opětovně neproniká spodní voda. Pokud ano, čeká vás mnohdy náročná kombinace odčerpávání vody a utěsňování, jehož rozsah záleží na míře poškození stěn a dna. Může jít o kompletní betonování nebo jen o tmelení a hydroizolační nátěry, vložení izolace nebo i o opravu a nové spárování kamenných stěn. Míra a kvalita opětovného utěsnění zabrání pronikání spodní vody i průsaku zevnitř ven a je rozhodující i pro vámi zvolený účel budoucího využití stavby.

Proměnit nepoužívaný dvoukomorový septik v praktický zásobník na užitkovou vodu lze často bez velkých investic. Foto: Shutterstock

Netradiční využití

V některých regionech se na zemědělských usedlostech často budovaly na první pohled velmi pěkné a relativně mělké kruhové kamenné silážní jámy, které lze využít třeba i na přestavbu na originální venkovní posezení a případně je i zastřešit jako zahradní altán. Stěny by v tomto případě nekladly tak velké nároky na vodotěsnost, ale bez střechy by bylo nutné při „suchém“ využití vyřešit odtok srážkové vody ze dna.

Jinou možností je využít takovou jámu jako základ pro zahradní bazén či jezírko. V úvahu připadá vložení nepropustné jezírkové fólie, ale i zapuštění plastové bazénové skořepiny, což je technicky určitě proveditelné, pokud vše předem zkonzultujete a naplánujete s firmou, která by bazén dodávala. Případně lze jámu dokonale stavebně utěsnit, obložit mozaikou, vybavit potřebným bazénovým příslušenstvím a získat tak místo pro venkovní koupání bez investice do zemních prací.

Využívejte dešťovku

Septiky či jímky se na chalupách mnohdy přestaly využívat v okamžiku, kdy byl dům připojen k veřejné kanalizaci. Mnohdy je tak k dispozici vybetonovaná, poklopem uzavřená a proti průsaku vody zabezpečená nádrž, pro niž se nabízí možnost udělat z ní zásobník či jímku na dešťovou vodu. Vzhledem ke stoupajícím cenám vodného i stočného, ale i ekologického potenciálu a snadné dostupnosti dešťovky je zpravidla největší investicí při jejím systematickém využívání právě nádrž, jímka či zásobník. Takže pokud máte zemní stavbu, z níž lze takovou nádrž poměrně snadno vybudovat, postačí už pak jen „vyladit“ systém svedení dešťovky z okapů a jejího následného čerpání.

V lepším případě byla jímka po ukončení provozu vyčištěná, stavebně je v pořádku a není zavezena například stavební sutí. Tu lze samozřejmě opětovně „vytěžit,“ ale oproti otevřeným jamám je to skrze nevelký otvor s poklopem obtížnější.

Kalové čerpadlo, které umí kromě vody nasát i menší organické částice, je pro odčerpávání vody z jímek nezbytné. Foto: CMI

Pokud je stará jímka zatopená vodou, je nutné ji vyčerpat. To platí i pro jímky, které byly v mnoha venkovských domech i v minulosti stavěny jako „čisté“ nádrže na dešťovku, ale po letech mimo provoz mohou být zaneseny či zaplaveny kontaminovanou vodou.

K odčerpání staré vody ideálně poslouží kalové čerpadlo, jež je schopné nasát i menší organické částice, aniž by se ucpalo. Potřebuje proto širší hadice a v hobby verzích proto mívá malý tlak, takže čerpání trvá poměrně dlouho. Po odčerpání je nutné zjistit stavební stav dna a obvodových stěn, odstranit případný sediment ze dna, provést utěsnění prasklin a spár a případně opatřit vnitřní prostory nádrže nátěrem.

Dobré rady

  • Při čištění jakékoli uzavřené podzemní prostory včetně jímek, starých studní nebo rezervoárů postupujte velmi opatrně a vždy za přítomnosti další osoby na povrchu.
  • Speciální nátěry na beton snadno vytvoří odolnou izolující vrstvu, která zabrání průsaku vody z obou stran.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock a se svolením firmy CMI

Vraťte život staré jámě!