U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VČELAŘŮV rok (II.)

Kategorie: Volný čas | Autor: Ludžk Sojka

Včelařský rok se dělí podle fází ročního vývoje včelstva na čtyři základní období. Prvním obdobím je zazimování, které je počátkem tzv. podletí a podzimu. Jeho nástup ohlašuje rozkvět ocúnů. Na polích a v zahradách ještě kvetou poslední slunečnice, hořčice a také svazenka, které poskytují včelám poslední pyl.

   Příprava včelstva na zimu je důležitým úsekem jeho života, kdy se společenství posiluje mladými a dlouhověkými včelami, které se v tomto čase líhnou. Oproti letním včelám, které žijí pouze několik týdnů, tyto přežívají zhruba šest měsíců a zachovávají včelí společenství přes zimu.

   Rozhodujícím faktorem pro úspěšné přezimování včelstva je přítomnost matky a dostatečné množství zásob. Po ukončení hlavní snůšky musí včelař odstranit medníky a včelstvo připravit pro přijetí zimních zásob. To je organizováno různými způsoby. Nejobvyklejší je podvečerní krmení hustším, sladkým roztokem v poměru 3 : 2 (3 díly cukru a 2 díly vody), který nemá být teplejší než 50 °C – včelař by měl v něm udržet ponořený prst. Množství krmeného cukru je závislé na několika vlivech: především jde o umístění včelstev s ohledem na nadmořskou výšku, množství medových zásob z léta a samozřejmě síle včelstva. Za 24 hodin je včelstvo schopno odebrat až pět litrů cukrového roztoku.

   Svědomitý včelař od okamžiku uložení vyjmutých plástů (medníků) pečuje o jejich kvalitu. Proti destruktivní činnosti zavíječů nebo jiných škůdců je nutné plásty pravidelně po 8 až 10 dnech sířit sirnými knoty, které jsou zapalovány v sirných lampách. Insekticidní prostředky nelze použít!

   Další z prací včelaře je uteplení včelstev tak, aby spotřeba zásob byla co nejmenší. Způsob uteplení úlu je dán jeho typem. Univerzály se uteplují shora a za okénkem, nástavkové úly pouze shora. Nadměrná izolace úlu však také není vhodná, neboť potom dochází k opožděné reakci včelstva na vnější teploty – především na konci zimy a v předjaří.

   Včelstva se s příchodem studených dnů a nocí stahují do chumáče na místě posledního líhnutí plodu. V teplejších denních hodinách pokračují aktivně v úpravách zásob. A jak vypadá život v chumáči? Uprostřed je malé jádro včel, které udržuje teplotu asi 20 °C. Kolem něj je vrstva na sebe natěsnaných včel, které udržují teplotu jen kolem 7 °C (včely si v zimě nevyhřívají celý úlový prostor). V této vrstvě vydrží každá včela s obsahem svého medného váčku asi 6 – 8 týdnů. Čím silnější je včelstvo, tím silnější je tato „izolační vrstva včel” a tím nižší je celková spotřeba zásob.

   Včelař ví, že včely již není vhodné příliš rušit kromě nezbytných zásahů, mezi něž patří ošetření proti nemocem, jako je například varroáza. Pro její tlumení a zničení všech přítomných roztočů jsou právě nyní nejvhodnější podmínky. Pak již včelstvu nebrání nic v klidném a nerušeném zimování.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO JOSEF SOVA

VČELAŘŮV rok (II.)