U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DEŠŤOVÁ VODA JE ZDARMA

Kategorie: Příloha plus – víkendový kurz | Autor:

Na střechu běžného rodinného domku spadne ročně asi 100 kubíků dešťové vody. Pokud ji zachytíme a upravíme na užitkovou, můžeme v domácnosti ušetřit až 60 procent pitné vody. Dešťová voda je přitom měkká a tedy pro užití ve spotřebičích a k zálivce mnohem vhodnější, než voda ze studny. V zahraničí se již běžně využívají systémy, které “dešťovku” jímají a upravují. Investic se může vrátit během deseti let, což porovnání s životností celého systému určitě stojí za úvahu. Navíc je toto řešení navýsost ekologické. Systém WERIT (na obrázcích) lze pořídit iu nás. Nejsnáze se instaluje při stavbě nového či rekonstrukci starého domu, neboť je třeba zřídit dva oddělené rozvody vody – pitné a dešťové – které se podle potřeby automaticky přepojují. Systém poté pracuje téměř bez údržby. Je tvořen ze čtyř částí: filtrace, zásobníků vody, domácí vodárny a řídícího modulu: Padající dešťová voda je čistá a bez zárodků. Znečišťuje se a zabarvuje až při kontaktu s krytinou, takže se musí při průtoku potrubím filtrovat. K tomu jsou využívány jemné filtry se samočisticí funkcí, které se instalují přímo do svislého svodu ze střešních okapů, a dále podzemní vířivé filtry. Zásobníky vody slouží k zachytávání vody a současně jako další čisticí stupeň. Asi za šest týdnů se v nádrži vytvoří tři vrstvy vody: spodní vrstva sedimentu, široká vrstva užitkové vody a plovoucí vrstva. Tak jako v biologické čistírně se tu vytvářejí aerobní bakterie, které vodu zbaví organických nečistot. Povrchové nečistoty se čistí při každých větší srážkách, kdy se odplaví přepadem. Nejčistší voda je pak odčerpávána plovoucím odběrem asi 15 cm pod hladinou. Nádrže z plastů či nepropustného betonu se umisťují do země nebo studeného nevytápěného sklepa. Nízká teplota omezuje aktivitu různých organismů. Stěnami nádrží také nesmí pronikat světlo, aby nedocházelo k růstu bakterií a řas. U větších zařízení (penziony, malé hotely, farmy) se voda ještě dezinfikuje, zpravidla ultrafialovým zářením. Zásobník vody by měl překlenout třítýdenní období sucha. V našem podnebí je pro středně veliký rodinný domek potřeba nádrž o objemu 4000 litrů, což je standardní dodávaná velikost podzemní nádrže. Ve sklepě lze toto množství uskladnit ve dvou nádržích o objemu 2000 litrů. Domácí vodárna slouží k dopravě vody na místo odběru. Speciální čerpadla (s integrovanou ochranou proti oběhu na sucho) a rozvod vody jsou řešeny tak, aby pracovaly tiše a byly nenáročné na spotřebu elektřiny. Při delším trvání sucha je třeba doplnit potřebu užitkové vody ze zdroje pitné vody. To se děje přes řídící modul napájený pitnou vodou. Přímé spojení systému potrubí na pitnou vodu a systému na užitkovou vodu je zakázáno.

DEŠŤOVÁ VODA JE ZDARMA