U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VČELAŘŮV rok (IX.)

Kategorie: Volný čas | Autor: Mgr. Luděk Sojka

Časné léto je charakterizováno rozkvětem trnovníku akátu, který dává včelstvům po řepce další snůšku. A včelař se chystá na medobraní. Podmínkou pro úspěch je včasné rozšíření včelstev, která jsou na vrcholu sil (také matka dosahuje v kladení nejvyšších možností), a jejich vpuštění do medníkových prostorů úlů.

   Nedostatek prostoru může vyvolat rojení, které je přirozenou formou rozmnožování včelstev. Jeho další příčinou může být rychlý růst včelstev a dosažení vrcholu dříve, než začne hlavní snůška. Příčinou může být i stará matka, která již není schopna produkovat dostatek mateří látky. I když je rojení přirozenou vlastností včel, chovateli nečiní žádnou radost – znamená především ztráty na medných výnosech. Proto musí být chovatel během časného léta v ošetřování včelstev mimořádně pečlivý.

   Roj, který vyletí z úlu a v hroznu se zavěsí na dostupném místě, včelař sbírá. Jestliže si není jistý jeho původem, měl by jej po sejmutí do rojáčku (bedýnky či látkového vaku) zlikvidovat a následně vzorky včel odeslat na vyšetření. Roj, s nímž bude dál pracovat, uloží na několik hodin do chladné místnosti – nejlépe do sklepa a většinou druhý den jej může chovatel usadit do nového úlu.

   Příjemnější, leč velmi náročnou prací je medobraní. K němu se přistupuje až v okamžiku, kdy včely zavíčkovaly buňky s doneseným nektarem či medovicí. Med je zralý a připravený k vytáčení právě tehdy, když při trhnutí s plástem z něho nestříká. Po odstranění voskových víček se med vytáčí pomocí medometu – účinkem odstředivé síly. Vytočený med se vypouští do nádob a nechá několik dní vyčeřit. Na povrch vystoupí poslední drobné nečistoty, které byly propuštěny síty. Po vyčištění lze med přelévat do sklenic a distribuovat spotřebiteli. Každý zákazník by měl vědět, že jeden litr medu váží 1,4 kg. Naopak – nejčastěji užívaná sklenice o objemu 720 ml obsahuje jeden kilogram medu. Med má správnou hustotu tehdy, pokud se při vytékání stužkovitě skládá.

   V červnu rozkvétá lípa malolistá. Včelami obsypané a hučící koruny lip avizují, že se pomalu uzavírá období včelařových žní. Další snůšku nabízejí louky i pole (chrpa, hadinec, ohnice, svazenka, hořčice) a také les ve formě medovice. Včelstva jsou na vrcholu sil a jsou schopna shromáždit velké zásoby. Chovatelé se začínají soustřeďovat na poslední odběry medu a následné krmení cukerným roztokem. Provádějí různé úpravy v úlech, aby proces zazimování proběhl co nejúspěšněji. Nabízejí med stálým i novým zákazníkům, a tím naplňují obsah známého faktu, že nejkvalitnější med lze získat přímo u včelaře.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO JOSEF SOVA

VČELAŘŮV rok (IX.)