Viděli jsme cestou XXXII.

První patrová chalupa, kterou vám představujeme, je z Novoborska, druhou jsme objevili při cestách východočeským krajem.

Lužická úprava domu

Patrový dům s roubeným přízemím a bedněným horním podlažím na tzv. podstávce je typickým představitelem venkovské architektury severozápadních Čech. Mohutný hmotový výraz a většinou zachované konstrukce dávají stavbě klidný, robustní charakter. Nevadí ani betonová krytina, která zřejmě vystřídala břidlici či eternit.

Zachovaný robustní výraz domu z lužické oblasti – typické roubení přízemí a vynesení patra podstávkou.

Při opravě štítu bylo vyměněno bednění včetně přelaťování spár a rámování oken. Rovněž okna jsou novější. Tyto úpravy se bohužel poněkud odchýlily od původního projevu, který se dosud zachoval na boční straně. Střídmé řešení není na závadu – jen by v rámování oken neměl chybět spodní prvek pod oplechováním parapetu. A bylo by též vhodné sjednotit nátěry podle původního řešení.

Stavbu trochu hyzdí kabelová vrchní elektropřípojka svedená do skříňky na bednění patra. Optimální by bylo připojení zemním kabelem s vývodem do přípojkové skříně umístěné v soklu přístavby pod elektroměrnou skříní. Méně vzhledný je pilířek z bílých cihel s plynoměrnou skříní před štítovým průčelím. Technicistní projev by se dal zmírnit omítnutím silikátových cihel, nebo ještě lépe náhradou cihelného zdiva zdivem z kamene. Nejjednodušší a nejlevnější by bylo zakrýt pilířek popínavými rostlinami.

Ale to jsou jen detaily. Ve svém celku působí dům velice příjemně a s úspěchem z tohoto pohledu zakrývá méně zdařilou novostavbu za ním.

Chaloupka z Hronovska

Druhý příklad ukazuje typickou východočeskou chalupu. I u ní je nutné vyzvednout celkově pozitivní vzhled. Jde o stavbu přízemní, zčásti roubenou, zčásti zděnou. Velmi příjemně působí dochovaná profilovaná ostění oken i to, že vlastní okna jsou starší, v tzv. truhlářském provedení, tedy s jemnými profily rámů. Je chvályhodné, že chalupáři zvolili pro nový nátěr roubených stěn nepříliš výraznou žluť v provedení mat. Ovšem bílé lišty v relativně tmavém dřevě štítu příliš svítí.

Pokud je nutné krýt roubení a okna ve štítě, bylo by lépe místo markýzy volit klasické podlomení.

Pro zakrytí štítového roubení a oken byla instalována jakási markýza, vzdáleně tvarově napodobující podlomení. V této výšce a bez napojení na okřídlí střechy jde však o poněkud cizí prvek. Pokud majitelé chtěli řešit krytí stěny proti povětrnosti, bylo by vhodnější vytvořit podlomení v jeho klasickém tvaru a zkrátit novodobé bednění spodní části štítu. Ostatně – bednění štítu by slušela větší šířka prken, nebo uplatnění fíglu s laťováním ob jednu spáru.

A nakonec – místo technicistního zakončení komínu by bylo hezčí nasadit mu architektonicky přiměřenou hlavici.

TEXT: ING. ARCH. JAN HUBÁČEK A ING. ARCH. TOMÁŠ KOREČEK
FOTO: MARIE RUBEŠOVÁ

Viděli jsme cestou XXXII.