Vlastní voda ze studny

Vlastní studna s pitnou vodou je malý poklad. Můžete mít neomezené množství vody zdarma, ušetříte a s čerpadlem či domácí vodárnou odpadne i nutnost nosit vodu v kbelíku.

Instalace je snadná (Gardena)

Chcete-li využívat studnu na vašem pozemku jako zdroj pitné vody, musíte nejdříve zjistit, zda je skutečně pitná. Parametry kvality vody určuje příslušná vyhláška ministerstva zdravotnictví, která definuje více než šedesát ukazatelů. Pouze sedmnáct z nich je však důležitých pro odpověď na otázku, zda je možné vodu ze studny pít, případně používat k vaření a mytí. Specializované laboratoře vám takový dílčí rozbor udělají za cenu kolem tisíce korun, zatímco kompletní analýza všech faktorů může stát i přes deset tisíc.

V laboratoři je nutné předem zjistit přesnou metodiku odebrání vzorků a po zpracování výsledků si pak nechat zprávu od odborníků srozumitelně vysvětlit. Předejdete tak možným nedorozuměním, protože překročení některých limitů ještě nemusí nutně znamenat zdravotní riziko. Můžete se však v budoucnu vyhnout problémům, které způsobuje například příliš vysoká tvrdost vody

Vyčištění studny

Jestliže rozbor vody ukáže, že je k pití nevhodná, máte několik možností. Tou nejjednodušší je využití vlastní studny jako zdroje užitkové vody. Můžete však také nechat studnu vyčistit a poté zadat nový rozbor vody. Čištění studny obvykle spočívá ve vyčerpání vody a vybrání nánosů a kalů. Plášť studny se vyčistí průmyslovým vysokotlakým strojem, a opět se přečerpává voda. Pokud je ve studni znovu použitelná štěrková vrstva, propere se a vyčistí vysokotlakým strojem. Jestliže na dně štěrková vrstva chybí, založí se nová říčním štěrkem o hrubosti 8 až 16 mm.

Stará nepoužívaná studna si zaslouží důkladné odborné vyčištění

Čistá studna se zajistí proti vniknutí povrchových nečistot. Postupuje se tak, že se vytmelí spáry mezi skružemi a potrubím. Skruže se vytírají speciálním cementovým přípravkem s atestem na pitnou vodu jako dočasná impregnace proti nežádoucím vlivům.

Je-li pod hladinou vody staré pozinkované potrubí, doporučují odborné firmy jeho výměnu za plastové. Nakonec se voda ošetří dezinfekčním prostředkem.

Jestliže čerpáte vlastní vodu v oblasti se zvýšeným rozborem radonu, vyplatí se nechat provést i rozbor vody na radon. Ten totiž není součástí základní analýzy.

Výběr typu čerpadla

Splňuje-li voda veškeré potřebné parametry k použití v domácnosti, je třeba vyřešit, jak ji tam dostat. Nejjednodušší cestou je elektrické čerpadlo, případně domácí vodárna.

Pro zalévání zahrady postačí menší pohodlná sací čerpadla (Mountfield)

Podle způsobu instalace se čerpadla na čistou vodu dělí na sací (povrchová) a ponorná. Při volbě optimálních parametrů čerpadla je třeba zohlednit především vydatnost pramene, hloubku ponoru čerpadla a délku výtlačného potrubí. V případě použití automatické vodárny je důležitý také požadovaný vypínací tlak.

Má-li čerpadlo větší výkon, než je vydatnost pramene, musí být vybaveno ochranou proti poškození systému při chodu bez vody.

Sací povrchová čerpadla

Sací (povrchová) čerpadla můžete použít v případech, kdy sací výška (vertikální vzdálenost mezi hladinou vody ve zdroji a osou čerpadla) včetně odporů v potrubí a tvarovkách (fitinky, armatury) nepřesáhne osm metrů. Sací čerpadla mají řadu výhod, mezi něž patří jednoduchá instalace, provozní spolehlivost i snadná údržba a nenáročný servis.

Sací povrchové čerpadlo (případně domácí vodárna s povrchovým čerpadlem, tedy např. Darling) se většinou instaluje mimo zdroj vody tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy, především před zamrznutím. Často je tedy umístěno ve sklepě, garáži či hospodářské místnosti. Pokud lze čerpadlo dostatečně chránit přímo u zdroje vody, může být samozřejmě umístěno i tam.

Sací čerpadlo je vhodné pro méně hluboké studny (Metabo)

Tento typ čerpadla se ovládá pomocí tlakového spínače umístěného co nejblíže v tlakové nádobě a vzájemně propojeného elektrickým kabelem a propojovacím potrubím. Propojovací potrubí musí mít minimálně stejnou světlost, jakou má sací hrdlo čerpadla.

Jak sací čerpadlo pracuje

Po zapnutí systému začne čerpadlo pracovat do doby, než tlak v tlakové nádobě dosáhne hodnoty nastavené jako „vypínací“. Poté tlakový spínač vypne napájení čerpadla. Při odběru vody a následném poklesu tlaku na hodnotu nastavenou jako „zapínací“ je napájení čerpadla opět automaticky zapnuto a celý cyklus se opakuje.

Čerpadlo je se zdrojem vody propojeno sacím potrubím, které zakončuje sací koš se zpětnou klapkou. Obvykle tedy není nutné přivést rozvod elektřiny až ke zdroji vody. Neplatí to však v případě nutnosti instalace ochranných prvků proti chodu nežádoucímu systému bez vody, když je vydatnost zdroje vody nedostačující.

Ponorná čerpadla

Přesáhne-li sací výška zmíněné osmimetrové maximum pro povrchové čerpadlo, nezbyde vám než vybírat mezi čerpadly ponornými. Důvodem pro výběr ponorného čerpadla však může být i omezený prostor ve zdroji vody, což často platí u vrtaných studní.

Voda ze studny pomůže i při zavlažování skleníku, potřebujete však výkonné čerpadlo

Ponorné čerpadlo je zavěšeno ve zdroji vody. Ovládá se pomocí tlakového spínače umístěného co nejblíže tlakové nádoby a je vzájemně propojeno potrubním rozvodem a elektrickým kabelem. Propojovací potrubí musí také mít minimálně stejnou světlost, jako výtlačné hrdlo čerpadla.

Cyklus čerpání včetně vypínání a následném zapíná při poklesu tlaku v tlakové nádobě je stejný jako u sacích čerpadel (platí pro vodárny, tedy soustavy čerpadla a tlakové nádrže). Oba typy čerpadel mohou být ovládány i manuálně, což lze využít například při zalévání zahrady.

Domácí vodárny

Chcete-li spojit výhody vlastního vodního zdroje s obvyklým komfortem tekoucí vody z kohoutků v koupelně či kuchyni, neobejdete se bez domácí vodárny. Jde o poměrně jednoduché zařízení, které sestává z čerpadla a tlakové nádoby. Je dobré vědět, že výkon vodárny závisí na výkonu čerpadla, nikoli na velikosti nádoby. Platí však, že větší tlaková nádoba sníží počet nutných startovacích cyklů čerpadla. A to má příznivý vliv na životnost celého systému.

Domácí vodárna, vhodná pro zásobování domu pitnou vodou ze studny

Na trhu je velký výběr nejrůznějších typů domácích vodáren s povrchovými i ponornými čerpadly. Vodárnu si můžete také sestavit z jednotlivých komponentů přesně na míru potřebám vaší chaty, chalupy či zahrady. Renomovaní výrobci a prodejci obvykle poskytují kvalitní poradenský servis ať už v prodejnách nebo formou instruktážních videí a případových studií na internetu, a pokud jim poměrně složité výpočty optimálních parametrů svěříte, určitě neuděláte chybu.

www.sigmashop.cz, www.obchod.pumpa.cz, www.gardena.cz, www.studnyservis.cz, www.mountfield.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Vlastní voda ze studny